Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Luftwaffes Hovedkvarter – Skanderborg Bunkerne

November 24, 2020

Luftwaffes hovedkvarter – Skanderborg Bunkerne

 

Skanderborg Bunkerne – Luftwaffes hovedkvarter

 

Mod slutningen Anden Verdenskrig frygtede tyskerne en allieret invasion i Vesteuropa og ønskede blandt andet at styrke forsvaret i Danmark ved at samle hovedkvartererne for de militære værn i Jylland.

 

Man besluttede derfor at etablere Luftwaffes danske hovedkvarter i Skanderborg. I februar 1944 beslaglagde den tyske besættelsesmagt anstalten Sølund til kontorer og tilholdssted for Gestapo. Kort tid

efter fulgte kravet om beslaglæggelse af Skanderborg Dyrehave. Området blev afspærret med pigtråd, løbebane og spanske ryttere; adgangsvejene blokeret med pansergrave, og tyskerne begyndte opbygningen af et større anlæg i skoven.

 

Luftgeneralens kommandocentral blev etableret tæt ved søen i to bunkers. En bunker ved Sølund blev opført som telefon- og fjerskrivercentral. I skoven blev der bygget 87 barakker til besætningen på 500 mand. Her var der bl.a. værksteder, forplejning, slagteri og vaskeri samt en masse flyverskjul for køretøjer.

Ud mod søen ikke langt fra kommandobunkeren opførtes generalens bungalow og tæt derved opførtes et stort blokhus til officersmesse.

 

Allerede i april 1945 kom de første tyske flygtninge til Skanderborg, og efter befrielsen i maj blev Luftwaffes hovedkvarter omdannet til flygtningelejr, som var i brug frem til sommeren 1946.

 

I april 1948 overtog kommunen officersmessen og de andre blokhuse og de blev til Skanderborg Vandrerhjem, hvilket stadig fungerer i dag. Samme år lod man hele det tyske anlæg sløjfe, undtagen bunkerne. Med deres metertykke betonvægge var de for svære at fjerne.

 

De to bunkers ved søen blev i 1979 indrettet til museum på initiativ af en gruppe frivillige under navnet Frihedsmuseet. I 1995 blev museet en afdeling af Skanderborg Museum.

 

På anstalten Sølund indrettedes forskellige stabskontorer og tilholdssted for Gestapo. Da de tyske soldater forlod Luftwaffes hovedkvarter i Dyrehaven, blev Sølund omdannet til flygtningelejr.

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden