Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Litteratur – Padborg-Kruså-Bov 2020

Juli 27, 2020

Litteratur Padborg/Kruså/Bov 2020

Omfatter også byerne Kollund, Holbøl. Vilsbæk, Frøslev, Smedeby, Sønderhav m.m. Her er så ca. 120 titler, at vælge imellem. Listen er langt fra komplet

 

Christian Algreen – Petersen: Fange i et besat Danmark

Christian Algreen – Petersen: beretninger fra modstandsforeningen (1983)

Asmussen: Gendarmstien fra Padborg til Kettingskov (2013)

H.H. Bang: Gamle gårde og begivenheder i Bov og Holbøl

Jørgen H. Barfod: Frøslevvejens Museum – en kort vejledning (1980)

Lars Bjørnboe: Ingen kender dagen – Grænsegendarmeriet 1940 – 45 (1970)

Bov og Holbøl Sogne – Gamle postkort 1892 – 1923 (96 sider) (1986)

Bov Frivillige Brandværn 1926 – 2006 (60 sider – 2006)

Brugsen, Holbøl i 50 år (1983)

Civilforsvaret rykker ind i Padborg – lejren (1967)

Ulla Conrad: Gendarmstien – 84 km vandring langs den dansk – tyske grænse

Ole Damm: Bov Kommune 1799 – 1978 en bibliografi (1980)

Bobo Daetz: Kobbermøllen

Den Dansk – Tyske Krig i årene 1848 – 1850

Der dukker af disen (82 sider) (2001)

Det Sønderjyske kaffebord på Bov Museum (38 sider) (2005)

Fange i Frøslevlejren 1944 – 1945 (1988)

Per Federspiel: Fange i Frøslev (1984)

Festskrift Padborg Friluftsteater (40 år) 15. juni 1988

Festskrift Padborg friluftsteater (50 år) 15. juni 1998

Chr. N. Flindt: Nordens Port – Året der svandt 1993 – 1994

75 års jubilæum 1929 – 2004 – Padborg og Omegns Brugsforening

Hans Frank: Portræt af en sønderjysk landsbyidyl – Sønderhav (1984)

Frölich: Das Treffen bei Bau 9. April 1848 (45 sider) (1848)

Frøslev – Padborg Skole 1920 – 1995

Frøslev – Padborg Skole 50 år (1970)

Frøslevlejren (Turistkontoret 1991)

Frøslevlejren dengang og nu (Frøslevlejrens Venner)

Gennem Halvtredsindstyve år 1919 – 69 (Holbøl Foredrags – og Idrætsforening 1969)

Carsten Gregersen: Mit livs historie (28 sider) (1983)

Carsten Gregersen: Æ Krog (1989)

Frode Gribsvad. Fra Holbøl Sogn i gamle dage

Frøslev – Padborg Skole 50 år

Grænsen ved Oksevejen i et tidsafsnit på 47 år (1967)

Gråsten Politiforening 1920 – 1970

Andreas Hansen: Et Naade – aar (1861)

Julius Hansen: Das Kirchenspiel Bau

Aage E. Hansen: Told – og statsgrænsen Danmark/Tyskland 1920 – 1995

Tilde Hansen: Mæ æ klok i æ hand (1969)

Ingolf Haase: HK Tønder – Padborg 75 år

Jens Peter Hansen: Kobbermøllen ved Kruså (1994)

Julius Hansen: Das Kirchenspiel Bau (35 sider) (1900)

Martin N. Hansen: Karsten Thomsen fra Frøslev

Historisk Forening for Vis Herred (Forskellige årgange)

Historisk Årbog for Bov og Holbøl Sogne (Forskellige årgange)

Holbøl Frivillige Brandværn 1944 – 1994

Holbøl Kirke

Gottfried Horstmann: Zwei Jahre meines Lebens – Erinderungen an Faarhus

Indvielse af Frøslevlejrens Museum (1969)

Hans Chr. Jensen: Faarhus 1945 – 1849 (1987)

Jens Jensen: Det Danske Gendarmerikorps – Grænsens Gendarmer (1938)

Hans Chr. Jessen: Faarhus – Straflager für die Deustche Minderheit.

Jørgen Toft Jessen: Bov Kommuneatlas (1972)

Andreas Johannesen: Et sogn ved grænsen – motiver fra Bov Kommune (1980)

Arnold Johannesen: Mit barndoms Kruså 1900 – 1914 (53 sider) (1978)

Frode Johansen: Erindringer – fra en tid ved DSB på Padborg Station (2009)

Frode Johansen: Hærvejen og Kejsergade, som jeg husker den

Frode Johansen: Padborgvej i Bov – som jeg husker den

Jubilæumsskrift ved Bov – Padborg Friv. Brandværns 80 års bestående 1926 – 2006

Pernille Juhl: Frihed og Ære (Roman om Chr. Friis)

Inger Jørgensen: Det lyder som et eventyr (Frø – Pa Skole) (1995)

Otto Kampp – Olsen: Fra Padborg til pensionen (1999)

Kirkeinventarium for Holbøl Sogn (1862)

Gunner Kjær: Eksport og Import (1980)

Kollund Frivillige Brandværn 1933 – 1983 (30 sider)

Kollund Møbelforretning 1946 – 1972

Kruså Skole 40 år (2003)

Carl Edvard Larsen: Barakformand H 23 (1967)

Christian Larsen: Fra Bjerre til Frøslev

Jens Erik Larsen: Hærvejen til fods og på cykel (3) Fra Jels til Padborg

Jens Erik Larsen: Hærvejen til fods og på cykel (4) fra Padborg til Rensborg

Mads Lidegård: Hærvejen mod grænsen – fra Vojens til Padborg (1980)

Eva – Marie Lifner: Imago (roman) (2004)

Hans Otto Matiesen: Lejrskole I Sønderjylland (1995)

Ludolph Mathiesen: Erindringer fra Nordslesvig

Johan Meyer: Det Gamle Frøslev (1961)

Asger Muchtisch: frøslevlejren

Jens Møldrup: Mindesmærker i Bov Kommune (Kruså Turistbureau)

Erik Møller: Frøslev – Padborg Skole 50 år (1970)

Jørgen Mågård: Fanger i frøslevlejren 1944 – 1945 (1974)

Jørgen Mågård: Frøslevlejren (1980)

Jørgen Mågård: Frøslev – tysk fangelejr i Danmark (1964)

Jørgen Nielsen: Holbøl Ringridning gennem 40 år (1945 – 1985)

:P. Nielsen: Lejrskolen Sønderhav (1981)

Kaj Nissen: kampen, der vente tilbage til Sønderhav (2006)

Jens Nygaard m.fl.: En tysk arbejdsplads i Danmark (Qelle) (2003)

Olsen: Faarhus kalder – Stafflager für die Deutsche Minderheit (1)

Olsen: Det danske jerntæppe (2)

Olsen: Tragedier og Problemer (3)

Ivar Ottesen: Menighedsrådet i Bov Sogn 1920 – 2003 (19 sider)

Padborg Fjernvarme 1960 – 2010

Padborg Jernbaneorkester 1956 – 1996

Padborg og Omegns Brugsforening 75 år (1924 – 2004) (2004)

Padborg transportcenter (1993)

Aage Paulsen: Kollund Kirke (1971)

Aage Petersen: Bov Kirke (32 side) (1975)

Carsten Porskrog: Transportbyen Padborg

Carsten Porskrog: Vækst og virke ved grænsen (1992)

Gerda Ploug Sarup: Kvinder i bur (1945)

Padborg huse – bygninger – facader (Bov Kommune 2005)

Aage Poulsen: Bov Kirke – lidt om Bov Præstegårds beboere gennem 200 år

Projekt Kobber – messingfabrik i Krusaa (Museumsamt Schleswig/Holstein 37 sider(1997)

Paa Sangervagt med syd – Frøslev Sangforening 1878 – 1928

Martin Reimers m.fl.: Da krigen kom til Kraglund (74 sider) (2005)

Susanne Rudolf: Kobbermølle- kobber- og messingværket ved Kruså

Edward Carl Thomas Rönnau: Bov Kirke – og sognekrønikke

Folmer Schiøtt: Fange i Frøslev (1945)

650 Jahre Harislee 1362 – 2002 (Gemeinde Harislee) (696 sider)

Henrik Skov Kristensen: Fangestyret i Frøslevlejren (1994)

Henrik Skov Kristensen: Harislee Bahnhof (1996)

Henrik Skov Kristensen: Straffelejren (2011)

Slesvigsk Kreditforening 75 år – Kruså Byggeforening (39 sider) (2002)

Socialdemokraterne i Bov 60 år

Chr. Stenz m.fl.: Bov Sogn (1969)

Poul Svensson: Frøslevskrinet

Poul Svensson: Glimt fra Grænselandet

Hans A. Sørensen: Padborg Fjernvarme 1960 – 2010. Historien om grænsen og dens varme.

R.P. Sørensen: Bogen om Bov Sogn (1939)

R.P. Sørensen: Et afkrog af verden (1969)

R.P. Sørensen: Frøslevs særpræg (1986)

R.P. Sørensen: Smilende vande

R.P. Sørensen. Scenen som er

R.P. Sørensen: Sten ved Oksevejen mellem Padborg og Bommerlund (1989)

R.P. Sørensen: Sønderjylland på langs og på tværs (1968)

  1. Thomassen: Tørsbøl – Padborg banen (1977)

Ingolf Thomsen: De nationale sammenkomster i Frøslev Polde (1970)

Karsten Thomsen: I Synnejylland er æ føjt

Jesper Toft: Frøslev – egnens natur

Oluf Vestergaard: Landsbyen Kollund og omegn (1978)

Torben Ølholm: Padborg en by i bevægelse (2007)

Torben Ølholm: Andreas Andreasen (2014)

Torben Ølholm: Holdbi Kro (2011)

Torben Ølholm: Padborg – en by i bevægelse

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov