Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

En aktiv Handelsforening (2004 – 2005)

April 25, 2011

Brev fra statsministeren. Projekt lærerpladser og sure banker. Ja så  kan du læse om da formanden blev beskyldt for at tage 200.000 kr. Der var besøg af Integrationsministeriet. Et møde med Søren Pind og Ritt Bjerregaard samlede 130 mennesker. Kommunen løb fra en aftale. Dette bevirkede, at Handelsstandens Indkøbsordning måtte afhændes. Og så kunne man få ondt i maven på Nørrebro

 

Brev fra statsministeren

Project Born Global var et af Kvarterløftets mange projekter. Her havde erhvervskonsulenten forbindelse med 25 virksomheder.

På nytårsmødet i Handelsforeningen blev jule – og nytårskort gennemgået. De kom både fra politikere, brugere af NH Distribution og forældre til de børn, der fik nogle af de 2.000 beskyttelsesbriller som Nørrebro Handelsforening delte ud.

Ja selv statsminister Anders Fogh Rasmussen roste os. Og så blev trafikministeren i tre en halv time, da han besøgte foreningen. Egentlig var det kun afsat en time.

 

Butikskonsulentordningen fortsatte

Endelig forelå der et svar vedr. p – ordningen. Men det var så kompliceret og ulæselig, at det blev overgivet til juridiske eksperter.  Handelsforeningen var med til en konference vedr. Miljøambassadør, og egentlig skulle foreningen også have været med til Uddannelsesmessen i Nørrebrohallen. Men bestyrelsen havde simpelthen ikke tid.

Et rengøringsprojekt blev også  støttet af Handelsforeningen. Og efter pres fra foreningen så det ud til at butikskonsulent – ordningen kunne fortsættes i et andet regie.

Projekt lærerpladser

Igen engang optrådte vi i forskellige medier. Denne gang omkring kundeflugt, renere gader, Metroens linjeføring og meget mere. Nørrebro Handelsforenings Loppemarked
forærede 10.000 kr. til Nørrebro Erindringscenter.

Nørrebro Handelsforenings ide med Projekt Lærerpladser i detailhandelen blev støttet med en check på 450.000 kr. fra Integrationsministeriet. Pengene tilfaldt SSH (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger) som administrerede ordningen.

 

Arbejde for SSH

Undertegnede blev redaktør af SSH’s (Storkøbenhavns samvirkende Handelsforeninger) nye hjemmeside. Ja så blev man også kapret til at lave et nyhedsbrev for kunder i Handelsstandens Indkøbsordning.

 

Ejendommen steg i værdi

Økonomien var lidt klemt i foreningen. Grunden var manglende betaling for julekæderne. Man blev enige om, at udskyde udsendelse af nyhedsbrev.

Ejendommen i Prinsesse Charlottesgade havde fået nyt tag og nye vinduer. Ejendommen havde nu en værdi af fem millioner kroner. Huslejen var hævet med 100.000 kr. Eneste minus
var, at lejlighederne manglede badefaciliteter. Men i kælderen var der indrettet nye bademuligheder. Og gårdmiljøet var nærmest unikt.  Den 12. april 2004 arrangerede Handelsforeningen
et VIP – arrangement i Parken med rundvisning, frokost og kampen FCK – Frem.

 

Årets butik 2004

Og endelig fandt man nogle økonomiske midler til at kunne afholde Årets Butik på Nørrebro. Kuponer blev offentliggjort i Nørrebro Avis. Handelsstandens Indkøbsordning
(det nye navn for NH Distribution)
havde sponseret FCK – Biletter.  Overborgmesteren overværede overrækkelsen.
De nominerede var

 • Janus A/S, Nørrebrogade 176
 • El – Hasan Cykelværksted
 • Shawarma Place
 • Café Aé, Frederikssundsvej 7
 • Taskeriet
 • Frisør Tonni

Og prisen gik til El – Hasan Cykelværksted.

 

Masser af aktiviteter

Nørrebroparken skulle renoveres. En konkurrence skulle iværksættes. I alt var der afsat 25 millioner kroner til projektet.

Ladegårdsåen skulle frigøres under Bispeengbuen. Nørrebro Handelsforening blev kritiseret, fordi man ikke mødte op til Ungemessen. Man havde ikke forståelse for, at bestyrelsesmedlemmerne også skulle passe deres arbejde.

Borne Global havde efterhånden 86 virksomheder der havde tilmeldt sig. Bertel Haarder havde indviet projektet, der var flyttet til Jægersborggade.  Hele 300.000 kr. var det bevilliget til
en hjemmeside for Nørrebro  Park Kvarterløft. En masse mennesker fra kvarterløft var taget på studietur til Manchester og Liverpool.

Nørrebro Handelsforening var fremkommet med fem forslag af i alt 300 til Områdeløft Mimersgade. De blev meget dårlig modtaget af embedsmænd.

DSB – arealet skulle bruges til aktivitetspark. Men der var problemer i forhandlingerne mellem DSB og Københavns Kommune.

 

Foredrag i Nørrebroparken

Til Kulturelle Markedsdage havde Nørrebro Handelsforening sponseret Nørrebro løbet. Og nok engang forsøgte undertegnede at holde foredrag i Nørrebroparken. Og det er en udfordring med den støj, der er til sådanne markedsdage.

 

Til masser af møder

Undertegnede var til møder 3 –  4 gange om ugen. Og når man meldte afbud mødte det hver gang kritik. Således startede en del af møderne allerede kl. 16.

 

Utilfredse banker

I medierne kaldte formanden bankens gebyrer over for specielt etniske butikker for skrub af gebyrer . Det medførte at et par banker meldte sig ud af foreningen. Johnny Beyer mente, at en afvisning af de mange mindre handlende i området udgjorde et samfundsmæssig problem:

 • En række banker har fordomme om, at kunder med udenlandske navne er dårlige kunder. Deres afvisning har affødt, at forretningsdrivende med indvandrerbaggrund i stedet
  bruger hinanden som en slags banker, og at de ligger inde med store kontantbeholdninger. Der er tale om et gråt marked, som det er meget svært for Told & Skat at kontrollere.

 

Boykot Nørrebro – butikker

Og så kunne man opleve det groteske, at kunder i læserbreve  opfordrede til at boykotte butikkerne på Nørrebro, fordi man ikke havde sørget for julepynt.

 

Morgenkrydderen galt i halsen

Da Johnny Beyer en morgen læste Jyllands Posten fik han morgenkrydderen i gal hals.  Han blev beskyldt for at have snuppet 200.000 kr. fra Handelsstandens Indkøbsordning til sig selv. Beskyldningerne kom fra Sven Grønsund, den nye formand for SSH.

 • Det her går klart i retning af bedrageri over for handelsforeningerne. Samtlige handelsforeninger overvejer nu at melde direktøren for Handelstandens Indkøbsordning , Johnny Beyer til politiet. Han har tegnet falske kontrakter med supermarkederne, fået penge, som i realiteten er handelsforeningernes, men stukket i egen lomme.
 • 42 supermarkeder har været tilmeldt indkøbsordningen, SSH har endnu ikke talt endeligt op, men vurderer, at butikkerne i alt er blevet snydt for 200.000 kr.

Bestyrelsen valgte at fortsætte medlemskab af SSH, men foretage en stævning mod Sven Grønsund. Grunden til, at man fortsatte medlemskabet var, at SSH skyldte Nørrebro Handelsforening penge.

Men udfaldet mod Nørrebro Handelsforening var begyndelsen til enden for en sammenslutning, som man på Nørrebro startede for mange år siden. Og gennem tiden har Nørrebro Handelsforening været en af de dominerende kræfter i sammenslutningen.

Sven Grønsund blev dømt til at betale en bøde samt indrykke følgende berigtigelse af fremsatte udtalelser:

 • Udtalelserne mortificeres/tilbagetrækkes herved, idet udtalelserne er fremsat uberettiget og uden hold i virkeligheden, hvilket formanden for Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger, Sven Grønsund, undskylder over for formanden for Nørrebro Handelsforening/direktør i Handelsstandens Indkøbsordning.

Man kan så undre sig over at Jyllands Posten kritikøst bringer sådan et indlæg uden at de også bliver straffet.

 

I medierne

Den årlige generalforsamling foregik i de nye lokaler, som var lejet af Handelsstandens Indkøbsordning i Titangade. Formanden. Johnny Beyer fortalte, at foreningen havde været synlige i mindst 72 artikler, tv – og radiooptræden på et år. I annoncekroner havde det en værdi af 2, 4 millioner kroner. Dertil kom foreningens månedlige nyhedsbrev, der blev udsendt hver tredje måned og foreningens hjemmeside.

En ny senior – forening blev dannet under den tidligere formand, Knud Schous ledelse. Man satsede på 4 – 5 årlige arrangementer.

 

Drop julebelysningen

Grundet den dårlige økonomi foreslog kasseren at man droppede julebelysningen og begrænsede udsendelsen af nyhedsbreve. Generalforsamlingen var enige om første punkt, men
man var ikke enige om begrænsning af nyhedsbrevene. Der var heller ikke råd til en flagranke i anledning af det kongelige bryllup.

 

Områdeløft Mimersgade

Et nyt kvarterløft startede i Mimersgade – kvarteret. Det var dog lidt mindre end i Nørrebro Park Kvarterløft. Måske var det derfor man kaldte det Områdeløft. Undertegnede fik også her sæde i Styregruppen.

 

En tur i TV – byen

Torsdag den 23. september var der igen et medlems -arrangement. Turen gik til DR – Byen, hvor man i 3 D – grafik kunne se den nye TV – by. Samtidig orienterede Københavns Kommune
om Grøn By.

 

Handelsstandens Indkøbsordning skal afhændes

Den 21. oktober 2004 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Og det var en trist men nødvendig beslutning, der skulle tages hensyn til. Det var salg og afvikling af Handelsstandens Indkøbsordning. Københavns Kommune varetog ikke mere ordningen efter reglerne. Det bevirkede, at ordningen ville køre med et dundrende underskud. Der var tre muligheder:

 1. Køre en retssag mod kommunen
 2. Lukke virksomheden, som ville give et tab til Nørrebro Handelsforening på 4 millioner kroner
 3. Prøve at sælge virksomheden

I en særskilt artikel vil vi komme nærmere ind på Indkøbsordningen. Men på den ekstraordinære generalforsamling fik bestyrelsen på bedst mulige vilkår mandat til at afvikle /sælge Handelsstandens Indkøbsordning. 

 

I Folketinget

Den 1. december 2004 var der arrangeret en tur i Folketinget. Lars Kramer Mikkelsen viste rundt i de imponerende lokaler.

 

På  Rådhuset

Den 4. april 2005 var der igen arrangeret en rundtur på Københavns Rådhus. Dengang foregik den guidede tur med De Konservatives, Ole Hentzen.

 

Nye angreb mod Nørrebro Handelsforening

Den 21. april 2005 var der generalforsamling i Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger. Her var der masser af angreb fra formandens side mod Nørrebro Handelsforening.
Herfra havde man anfægtet regnskabet.

Projekt Lærerpladser var nærmest blevet skandaløst drevet.

 

Årets butik 2005

Den 29. april foregik der igen udnævnelser af årets butik på Nørrebro / Nordvest. De tre vindere var

 • Munch & Høeg, Bageri, Nørrebrogade 224
 • Amadeus Balkan specialiteter, Jagtvej 35
 • Frisør Tonni, Frederikssundsvej 53

 

Utilfredse medlemmer

På den ordinære generalforsamling var der ryster fremme om, at Handelsforeningen skulle melde os ud at Kvarterløft og Områdeløft. Desuden skulle man droppe nyhedsbrevene. I stedet burde man give flere penge til fælles markedsføring. Problemet med det sidste var dog, at forretningerne ikke selv ville bidrage.

Jørgen Holm fra Danske Bank blev indvalgt i bestyrelsen.

 

Masser af angreb

Formanden var i årets løb blevet kritiseret af mange. Men han havde hele tiden bestyrelsens opbakning. Mest fortørnet var han over embedsmænd fra Københavns Kommune, der meddelte at de ville nedsætte deres pris på de ydelser som Handelsstandens Indkøbsordning ydede – med hele 15 pct. uden forudgående aftale. De betragtede sig selv som myndighed frem for forretningspartner. Desuden betalte de ikke til tiden, og det belastede Indkøbsordningens økonomi.

I Lokaludvalget kæmpede Hans Mejlshede for, at Nørrebrogade ikke blev en stor cykelgade. Det ville lukke en masse virksomheder. Undertegnede havde en kronik i medierne med titlen Hovsa i trafikken.

 

Aftale med Danske Bank

Vi fik en aftale med Danske Bank om indrykninger af helsides annoncer i Nørrebro Avis. Desuden kom der tilskud til vores hjemmeside, så den fik en ansigtsløft. Aftalen betød også afskaffelse af nyhedsbrevene.

 

Besøg af Integrationsministeriet

Bestyrelsen diskuterede indførelsen af kontokort for Nørrebros butikker. Men ideen blev dog efter nogen tid skrinlagt. Integrationsministeriet dukkede op med hele 13 personer. De var interesseret i alle Handelsforeningens gøremål.

Fra Medborgerhuset Blågården deltog formanden i en direkte udsendelse om integration.

 

Besøg på Assistens Kirkegaard

Den 31. maj blev der arrangeret en rundtur på Assistens Kirkegård. Titlen på arrangementet var Med døden som rejsekammerat.

 

Man forstod ikke lovgivningen

Den 1. juli skulle 2005 skulle  alle, der solgte fødevarer være registeret i Næringsbasen. Skete dette ikke, ville det få alvorlige følger. Problemet var bare, at det ikke var alle, der forstod budskabet. Undertegnede og formanden fik efter et møde med borgmester Bo Asmus Kjeldgaard denne til at skrive til Bendt Bendtsen om, at udsætte datoen.

EVU kom Handelsforeningen i møde. Foldere på forskellige sprog blev udarbejdet. Et stort anlagt møde med de etniske kiosk – og butiksejere blev en stor fiasko. Der kom hvis nok kun tre butiksindehavere.

 

Atter stor bevågenhed i medierne

En ny hvervebrochure i samarbejde med Danske Bank blev udfærdiget. Mellem to bestyrelsesmøder havde foreningen været omtalt i medierne hele 20 gange, blandt andet omkring trafik, sort arbejde, lærerpladser, næringsbasen, Nørrebro og meget mere. Og hjemmesiden havde på en måned 11.000 besøg.

 

Bølgebrus, ens jakker og røde ører

Den 9. august var der havnerundfart med Søren Pind og Ritt Bjerregaard. Det var to politikere i god politisk form. Over 130 havde tilmeldt sig. Og i Nørrebro og Østerbro Avis
blev turen omtalt på en hel side. Ja det var et møde, man stadig taler om. Men tonen blev allerede lagt i Formandens indledningstale. Her sagde Johnny Beyer blandt andet:

 • I Nørrebro Handelsforening har vi altid haft et godt forhold til personerne på overborgmesterposten – og jeg har haft mange positive møder med Jens Kramer – og før min og Jens tid – ved jeg, at vore forhenværende formænd har haft et godt forhold til Weidekamp og andre før ham.
 • Søren har vi set mange gange før i vores forening – men det er første gang vi ser Ritt. Derfor er vi naturligvis interesseret i, at høre Ritt fortælle os om:
 • Hvordan var det nu Socialdemokraterne havde det med Nørrebrogade?
 • Først ville I have cyklerne ud af gaden, dernæst var det bilerne
 • Og skal Stengade have bussluse eller ej – vi er ikke helt sikre på jeres udmeldinger.

Af andre emner der blev omtalt var havnetunnel, indvandrere, det frie skolevalg, boligprisernes himmelflugt, facade – og bymiljø, havnen m.m.

Nørrebro og Østerbro Avis brugte overskriften Bølgebrus, røde ører og ens frakker.

 

En tur på Carlsberg

Nørrebro Handelsforening arrangerede en hyggelig tur til Carlsberg. 25 havde tilmeldt sig. Medlemmerne havde vendt sig mod foreningen. De mente, at Handelsforeningen skulle stå for julebelysningen og dække underskuddet. Men det var det bestemt ikke penge til.

 

Særlig tillæg i Jyllandsposten

Og så blev der afholdt Juleloppemarked. Handelsforeningen var også med i forbindelse med et særlig tillæg i Jyllands Posten om Nørrebro. Men medlemmerne mente stadig, at man ikke gjorde nok ud af markedsføringen

 

Støtte til Mjølnerparken

I Områdeløft Mimersgade truede Mjølnerparken med at trække sig ud af samarbejdet. I Nørrebro Handelsforening lavede man en støtteerklæring til Mjølnerparken og foreslog en dialog.

 

Vælgermøde

Et vælgermøde, som Handelsforeningen var med til at arrangere, samlede 60 deltagere.

 

Mange projekter

I bestyrelsen forstod man ikke, at injuriesagen mod formanden trak i langdrag. Handelsforeningen barslede med aktiviteter som Nørrebro skaber job og Nørrebros etniske spisekammer.

Og så var foreningen også  indblandet i et somalisk beskæftigelsesprojekt. I forbindelse med dette medvirkede formanden i en udsendelse på Kanal København.

Sammen med Foreningen Nydanskere forsøgte man at finde virksomheder, der ville antage nydanskere.

Med Fædre gruppens nye initiativ, Spider-house samarbejde foreningen også.

 

Hvis politikere ville lytte

Det var altid rart hvis politikerne henvendte sig. Alt for ofte tog de beslutninger uden at kende baggrunden. En af dem, der gerne ville orienteres om Nørrebro var Peter Schlüter. Undertegnede og Formanden fortalte om Handelsforeningens mange initiativer.

Til de nyvalgte i området havde foreningen forfattet et brev, hvor man gjorde opmærksom på foreningens hjemmeside. Desuden inviterede man til et samarbejde. Heller ikke her skelnede foreningen til, hvilket parti, det drejede sig om.

 

Politisk møde

Et møde blev afholdt med Connie Hedegaard og Benedicte Kjær. Det samlede desværre kun 15 – 20 mennesker.

 

Igen kritik af julebelysning

21 butikker fra Runddelen til Stefanskirken havde samlet sammen til julekæder. Af dem var de fem dog medlemmer. De mente alle, at foreningen gjorde for lidt for dem.

 • Foreningen var ikke god til at kommunikere.
 • Foreningen gjorde ikke nok for dem
 • Foreningen havde ikke lavet en undersøgelse vedr. samlet åbningstid op mod jul.
 • Foreningen gjorde ikke nok m.h.t. markedsføring

Kritikken fremkom, selv om man fra Nørrebro Handelsforenings side havde omtalt arrangementet i en helsides annonce i Nørrebro Avis.

 

Erhvervsmøde

Til et erhvervsmåde var der 85 deltagere. Både Formanden og undertegnede holdt et oplæg. Foreningen Nydanskere og Danske Bank holdt oplæg.

 

Juleloppemarked med succes

Starten på årets juleloppemarked var en kæmpe succes. Der var sort af mennesker på Runddelen. Sammen med Café Runddelen havde man lavet et arrangement med gratis julegløgg. Man måtte ikke servere direkte fra boderne. Det måtte man til gengæld i Nyhavn.

På en måned havde foreningen været 16 gange i medierne og hjemmesiden nåede op på 14.500 besøgende. Selv norske journalister henvendte sig.

 

Få  ondt i maven på Nørrebro

En artikel som jeg skrev, vakte stor opmærksomhed. Den hed Få ondt i maven på Nørrebro. Jeg blev spurgt om, Fødevarekontrollen og Smiley– ordningen havde spillet fallit. Jeg svarede, at ordentlig kontrol var vigtig, men rådgivning var endnu vigtigere. Det var fint, at man havde miljøambassadører og så videre. Men hvis man ikke gad at benytte sig af den hjælp, man her kunne få, måtte man bøde for det. Man havde også butikskonsulenterne, man kunne få rådgivning af.

Baggrunden for historien var, at Jyllands Posten København havde købt 7 stk. shawarmaer og fået dem analyseret. Og det var rystende læsning.

I seks stykker havde man fundet rester af afføring, i fire havde man fundet colibakterier, der stammede fra grøntsager, der ikke var skyllet ordentlig, eller fra medarbejdere, der ikke har vasket hænder efter toiletbesøg. I fire af prøverne fandt man spor, der skyldtes rifter og sår fra menneskehænder.

Fødevarestyrelsen erkendte også, at uddannelse og rådgivning i branchen var velkommen, men afviste at det var styrelsens opgave. Deres opgave var at kontrollere, blev det pointeret.

 

Sort arbejde og ulovligheder

I månedsbladet Paagadens kronik – panel sad folk som Kåre Bluitgen, Anne Braad, Rene Karpantschof, Marie Marcus, Peter Tudvad, Sherin Khankan og så beskedne undertegnede. I en af mine tillæg skrev jeg om sort arbejde.

Hver femte dansker arbejder sort til en værdi af 51 milliarder kroner. Det svarer til 125.000 fuldtidsstillinger. Her skrev jeg, at integration også handler om at respektere de samme love og regler. Hvad nytter det når en forretningsindehaver med et smil betaler sin bøde på 5.000 kr., når han reelt har haft det ti – dobbelte i fortjeneste, fordi han har snydt.

De fleste danskere tolererer  almindelig sort arbejde, mens det er det organiserede sorte arbejde, man havde noget imod.  På Nørrebro så man i visse kredse gennem fingrene med afgiftsfri colaer og chokolade. Man mente, at Nørrebro Handelsforening kørte for hårdt frem mod de kiosker og butikker, der snød Told & Skat.

 

Turister til Nørrebro

Tanken fremkom, at Nørrebro skulle udvikle sig til turistmagnet. De 350.000 der kom på de 284 krydstogtskibe skulle se den ægte vare. Det viste sig nemlig at 40 pct. af gæsterne
ønskede en mere utraditionel rundvisning i København. Og Nørrebro Handelsforening var med på ideen. Nørrebro rummede jo det hele. Her var jo et uopdyrket marked for turisme.

Artikelserien om Nørrebro Handelsforenings nyere historie fortsættes

Kilde:-

 • Diverse protokoller og udklip fra Nørrebro Handelsforening
 •   www.norrebro.dk
 • Uwe Brodersen: Nørrebro Handelsforening genne 110 år

 

Hvis du vil læse mere:

  – www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler 

 • Under Nørrebro 304 artikler 
 • Under “Fra Urtekræmmer til Shawarmabar” – Nørrebro Handelsforenings historie 29 artikler
 • Under Industri på Nørrebro og Nordvest 37 artikler

Redigeret 21 – 10 – 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar