Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Mysteriet i Thorsgade

Februar 21, 2011

af Tony Svanekjær

Dette er beretningen om
jagten på Thor Monumentet – 
eller var der tale om to Monumenter. Vi hører vidners beretninger.
Og vi hører om tilblivelsen af det ene Monument, som endte sine dage
i Odense, efter at have tilbragt det meste af sin tid på
en ø i Lillebælt. Dette Monument var kun en måned på
Nørrebro. Men hvad skete der med det, der stod i Thors Passage. Læs
her den spændende beretning.
 

Interessen for Thor Monumentet

Min egen interesse for dette
formodede Thor Monument  fra Thors Passage startede engang i 1970’erne.
Jeg husker ikke det nøjagtige årstal; men det har været umiddelbart
efter min værnepligt i 1976.  Jeg var på besøg hos min mor der
boede i Thorsgade, jeg boede selv i Dagmarsgade.  Jeg sad og bladrede
i Nørrebro Avisen, der var altid et eller andet interessant og så
var det jo lokalavisen.  

En kæmpemand

Pludselig studsede jeg ved
et noget utydeligt billede af noget, der lignede en kæmpemand med strakt
arm og  i hånden. Han havde han en hammer eller noget der lignede
en hammer i hånden. Artiklen som billedet relaterede til var et spørgsmål
fra en læser som, i forbindelse med rydningen af et dødsbo efter et
ældre familiemedlem, havde fundet billedet i den afdødes gemmer. Den
afdøde havde boet i mange år i Thor-Passage og billedet var formodentligt
taget fra afdødes lejlighed engang mellem 1904-14

Læseren forsøgte i spørgende
vendinger at få svar fra andre læsere på, hvad billedet forestillede.
Der stod intet bag på billedet, men man kunne ligesom fornemme
en husmur med vinduer bag figuren på det gamle billede.  

Thors Passage

Det viste sig, at billedet
var taget i passagen engang, og jeg kunne nu tydeligt se at det var
et billede af Thor med hammeren i strakt arm. Bag ham kunne man fornemme
bygningen som var en del af Thors Passage byggeriet – Allersborg.

Jeg viste imponeret min mor
billedet. Hun kunne godt se, at det lignede både Thor med hammeren,
samt at bygningen bag Thor sagtens kunne være fra Thors-Passage. Vi
sludrede lidt frem og tilbage om både billedet og muligheden for, at
der kunne have stået sådan en statue af Thor i Passagen. Alene navnet
”Thors Passage” gav et fingerpeg i den retning. Vi slog det lidt
hen og ville vente til den næste uge, hvor der så måske var kommet
andre henvendelser omkring det famøse gamle billede.

Jeg nævnte det også 
til en kammerat der bestemt mente han havde hørt noget om et Thor Monument
i Thors Passage fra sine forældre. Hans forældre var desværre døde
så det spor endte blindt.  

I glemmebogen

Desværre gik hele historien
i glemmebogen hos både min mor og jeg, muligvis fordi der ikke blev
fulgt op på artiklen med det gamle slidte billede fra avisens side.
Der var heller ikke nogle, der henvendte sig om billedet. 
 
 

Nye Spor

Ikke desto mindre skænkede
jeg ikke artiklen eller billedet en tanke før i 1981, da en journalist
fra Nørrebro Avisen genoptog eftersøgningen af Thor Monumentet fra
Passagen.

Journalistens navn var Sigurd
Skytte, og han tog emnet op grundet nogle henvendelser fra ivrige læsere,
der havde bl.a gamle billeder af et monument af Thor med stridsvogn
og geder. Det hele havde engang stået i passagen. Ligesom første gang
blev jeg meget interesseret og fulgte med i løbet af de uger hvor ”Mysteriet
om Thor fra Thor-Passage” blev omtalt. 

Endnu et Monument

Det viste sig, efter flere
ugers debat om den forsvundne Thor fra passagen, at det var et endnu
eksisterende monument af Thor. Det var tale om bronzemonumentet af billedhuggeren
Bonnesen som, da alt kom til alt, aldrig havde stået i Thors Passage
– Bonnesens monument, eller broncegruppe kaldet ”Thors Kamp
mod Jætterne” stod nemlig stadig hvor det var blevet sat i 1957.

På Direktør Haustrup’s
Fabrikker ved Thorlunde i Odense. Dette monument var, som tidligere
nævnt, kreeret af Billedhuggeren Bonnesen og støbt på Lauritz Rasmussens
Bronzestøberi i Rådmandsgade på Nørrebro – det var det eneste
tilhørsforhold dette monument nogensinde havde haft til Nørrebro –
og det havde aldrig stået i Thors Passage. 

Mysteriet løser sig 
– eller?

Dengang monumentet blev støbt
hos Lauritz Rasmussen i Rådmandgade havde det stået udstillet i gården
ud mod Rådmandsgade, og det var billeder af  monumentet fra dengang
der havde ledt tanken hen på Thors Passage fra flere Nørrebroere der
derved mente det hidrørte derfra, men Ak; stadig intet spor af det
forsvundne Thor Monument. Det billede som jeg så tydeligt huskede fra
NørrebroAvisen for få år siden.  

Henvendelse videresendt

Jeg glemte hele historien i
nogle år for efterhånden som internettet blev hvermandseje og man
kunne søge på alt mellem himmel og jord, kom jeg i tanke om historien
igen og begyndte straks at søge efter det. Det eneste jeg kunne finde
om Thor Monumenter var de stadigt eksisterende , Thors Kamp mod Jætterne
i bronze samt  Thor figuren  på Carlsbergs Bryggeriernes
tag – begge udført af billedhuggeren C.J Bonnesen. Jeg tænkte meget
på sagen og henvendte mig, til Nørrebro-avisen, der svarede med en
hilsen om at Avisen havde videresendt min mail til Nørrebro Lokalhistoriske
forening. 

Eftersøgning

Jeg korresponderede længe
med foreningen og lovede at prøve at arbejde videre med sagen i håbet
om at finde den endelige løsning på det – måske ville foreningen
endog lade mig skrive en artikel i deres årsskrift, såfremt jeg havde
godt nyt – eller i det mindste interessant nyt i sagen. Så langt
så godt. Det er nu, i skrivende stund, lidt over et år siden og siden
har jeg rekvireret alt materialet fra Nørrebroavisen fra 1981 samt
utallige henvendelser på arkiverne, Kommunens tegningsstue over samtlige
Københavnske matrikler, Vej og Park, efterlysninger på internettet,
Københavns Brandvæsen og har løbet panden mod en mur alle disse steder
– bortset fra Kommunens Tegningstue hvor jeg var i november måned
2006.  
 

Nye spor

Her fandt jeg en større plantegning
over Allersborg/ Thors Passage, hvorpå der tydeligt var markeret et
større rundt område. På dette runde område formoder jeg, at Thor
Monumentet har stået fra omkring 1904 til omkring 1914.

Denne formodning er rimeligt
underbygget af  flere ældre øjevidneskildringer fra de omtalte
artikler i Nørrebro Avis fra 1981. Disse artikler har jeg i kopi, indhentet
på det kongelige bibliotek tidligere på året. Det eneste – og måske
endda det eneste øjensynlige bevis på monumentets eksistens er et
billede. Det billede har jeg desværre ikke fundet endnu; men jeg søger
stadig. 

Allersborg

Byggeriet Allerborg, hvori
Thors Passage ligger, blev opført af murermester J. Mortensen fra 1903
til 1904. Allersborg er egentligt 3 matrikler , 3575,76,77 som hører
under den gamle hovedmatrikel 171, der i hine tider var navngivet Kløvermarken.
Allersborg strækker sig fra Allersgade nr 14-18 samt Dagmarsgade 3-5. 

Thors Passage
 
Fra både Allergade og Dagmarsgade var Allerborg tilgængelig via åbne
porte og fra Thorsgade var der direkte adgang via en lille stikvej.
Fra gamle dage, 1905 og frem til vore dage er Allerborg blevet kaldt
Thors Passage, formodentligt på grund af porten mod Dagmarsgade som
bærer navnet. 

Pladsen er fundet

Da jeg var dreng i 1960’erne
var der fri adgang til Thors Passage gennem begge porte samt fra stikvejen
ud til Thorsgade.

Der var også trafik i
hele passagen, og der lå en del mindre virksomheder såsom et
garveri og en køreskole. Hvis man forestiller sig, at passagen dannede
et stort T hvor udgangen mod Dagmarsgade lå cirka i midten af
dette store T, var der dengang i 1960’erne stadig en stor runding i
brosten.  Fra byggeriets ibrugtagning tilsyneladende må det have
fungeret som både plads for det formodede Thor Monument og det senere
anlagte springvand, der blev anlagt efter fjernelsen af Thor Monumentet.

Der gik, dengang , også 
mange rygter omkring både Thor Monumentet og Springvandet – som på 
de næste sider omtales mere indgående. 

Store forandringer
 
Helt op til starten af 1980’erne var byggeriet stadig i sin originale
form. Men i løbet af 1980’erne da byggeriet overgik som en større
andelsboligforening, er det gamle særpræg næsten forsvundet. Udadtil
står Allerborg stadig som da det blev bygget i starten af 1900-tallet.
Porten mod Dagmarsgade er blevet aflukket af store aflåste døre og
stikvejen ud mod Thorsgade er det kun ejendommens beboere, der har adgang
til.

Porten mod Allergade findes
ikke mere, da den del af byggeriet blev nedrevet i 1980’erne. 

Nye undersøgelser
 
Da jeg i november måned 2006 besøgte Tegningsstuen på Ottiliavej,
hvor man opbevarer alle originaltegninger m.v. over byggeri i Københavns
Kommune, undersøgte jeg samtlige tegninger m.v. over de 3 matrikler,
hvor Allerborg er bygget. Der stod intet direkte omkring hverken Thor
Monumentet eller springvandet. Men ifølge en større plantegning dateret
1903, over hele bebyggelsen Allerborg med alle 3 matrikler, kan man
tydeligt se et større område cirka i midten af gårdområdet, hvorpå
der er afsat en runding eller en opsats til et evt. monument eller springvand.
Jeg formoder. at det er her Thor Monumentet engang har stået.  

Debatten i Nørrebro Avis
i 1981

Jeg vil i dette afsnit komme
meget mere ind på den debat, der blev ført i Nørrebro Avisen
i 1981 under ledelse af Journalisten Sigurd Skytte Jensen. Debatten
blev døbt \” Hvor er Thor fra Thors Passage\”. De mange indslag
gav virkelig grobund for både tvivl og misforståelser men heldigvis
også et meget overbevisende indtryk af, at der måtte være hold i
rygtet både om Thormonumentet og springvandet. Jeg vil nu begynde at
citere direkte fra indslagene fra Nørrebro Avis, hvor det allerførste
er dateret april 1981. 

Thor er væk 

I forbindelse med bestræbelserne
på at få Allersborg i Allersgade bevaret i sin helhed og
fredet har en af initiativtagerne Poul Reves, Dagmarsgade 5 fundet ud
af, at der engang har været en skulptur af guden Thor – stor eller
lille vides ikke – i den passage mellem Allersgade og Thorsgade, der
har navnet efter samme Thor. I de endnu bevarede porte i Allersborg
findes som udsmykning stenhuggerarbejde af Thors bukke, men Thor selv
er væk. 

Foto efterlyses

At skulpturen skulle kunne
genfindes er nok tvivlsomt; men det skulle være muligt at opspore fotografier
af det forsvundne kunstværk. Det vides – at Thor skulpturen var yndet
baggrund for kanonfotografers optagelser, og udelukket er det vel ikke
at et sådant fotografi eller et amatørfoto gemmer sig i en skuffe
hos en eller anden af Lokalavisens læsere. Skulle det være tilfældet
vil lokalavisen eller Poul Reeves Dagmarsgade 5 være glad for et praj. 
Efter denne opfordring fra både Poul Reves og Lokalavisen kom der flere
henvendelser, jeg fortsat vil citere fra. 
 
Thor i skoven  
Lokalavisen fik et par henvendelser fra Nørrebroere. Den ene fra en
beboer i Baldersgade 59 og den anden fra en beboer i Borgmestervangen
20. De fortalte begge – helt uafhængigt af hinanden – at de for ca.
30 år siden (1950) da de som skoledrenge havde været på koloniferie
i Københavns kommunes feriekoloni på øen Thorø i Lillebælt ud for
Assens, huskede en stor og mærkelig skulptur af Thors kamp mod jætterne
stående på sin vogn trukket af prustende bukke midt inde i en skov. 
 
Jeg var vel dengang 12-13 år, fortæller beboeren fra Baldersgade 59,
og vi fik over på øen at vide, at Thor i skoven engang havde stået
i Thorsgade i København. 

Vidner genkender skulpturen
 
På samme måde fortæller den anden nørrebroer om sit personlige kendskab
til til guden Thor over  på Thorø. 
Vi blev fotograferet foran Thor og jeg har billedet endnu. Da jeg kom
hjem, viste jeg billedet til min nu afdøde farmor, der boede i Thorsgade
45. Hun sagde at monumentet i baggrunden af fotografiet var den figur
af Thor som havde stået i Thors Passage. 
Der er også en ældre dame, der i et brev fortæller, at hun husker
at der engang stod en Thor skulptur i Thors Passage. Den var så stor
at børnene kunne lege på den. 
 
Kun bukkene tilbage  
Det er mange år siden, Thor i Thorsgade forsvandt. Tilbage er kun navnet
og så ejendommen Allersborg, på hvis portåbninger, der hugget i sten
findes nogle bukkehoveder i stil helt svarende til bukkene i det \”forsvundne\”
billedhuggerværk. 

Fra Thorø 
til Odense
 
Således orienteret har Lokalavisen forsket videre i mysteriet \”Thor
fra Thors Passage\” 
Thor og hans bukke findes ikke mere på Thorø.

Thor blev i 1957 solgt til
industrifirmaet Haustrups Fabrikker i Odense og transporteret den vanskelige
vej fra Thorø til Odense-virksomheden, i hvis haveanlæg man idag vil
kunne genfinde 
\”Thors Kamp Mod Jætterne\” – som er et billedhuggerværk af
billedhuggeren Carl Johan Bonnesen, der døde i 1933, 65 år gammel. 

Købmandssønnen købte
skulpturen
 
Det vides dog at den i sin tid regerende industrimagnat på Thorø,
Købmmandssønnen fra Assens, Harald Plum i 1926 lod monumentet opstille
på sin ø efter at have købt det på bestilling af billedhuggeren.
Det fik dengang, i 1926, plads på en åben mark, men som tiden gik,
voksede der skov op omkring Thor og hans bukke, så Thor efterhånden
kom til at stå midt inde i en skov. 

Erna Bøgsteds beretning
 
Hvem kan huske, og hvem ved noget om den Thor, der stod i Thors Passage??  
Der må være flere der kan huske og måske endda har billeder af det
Thor Monument der engang vides at have stået i Thors Passage, og som
må være bestilt til opstilling af bygherren murermester J. Mortensen
der i 1903 opførte Allersborg. 
 
Erna Bøgsted fortæller om Thor i Thors Passage.

Ja, så sandelig stod
der en Thor i Thors Passage, og de ældre mennesker, der kan huske ham
inde fra gården, har ikke forvekslet ham med den anden Thor, ham fra
Rådmandsgade, siger den nu 85 årige Erna Bøgsted fra Haraldsgade.
Hun har ringet til lokalavisens Thor-medarbejder for at fortælle om
sagens rette sammenhæng.

Jeg husker ganske tydeligt
denne Thor, der stod inde i gården i Thors Passage, og det har sin
ganske særlige årsag. 

Bange for Thor

Jeg boede som barn i \”Stefanshus\”
i Stefansgade hos min mor og mine bedsteforældre. Min mor havde en
grøntforretning i Nordbanegade – det var den sidste, der var. Vi stod
dengang og skulle finde en lejlighed. Jeg var 6 år, og sammen med min
mor og bedsteforældre var vi henne i Allersgade hvor der var bygget
noget nyt.

Vi var oppe i den lejlighed,
der ligger over porten i Allergade, og fra vinduet der, kunne jeg nede
i gården se den skrækkelige figur af Thor med hammeren og gedebukke
foran en rund vogn.

Jeg havde været inde i gården
en gang før, jeg var så ræd for ham, og jeg sagde til min mor: Nej!
vi vil ikke bo her! og det kom vi heller ikke til, fordi der var fodkoldt.
Figuren var lavet af sten og det var altså den større Thor, der langt
senere blev lavet i bronzestøberiet. 

Thor blev
ødelagt

Ved du hvor længe Thor blev
stående i Thors Passage??

Det husker jeg ikke; men jeg
boede selv i Thorsgade, da jeg var 20 år. Det var i 1916. Min mor havde
rulleforretning i en af de små huse, da var Thor der ikke mere;
men nu der lå et springvand inde i gården. Det var noget med
at Thor blev ødelagt en nytårsaften, og springvandet fik heller ikke
lov til at ligge der. Der havde været brand og brandfolkene havde vanskeligt
ved at komme ind i gården, derfor blev springvandet fjernet. 

Bange for Tordenvejr

Det fortælles at der kom mange
mennesker for at se Thor figuren medens han stod der??

Ja, det er rigtigt – folk var
helt tossede med den figur; men jeg kunne altså ikke lide den,
jeg så den jo mange gange siden men gik aldrig derind – jeg kan
ikke lide ham Thor – det er måske fordi jeg er bange for tordenvejr.

Her afsluttes Erna Bøgsteds
beretning om Thor Monumentet fra Thors Passage. Hendes beretning er
faktisk den eneste rigtige øjevidneskildring omkring dette Thor Monument,
der altså skulle have været udført i sten , eller nærmere granit. 

Svend Erik’s beretning
 
Det næste øjenvidne er 80 årige Svend Erik Jensen fra Husum Vænge,
som selv har studeret den meget nøje. 
 
Jeg citerer fra artiklen: 
Jo, jeg husker ganske tydeligt dette meget store monument af Thor med
hammeren og bukkene fra Thors Passage. Man kan bedst sammenligne det
med Gefion Springvandet ved Langelinie, selvom Thor var knap så stor.

Mine forældre – min far var
arbejdsmand – boede i Vedbækgade, der dengang hed Gentoftegade, og
når jeg gik tur med min mor, var vi inde i Passagen for at se på Thor.
Han stod med front mod Dagmarsgade og var jo meget stor. Det var i 1909-10.

Vi flyttede netop i de år
til Rådmandsgade, og fra den tid husker jeg stadig Thor; men hvor længe
han blev stående i Thors Passage, ved jeg ikke. Jeg vil tro, at han
var der under hele 1. verdenskrig, og forhøjningen hvor han stod, blev
der længe efter.

Jeg kunne tænke mig at han
var blevet flyttet efter krav fra brandvæsnet, der vel dårligt kunne
komme ind i passagen, men jeg ved det ikke præcist. Såvidt Sven Erik
Jensen fra Husum Vænge. 

Thor stået der fra 1904
til 1917
 
Jeg tør, efter disse 2 yderst pålidelige øjevidneskildringer, at
vove påstanden, at Thor var hugget i granit og har stået i Thors Passage
fra byggeriet blev taget i brug omkring 1904 og til omkring 1917. 
Hvad der herefter er sket med Thor Monumentet må stadig stå hen i
det uvisse. 

En ny forklaring

77årig Bronzestøber, Aage
Hansen fortæller: 
Thor har aldrig stået i Thors Passage! 
 
Gåden om billedhuggeren Carl Johan Bonnesens store monument \”Thors
Kamp Mod Jætterne\” og dets placering på Nørrebro er (måske)løst.

Dette Thor Monument har aldrig
stået i Thors Passage. Billedhuggerværket blev til i midten af 1920’erne
i Rasmussens bronzestøberi i Rådmandsgade, og i gården her var det
færdige arbejde udstillet en måneds tid.

Det er her, gamle nørrebroere
har set både Thor og hans bukke ganske tæt ved Thorsgade, så 
de blot i dag (1981) så mange år efter – har forvekslet stedet. 
 
Ja, det må være forklaringen, siger den 77 årige forhenværende bronzestøber
Aage Hansen fra Slangerupgade. Thor har aldrig stået i Thors Passage 
Det kan jeg sige så meget desto mere sikkert, som jeg selv som svend
hos Rasmussen har været med til at lave Bonnesens billedhuggerarbejde:
Støbningen i bronze efter Bonnesens model.

Jeg blev lærling derovre
i 1918 – det var hos Carl Rasmussen, søn af bronzestøberiets grundlægger
Lauritz Rasmussen – det blev oprettet allerede i 1854 men lå dengang
i Læssøegade.

Først i 1901 flyttede det
til Rådmandsgade.

Jeg boede som barn i Baldersgade,
min far var ved sporvejene og jeg husker godt Thorsgade og Thors Passage
med de 3 indgange. Jeg kom forbi der hver dag når jeg skulle i skole.
Der stod et springvand inde i gården; men altså ikke nogen Thor. 

Tilblivelsen af Thor
 
Sådan blev Thor til, Aage Hansen fortæller: 
Det var på bestilling af Harald Plum, der ville opstille Bonnesens
Thor-monument på sin ø Thorø i Lillebælt. Det skulle have været
hans mausoleum. Bonnesen havde atelier på bronzestøberiets grund og
her lavede han en stor gipsmodel af Thor, der så før støbningen blev
skåret i stykker i forskellig størrelse: krop, hoved arme o.s.v. 
Der var mange stykker. De går så i støberiet for at blive formet
og derefter støbt og pudset af inden monteringen af det færdige kunstværk.
Sådan blev alle figurer til. Thor her blev stillet op på prøve ude
i støberi gården, holdt sammen af stifter, der kunne tages ud igen. 
 
Hvor lang tid varede støberiet? 
Jeg vil tro et års tid. Bonnesen fulgte med hele processen, sådan
som alle billedhuggere gør det. Jeg husker ham som en flink ældre
mand. 

Har aldrig stået andre
steder
 
Nørrebroerne kunne komme ind i gården og se det færdige arbejde? 
Ja, de kunne gå ind ad porten og kikke på det. Det må have været
i bronzestøberiets gård, folk har set Thor, for han har aldrig været
andre steder. Den blev stillet 
op for pressens skyld på et stillads og stod der en måneds tid, inden
den blev skilt ad igen og sendt til Thorø.

Her havde vi tre mand gående
for at samle den – to svende og en lærling – jeg ved godt at der er
mange skolebørn – også her fra Nørrebro, der har set Thor på Thorø,
efter at Thor var kommet derover fra Nørrebro.

Det var bare ikke Thor fra
Thors Passage, men fra Rasmussens Bronzestøberi i Rådmandsgade, hvor
der jo i tidens løb blev produceret en mængde af vore mest kendte
billedhuggerarbejder .

Det var 1 januar 1967 Poul
Rasmussen drejede nøglen om – året før jeg selv havde været der
i 50 år. I dag er der kun grundene tilbage (1981). 

Var der to monumenter?
 
I skrivende stund, 2007, er grundene forlængst bebygget med beboelsesejendomme. 
Set ude fra Aage Hansens erindringer, om det Thor Monument han selv
var med til at støbe og Thors Passage kan man stadigvæk ikke afskrive
formodningen omkring det andet Thor Monument i granit.

Jeg vil stadig postulere, at
det engang har stået et i Thors Passage; dog måske kun fra Allersborgs
fødsel i 1903-04 og frem til omkring 1911, måske endog før. 
 
Hvis man regner lidt på Aage Hansens alder, da han gik i skole, og
samtidig ved vi, at han kun kunne huske springvandet i Passagen, må
det næsten være således: 

En regnefejl
 
Aage Hansen var 77 år i 1981, altså var han født i 1904.  Han
er så begyndt at gå i skole i 7 års alderen, altså omkring 1911.
Hvis man går ud fra, at han har gået i skole i 7 år passer det jo
fint med, at han er kommet i lære i bronzestøberiet i 14-15 års alderen
, i 1918. 

Der er dog enten en lille
regnefejl eller et lille erindringssvigt i Aage Hanses forklaring, Nemlig
at han havde 50 års jubilæum i 1966 – året før bronzestøberiet
lukkede i 1967. Er det rigtigt, må Aage Hansen altså allerede været
startet som lærling i 1916, allerede som 12 årig, og ikke som tidligere
fortalt i 1918. 

Jeg vil dog ikke tillægge
denne lille \”fejl\” nogen særlig betydning. Om det formodede
Thor Monument i granit har stået i Thors Passage frem til 1911 eller
deromkring er for så vidt også ligegyldigt.

Det væsentlige må være, 
OM der nogensinde har stået et Thor Monument i granit i Thors Passage. 
 
Jeg er meget overbevist om, at der virkelig har stået et Thor Monument
i Thors Passage – helt fra Allerborgs fødsel og mindst frem til omkring
1911 og herefter et springvand til omkring 1918.  

Har du oplysninger, der
kan føre til opklaring af mysteriet i Thorsgade hører Tony og dengang.dk
gerne fra dig.
 

TCASC© 
 
 
 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro