Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Litteratur – Tønder – 2020

Juli 24, 2020

Litteratur – Tønder – 2020

Denne liste indeholder 275 Tønder – bøger. Den er langt fra komplet, men det er noget at gå i gang med.

 

Emil Albeck: Blade af Tønder Seminariums historie

Jens Heine Andersen: Bevaringsværdige huse i Tønder

H.P.H. Andresen: Tønder som garnisonsby 1920 – 1970 (1971)

Ludwig Andresen: Acta Tunderensia 1 -2 (1909)

Ludwig Andresen: Beiträge zur neueren Geschichte Tondern (1943)

Ludwig Andresen: Bürger – und Einwohnerbuch der Stadt Tondern bis 1869 (1937)

Ludwig Andresen: Fastelavnsløjer og Skyttekorps

Ludwig Andresen: Tondern um 1500 (1930)

Ludwig Andresen: Tønder Ringriderkorps’ Historie (1937)

Ludwig Andresen: Zur Geschichte des Viehhandels im Amte Tondern

Ludwig Andresen: Zur Geschichte des Klosters in Tondern (22 sider) (1928)

Ludwig Andresen: 200 Jahre Weissenhaus in Tondern (22 sider – 1928)

Steffen Arndal: H.A. Brorsons liv og salmedigtning (1994)

Hans Bachmann: Tønders gamle kroer og gæstgiverier (1995)

  1. Bahnsen: Tønder i dag (1943)

Bangert: Orgelet i Tønder kirke gennem 350 år

Britta Bargfeldt: Legater i Tønder (1993)

Britta Bargfeldt: Tønders tyske mindretal i 30erne on nazismen (2001)

Bevaringsværdige huse i Tønder (1980)

Anne Blond: Hans, stolen og verden (2012)

Mogens Bredsdorff: Tønder Statsseminarium og Øvelsesskole

Johannes Brix: Tønder Sygehus – et 100 års jubilæum

Brorson – En bog i 200 året for salmedigterens fødsel (1994)

Elisabeth Buch Petersen: Bogtrykkervirksomhed i Tønder (125 s.) (1974)

Byens breve – Tønders historie i dokumenter (1993)

Niels Bøgh Andersen: Fiskesøn fra Aventoft

Erik Carstens: Die Stadt Tondern (1861)

Werner Christiansen: Bachmanns Vandmølle 175 år

Werner Christiansen: Inden for byens pæle (1984)

Werner Christiansen: Nystaden (1986)

Werner Christiansen: Tønder handelsstandsforening 1906 – 1956

Werner Christiansen: Tønder Huse – Tønder slægter (1980)

Erik Christensen: Fra min virksomhed i Tønder (1939)

Hans Christian Christensen: Dengang i Tønder (1997)

Hans Christian Christensen: Skibroen, der var engang en havn i Tønder

Henrik Becker Christensen: Byen ved grænsen

Henrik Becker Christensen: Grænsen i 75 år

Hilmer Juhl Christensen: En købmandsfamilie i Tønder (1998)

H.V. Clausen: Sønderjylland – en rejsehåndbog (1920)

Else Marie Dam Jensen. Det grænseløse landskab (2008)

Danmarks Kirker, Tønder Amt 1 -2

Danmarks middelalderlige byplaner bind 2: Syd – og Sønderjylland (1994)

Danske Slotte – og herregårde – Tønder Amt

Det danske spejderkorps Tønder 1919 – 1969

Der var engang – Gamle billeder fra Jejsing (2001)

Det grænseløse samfund – Marsken mellem Tønder og Dageböll (232 sider)

Det Holstenske Palæ

Drivvejen – ad studedriverens spor i det vestlige Jylland (2006)

Eduard Edert. Der Schuster von Tondern (1908)

Elkjær Larsen: Astronom Peter Andreas Hansens liv og tid (19 sider) (1995)

Elkjær Larsen: Tønder By’ s Legater

  1. Eriksen: Tønder Handelsforening 1906 – 1931

Claus Eskildsen: Tønder 1243 – 1943

Michael Falch: Til Grænsen – ungdomserindringer

FDF Tønder: Vor egen billedbog

Torsten Friis: Forsvaret af Ribe og togtet mod Tønder 1848

Fritidshjemmet i Tønder 20 år (31 sider) (1988)

Frivilligt Drenge Forbund, Tønder 1922 – 1947

Mogens Gade: Kort og godt, historier fra Tønder (88 sider) (2013)

Gamle huse i Tønder 1964 – 1980 (Fonden til bevarelse af gamle huse i Tønder)

Gamle huse, som gled ud af bybilledet fra 1950 – 1998 (foto – billedbog)

Hakon Gjessing: Drengeår og manddomsvirke (1968)

Hans J. Gläser: 300 Jahre Schützenkorps Tondern 1693 – 1993

Iver Gram: Fugle i Tønder Marsken 1978 – 1988

Britt Haarlev: Tønder i 1960erne (sort/hvide stregtegninger) (1993)

Inger Tryde Haarlev: Om Tønder Fonden

Astrid Hansen: Femten bredere Tønder – kniplinger (2004)

Jørgen Hansen: Kloster, kniplinger og kommandører (144 sider) (2013)

Lorenz Hansen: Koldjomfruens søn (drenge – ungdomsår i Tdr. og Løgumkl. (1986)

Ingolf Haase: HK Tønder – Padborg 75 år (1998)

Ingolf Hasse: Kristkirken i Tønder

Ingolf Haase: Kun hæver vi ikke mere hånden til Hitler – hilsen (2003)

Ingolf Haase: Kunst i Tønder (2008)

Ingolf Haase: Tønder handel i 100 år (1906 – 2006)

Ingolf Haase: Tønder Handelsskole 1907 – 2007

Ingolf Haase: Tønder Håndværkerforening gennem 75 år (1912 – 1987)

Ingolf Haase: Tønder Håndværkerforening 100 år (2012)

Ingolf Haase: Tønder Banks hovedkontor

Ingolf Haase: Tønder Kirkegård – 1814 – 2014, Kirkegård ved Grænsen

Ingolf Haase: Tønderhus 1943 – 1993

Ingolf Haase: Vestre Børnehave (1999)

Handelsbankens hus i Tønder

Birgit Hansen: Skorstensfejerfagets historie og traditioner (1984)

Emil Hanover: Tønder Kniplinger

Christian Hansen: Tønder 1970 – 1992 – Institut for Grænseregionsforskning

Henning Hansen: Erindringer om keglesporten

H.P.H. Hansen: Tønder som garnisonsby 1920 – 1970

Jørgen Hansen: Kloster, Kniplinger og Kommandører – en historisk rejse i 33 afsnit gennem Byer og egne i Tønder Kommune.

Lorens Hansen: Minder fra krigen 1939 – 1945 – Tønder og Blomsgård

Ludolph Hansen: Et bybarns liv (1966)

Tine Hansen: 16 Tønder – kniplinger

Erik Ejnar Holm: Storegade 14, et gavlhus i Tønder

Johan Hvidtfeldt: Om Tønder bys historie (1945)

Johan Hvidtfeldt: Mellem Tønder og Ribe (Turistbogen 1974)

Chr. Holmstad Olesen: Hans J. Wegener (Danske Designere 2006)

Hundrede år i samfundets tjeneste 1869 – 1969, Tønder Frivillige Brandværn

Høyberg: Gennem 80 år – Erindringer fra Tønder, 1864 – Første Verdenskrig (1995)

Peter Kr. Iversen: Kniplingskræmmer Jens Wullfs dagbog (1995)

Peter Kr. Iversen: Schackenborg – billedet (1977)

Peter Chr. Iversen: Vestslesvigsk Tidende (87 sider)

Knud Jacobsen: Angrebene på Tønderbasen

  1. Japsen: Debat om Tønder Statsseminarium før 1848

Christian Axel Jensen: Christkirken

H.N. Jensen: Skibsfarten i det danske vadehav

Hans Otto Jensen: Tønder Statsskoles Jubilæumsbog (1970)

  1. Højmark-Jensen: Tønder Byggeforening gennem 50 år 1906 – 1956

Steen Jensen: At komme fra en søfartsnation (2010)

Ernst Kaper: Af en Tønder – seminarists historie (1974)

Kniplinger i Tønder (2010)

Kommuneatlas Tønder (1993)

Iben Eslykke Kristensen. Tønderknipling (39 sider) (2013)

Kristkirken i Tønder (1946)

Frode Kristoffersen: Jouralist i Tønder

Kai Köster – Lösche: Die Hexe aus Tondern (roman) (1999)

Landet bag digerne (Werner Christiansen m.fl.) (1956, 1965, 1966)

Landet mod syd, Tønder

Hardy Larsen: Digegrevens Hus

Dennis Chr. Lassen: Marine – Luftschif detachement Tondern (32 sider) (2005)

Johan Larsen: Charlottenlund – Tønder

Johan Larsen: Mennesker i Tønder (1967)

Inger Lauridsen: Bag Tremmer – Indsatte i Tønder Arrest 1812 – 1842

Inger Lauridsen: Digegrevens Hus (2007)

Inger Lauridsen: Zeppelinbasen ved Tønder

Inger Lauridsen: Et liv med knipling (25 sider) (2010)

H.N. Lausten: Tønder – bogen (1926)

Lausten Thomsen: Tønder Læse – og Ungdomsforening 1912 – 1937

Ellen Leonhardt: En brugs i Tøndermarsken (1995)

Lindvald: Knapmageriet i Tønder Amt (1918)

Wilhelm Lobstein: Das Rosendach (1923) (1943) (Roman)

Otto Lodberg: Små betragtninger om en stor tid (Tønder i 20’erne)

Emil Lorentzen: Tønder Borg om 1600 (1969)

Emil Lorentzen: Tønder, havneby til landskøbing (1970)

Hansigne Lorentzen: Det tønderske kniplingsdepot

John N. Lorentzen: Fra Tønder Slotsbanke (1974)

Hans Lund: Tønder Seminarium

Helene Tønder Lund: Ungdomserindringer (1856)

  1. Maagaard: Det gamle kloster i Tønder (1922)

Mackeprang: Tønder under hertugstyre indtil 1713

Jeppe Madsen: Studehandelens historie i Danmark

Knud Madsen: Rids af Grænsegendarmeriets historie (1953)

Knud Madsen: Tønder Bibliotek 75 år

Knud Madsen: Tønder i sang og digt (1992)

Lennart S. Madsen: Tønderhus, en købstadsbog (2010)

Hans Magle: Tønder Grænseby

Hans Magle: Tønder Kirkemuseum

Hans Magle: Tønder Kristkirkes symboler (1954)

Vilhelm Marstrand: Vores ældste byers tilblivelse (1942 – 1944)

Peter Mathiesen: Tønders Huse (1) (2001)

Peter Mathiesen. Tønders Huse (2)

  1. Meesenburg: Bebyggelse ved marsk og vade (1984)
  2. Møballe: Billeder fra det gamle Tønder
  3. Møballe: Gamle Tønder – huse, der gled ud af bybilledet (1998)
  4. Møballe: Mennesker og billeder fra det gamle Tønder

Andreas Møller: Både og bådfolk i marsken (1996)

Peter J. Møller: 75 år med Socialdemokratiet i Tønder (1988)

Henrik J. Møller: Tønder Kasserne 1920 – 2002 (2004)

Knud Schmidt Nielsen; Trøjborg – borg og mennesker (1997)

Asger Nyholm: Nationale og religiøse brydninger i Tønder (1958)

Asger Nyholm: Nordens ældste seminarium

Else Nørby m.fl. Tønder – Erindringer (flere udg.) (udg. Af Tønder Lokalh. Forening)

Orts – Statut der Kreis Tondern (1885)

Jürgen Ostwald: Von Tondern nach Gotha. Der Astronom Peter Andreas Hansen (1995)

Ottsen: Der Kreis Tondern (1906)

Jørgen Overby. Tønder Kommuneatlas (1993)

Boy Petersen: Skæbneår 1917 – 20

Jette Petersen: Tønderkniplinger og deres navne

Thorvald Petersen: Fra Als til Tønder (1952)

Thorvald Petersen: Tønder bys legater (1933)

Max Rasch: Brudstykker af Hostrups historie (1985)

Max Rasch: Die Stadt Tondern und die Erlebnesse des Jahres 1864

Max Rasch: Mühlen – Chronik (56 sider) (1948)

Max Rasch: Realschule Tondern 1906 – 1920 und die Abschlusklasse (32 sider) (1960)

Max Rasch: 100 år i samfundets tjeneste – Tønder Frivillige Brandværn 1869 – 1969

Bodil Rasmussen: Hans Adolph Brorson – biskop og salmedigter (1982)

Karl Rasmussen: Fra vesterkanten (1929)

Waldemar Rasmussen: En fortælling – fra dengang jeg levede

Erling Rossing: Socialdemokraterne 80 år – 1907 – 1987

Th. Roust: Tønder Bibliotek 1923 – 1933

Lene Rytter: Dengang øllet flød i Tønder (1999)

Råby Pedersen: Svingets rødder (45 sider) (2000)

Otto Diedrik Schack: Grænsesind (1970)

Otto Scheel: Tondern, zwischen wiking – und Hansezeit

Schoubye: Amtmandspalæet I Tønder 200 år

Schoubye: Folkekunsten på Tønder – egnen (1955) (1968)

Schoubye: Gamle møbler fra Tønder – egnen

Schoubye: Gammelt Tønder – sølvtøj

Schoubye: Guldmede – håndværket i Tønder og på Tønder – egnen (1961)

Schoubye: Hollandske vægfliser (1970)

Schoubye: Hollandske fliser fra Tønder – egnen (1949)

Schoubye: Huse i det gamle Tønder (1980)

Schoubye: Kniplings – industrien på Tønder – egnen (1953) (1968)

Schoubye: Monumenta Civitatis Tunderensis (35 sider)

Schoubye: Om engelsk fajance på Tønder – egnen (1952)

Schoubye: Om kagemanden fra Tønder (1950)

Schoubye: Seminariet ved grænsen

Schoubye: Sølv i Tønder museum

Schoubye: Tønder Sølv 1600 – 1900 (1978)

Schoubye: Tønder Slot (1979)

Schoubye: Tønder Borg 1585 (1971)

Schoubye: Tønder Museum 1923 – 1973

Aage Schæffer: Apotekerne i Tønder 1623 – 1923 (1924)

Sct. Georgs Gildet i Tønder 1935 – 1985 (Stig Sylvest)

SID Tønder – Løgumkloster Afdeling gennem 75 år

Inger Wind Skovgaard: Tønderkniplinger (2002)

Kaj Siewerts: Tønders berømte gavlhus

Hans Simonsen: 123 Jahre Deutsches Lehrseminar in Tondern (1925)

Åge Seidenfarten: I Politiets tjeneste (1955)

Skovrøy: Tredive år i Tønder (77 sider) (1948)

Sporten i Tønder gennem 25 år (1946)

Stadt Tondern (1916)

  1. Stiesdahl: Tønder Kirke (Nationalmuseet 1951)

Kaare Svalastoga: En by ved grænsen (1963)

Steen Søgård: Tøndermarsken (1990)

H.E. Sørensen: Langs Grænsen (1982) (1987) (2005)

H.E. Sørensen: Mellem dansk og tysk

H.E. Sørensen: Slotte, Herregårde og Voldsteder i Sdj. (Bind 2: Tdr. og Hadersl. Amter

Kurt Sørensen: Nostalgisk rejse til Tønder og Ribe (1985)

Sophie Thomsen: Ringe auf dem Strohm (2012)

Uwe Thomsen: Lagkageshow i Tønder Byarkiv

Uwe Thomsen: Tønders historie i hovedtræk (1984)

Erik Thygesen: Tønderhus’ nyere historie

Til Lykke, Tønder Kommuneskole (1946 – 1996) (52 sider)

Aage Toft. Tønder Kirkes organister 1592 – 1933 (1951)

Peter Toft: Apotekerne i Tønder 1623 – 1923 (1924)

J.P. Trap: Tønder Amt (diverse udgaver)

Turistfører for Tønder By og Omegn (1921)

Eva Tverskov: Fortællinger fra Tønder 1982 – 2007

Hans Tygesen: Tønderhus – et dansk kulturcentrums historie

Hans Tygesen: Tønderhus nyere historie

Meta Tønder: Kniplinger (1980)

Meta Tønder: Madopskrifter siden 1786 fra Tønder og omegn (1953)

Meta Tønder: 33 Tønder – kniplinger (1954)

Tønder – bogen (159 sider) (1926)

Tønder Byggeforening gennem 50 år (1906 – 1956)

Tønder bys Legater (1933)

Tønder – Erindringer (2000 – 2013) (diverse udgaver) (Tønder Lokalhistoriske Forening)

Tønder FDF/FPF 1922 – 1972 – 1982

Tønder Festival – gennem 25 år (Carsten Panduro)

Tønder Frivillige Brandværn (1959)

Tønder i 30erme (Hanne Alsing, Karl Nissen, Uwe Hansen m.m.)

Tønder gennem tiderne 1 – 2 (1943 – 44) (Hist. Samfund)

Tønder Gymnasium og HF Jubilæumsbog 1995 (Karin Andersen)

Tønder – handelen gennem 75 år (Stig Sylvest 1981)

Tønder Handel 100 år (2006)

Tønder i sang og digt (Neffen)

Tønder Kommuneskole (1986)

Tønder Landmandsbank 1901 – 1951

Tønder Roklub 40 år (1968)

Tønder Seminarium 200 år i grænselandet

Tønder Skakklub 1922 – 1997

Tønder som handelsby (1997)

Tønder Statsseminarium 1788 – 1975 (63 sider)

Tønder Statsseminarium 1788 – 1988 (Tøndringer samfundets Årsskrift 1988)

Tønder Statsseminariums historie 1788 – 1938

Tønder Statsseminariums Øvelsesskole 1920 – 1980 (47 sider)

Tønder Statsskole 1920 – 1935

Tønder Øvelsesskole 1920 – 1995

Tønder Statsskole 1920 – 1945 (Jakob Randrup)

Tønder Statsskoles Jubilæumsbog 1970

Tønder Sygehus 1898 – 1998

Tønder Zeppelin Museum (Petersen, Ørneborg) (18 sider) (1993)

Tønderhus (2010)

Tøndermarsken (Planstyrelsen 1988)

Uddrag af Tønder Kommunale tandplejes historie (1994)

Vaupell Christensen: Zeppelin – basen i Tønder 1914 – 1918 (16 sider9 (1991)

A.J. West: Fra det genvundne land (beretning om Tønder Statsskole) (1924)

Fr. Jürgensen West: Den Tønderske Kniplingsindustri ved år 1800 (1910)

Wiese: 250 Jahre Schützenkorps Tondern von 1693 (1943)

Christian Winther: Tønder Seminarium gennem tiderne

Else Jegin Winkel: Glimt af kniplekunstens historie (1989)

Peter Wolf: Hostrup kirke (35 sider) (2000)

H.H. Worsøe: Glimt af Tønders historie fortalt I dokumenter (1963)

Fl. Wraae, Steen Thurnberg: 70 år med Højerbanen (1995)

Fl. Wraae, Steen Thurnberg: På tværs med toget, fra Tinglev til Tønder (2004)

wwww.dengang.dk indeholder 1.605 artikler, herunder 263 artikler fra Tønder og omegn 

 

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder