Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Kan du råbe mig Nørrebro op

September 10, 2011

 

I anledning af Sct. Johannes Kirkens 150 års jubilæum, er der udkommet et hæfte på  78 sider. Hæftet udmærker sig med flotte grafiske fremstillinger. Og vi får indblik i, at der bag kirkemurerne gemmer sig masser af aktivitet. Dette er et væsentligt bidrag til Nørrebros historie. Og titlen hentyder til det, kongen spurgte den første præst, Frimodt om, da han blev ansat.

Du skal ikke tvivle

Sankt Johannes Kirkens første præst var virkelig et fund. Kirken kom til at summe af liv og aktivitet. Efter kirkens indvielse var  præsten, Jens Christian Rudolph Frimodt i audiens hos Kong Frederik den Syvende.  Efter overleveringen blev Frimodt spurgt:

 • Nå, unge mand, kan du så råbe mig folket op på  Nørrebro?

Da Frimodt  svarede, at det håbede han, svarede kongen:

 • Du skal ikke tvivle om, at hvem kongen giver et embede, giver Gud nåde, når han beder ham derom.

Nørrebros Domkirke

Denne historie skriver Allan Bäck om i et flot lille hæfte om Sankt Johannes Kirken. Hæftet, der er på 76 sider, er udgivet i anledning af Sankt Johannes Kirkens 150 års fødselsdag. Det var den første kirke på Nørrebro – og den største. Derfor bliver den også kaldt for Nørrebros Domkirke.

Et flot hæfte

Det er et ganske flot hæfte, hvor såvel gamle som nye fotos og grafiske fremstillinger træder flot frem. Det er nok den cremeagtige baggrundsfarve, der forstærker dette. Illustrationerne
er med til at gøre teksten endnu mere spændende.

Vi følger kirkens tilblivelse og indretning. Desuden bliver kirkens historie inddelt i seks perioder. Men også kirkens flotte omgivelser og øvrige funktioner bliver gengivet. Der findes
nok ikke mange kirker, der har så gode forhold.  Forfatteren har medtaget menighedsarbejdet. Det hører med til lokalsamfundet, men ellers hører vi ikke så meget om dette, når kirkehistorie ellers beskrives.

Hele Sjælland samlede sammen

Sjovt nok, så var hele Sjælland med til at samle penge sammen til kirken på Nørrebro.  Selve projektet var temmelig ambitiøs, hvor der også skulle bygges et antal boliger. Men dette måtte dog skrinlægges på grund af manglende midler.

En aktiv præst

Frimodt blev meget populær. Han var uden frygt for menneskelige reaktioner. Han forsøgte at hjælpe folk ud af nød. Han tog dog skarp afstand fra den begyndende socialisme. Han betragtede bevægelsen som ugudelig.

Frimodt var også aktiv i søndagsskolebevægelsen og Magdalenehjemmet Jagtvej. Dette var et opholdssted for prostituerede, hvor de fik tilbudt et socialt fællesskab og et hjem.  En af dem, der blev grebet af Frimodt var brygger I.C. Jacobsen. Han kom i kirken i mange år fremover og har skænket kirken diverse ting, blandt andet nogle relieffer.

Frimodt var med til at starte Skt. Stefans Kirken og St. Jacobs kirken Østerbro. Han og sine hjælpere havde travlt med at betjene den hurtig voksende menighed. Det må have taget hårdt på  ham. I perioden 1868 – 69 blev han alvorlig syg og måtte væk fra sognet, dels til Tyskland, dels til Italien.

Han var kun lige fyldt 50 år, da han døde den 21. marts 1879.

Mange initiativer

Mange initiativer er i tidens løb udsprunget fra Skt. Johannes Kirken, bl.a. Skt. Johannes Stiftelsen.  Dette startede dog som et rent kommunalt foretagende, der blev oprettet i 1885 som forsørgelsesinstitution for arbejdsløse og trængende samt en opdragelsesanstalt for børn og et hospital. Stiftelsen lå i Ryesgade og på Dosseringen.  I 1892 stod den nye forsørgelsesanstalt
med kirke færdig i Nørre Allé.

En travl hverdag i kirken

Jo der var gang i kirken. Allan Bäck beskriver en dagsplan fra søndag den 8. september 1895. Det viser, hvor travlt man havde i kirken:

 • Kl. 9.30 Forberedelse til altergang – skriftemål –  med efterfølgende gudstjeneste og altergang kl. 10.
 • Kl. 11.30 Begravelse af seks børn
 • Kl. 13.00 Vielse af syv brudepar
 • Kl. 13.30 Vielse af et brudepar
 • Kl. 14.00 Dåb af 8 børn
 • Kl. 14.30 Vielse af to brudepar
 • Kl. 15.00 Vielse af et brudepar
 • Kl.16.30 Vielse af et brudepar
 • Kl.17.00 Dåb af tre børn
 • Kl. 17.30 Skriftemål 
 • Kl. 18.00 Gudstjeneste med altergang

Samme dag var der begravelser på forskellige kirkegårde. Der var flere grupper, der tog sig af denne opgave.

Kongehuset havde stor bevågenhed

Kongehuset har altid haft stor bevågenhed over for St. Johannes Kirke. Således deltog Kong Frederik den Ottende sammen med Dronning Louise til gudstjenesten i forbindelse med
kirkens 50 års jubilæum den 25. august 1911.

Tårnet brænder

 • Tårnet brænder

Sådan lød råbet den 6. november 1933. Brandvæsnet på Fælledvej var netop kørt forbi efter en brand på Østerbro, uden at have observeret noget. Men en time senere stod flammerne op
som en fakkel. Spiret stod ikke til at rede. Men det lykkedes at begrænse ilden til tårnet og våbenhuset.

I første omgang blev graver Beck anklaget for at være skyld i branden, grundet tobaksrygning. Men han nægtede. Det viste sig at være en blikkenslager, der under reparationsarbejde havde brugt en blæselampe. Ved et uheld var spåner og gammelt støv blevet antændt.

Det nye tårn kom til at være 53 meter eller 5,5 meter højere end det gamle.

Mange aktiviteter

I 1938 udkom Sct. Johannes Sogns Kirkeblad for første gang. Inden da havde sognet kunne læse Sct. Johannes Sogns Søndagslæsning.  Fra midten af 1930erne og de følgende 20 år blev der afholdt friluftsmøder på kirkepladsen hver torsdag.

En Morris som hovedgevinst

I 1946 blev der afholdt et stort lotteri med 100.000 lodsedler med en lang række flotte gevinster. Meningen var at bygge et nyt menighedshus.  Der blev solgt 86.642 lodsedler. Hovedgevinsten, en Morris Minor blev vundet af en herre fra Vigerslev.

I første omgang blev planerne dog skrinlagt. Men i 1960 kunne tronfølgeren, prinsesse Margrethe indvie den flotte Sct. Johannes Gården.

Flot bidrag til lokalhistorien

Hæftet giver et flot bidrag til historien. Vi får en flot beskrivelse af, hvad der foregår inden for murerne. For kirken giver heftet også et slags tilhørsels-forhold, men også indtrykket af et meget aktivt sogn.

Kan du råbe mig Nørrebro op?

 • Sct. Johannes kirke gennem 150 år
 • udgivet af Sankt Johannes Kirkes menighedsråd
 • Research, redaktion og tekst ved Allan Bäck

 

Hvis du vil vide mere

 • www.dengang.dk indeholder 1,783artikler
 • Under Nørrebro indeholder 304 artikler 
 • Under Østerbro 101 artikler 
 • Under København 191 artikler 
 • Skt. Johannes kirke
 • Omkring Sct. Hans Torv (Foredrag til 150 års jubilæet)
 • En stiftelse på Østerbro (under Østerbro)
 • Et Hospital på Nørrebro
 • Grundtvig på Nørrebro
 • Kirker og mennesker på Nørrebro
 • Livet på Assistens Kirkegård
 • Under jorden – på Assistens Kirkegård
 • Assistens Kirkegård – 250 år
 • Begravelse på Assistens Kirkegård 1887 og mange flere artikler 

 

Andre
”åndelige” artikler:

 • De forfulgte jøder (under København)
 • Skt. Jørgen – Helgen, Sø og Hospital (under København)
 • En engelsk kirke ved Østerbro (under Østerbro)
 • Garnisons Kirkegård (under Østerbro) og mange flere artikler 

Redigeret 16. 12. 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro