Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Josef Mengele – Dødens Engel

August 1, 2016

Josef Mengele – Dødens Engel       

Han var ellers ikke højt i Nazi – systemet. Men det er ham, som man husker som Dødens Engel. Der blev eksperimenteret meget med de indsatte. Og en enkelt håndbevægelse afgjorde skæbnen allerede ved rampen, når man kom med toget. Men daglig blev folk udset til gaskammeret. Og Mengele var særdeles ivrig til at udvælge, hvem der skulle gasses. Vi ser på nogle af hans absurde eksperimenter. Og vi ser også på de andre lægers ”påfund”. Men det var Mengele’ s man huskede. Vi ser også på hans flugt, der var økonomisk støttet af familien og det nazistiske kammeratskab. Flere gange var han ved at blive snuppet. Men var det held, korruption eller havde nazisterne stadig så stor indflydelse og magt?

 

De håbede at gøre karriere                     

Josef Mengele var bestemt ikke ene om det. Og det var at foretage afskyelige medicinske forsøg. Han undslap selv afstraffelse, og det gjorde mange af hans kollegaer også. Det gjorde de enten ved at gemme sig, bruge gode advokater eller bestikke de tyske myndigheder til at lukke øjnene.

Mange forskere meldte sig under SS og SD’ s faner. De håbede derigennem at kunne gøre en karriere.

 

Doktor Phil.

I skolen var Josef Mengele ikke en af de mest kvikke. Under medicinstudierne var han meget pedantisk. Han opbyggede sit eget system med kartotekskort og fik sig hurtig en viden. Og så følte han sig tiltrukket af folk med autoriteter.

I 1935 kunne han kalde sig Dr. Phil. Efter fem års studier på tre universiteter. I 1936 tog han statseksamen og i 1938 blev han doktor i medicin.

I 1938 meldte han sig ind i SS. Han giftede sig trods SS’ s tilladelse. Grunden var, at man ikke kunne finde alle familiemedlemmer i hans kones familieregister.

 

Racehygiejne – også i Danmark

Forskere talte om, at epileptikere, alkoholikere og sindslidende skulle lade sig sterilisere. I givet fald skulle de lade sig tvangssterilisere. Dette foregik nu også i Danmark. Det startede med Rasenkunde des Deutschen Volkes. Forfatteren til dette værk var Theodor Mathson. Han blev senere en af Mengele’ s lærer. Og værket dannede grundlag for de nazistiske ideer.

 

Kriminalisere fysisk handikappede

Ja man forsøgte også at få Cesar gjort til en mand af den nordiske race. Med Blutgesetze mistede jøderne deres sidste ret til at være tyske statsborgere. Og en film med titlen Erbkrank forsøgte man at kriminalisere det at være fysisk handikappede og legimitere udryddelsen af dem.

 

Mengele’ s lærermester

Alt dette var noget som i den grad betog Mengele. Allerede i 1936 havde Mengele første gang mødt Otmar Freiherr von Ralph Ernst Verschuer. Denne professor skulle også senere blive en af Mengele’ s lærermestre. Og han satte stor pris på Mengele’ s arbejde. Det var også ham, der sørgede for, at han kom til Auschwitz. Mengele sendte masser af ting til universitetet i Berlin, hvor Verschuer var leder fra sit såkaldte forskning i Auschwitz. Men professoren blev frikendt efter krigen. Han påstod, at han ikke vidste, hvorfra Mengele havde sit materiale.

Ja han slap med en bøde på 600 mark som Mitläufter. Bagefter kunne han uanfægtet fortsætte sin karriere som ledende mediciner i Münster.

Ja denne professor gik fuldt og fast ind for Blutgesetze og var også redaktør af bladet Der Erbartz fra 1934 til 1945.

 

De ”Mengelske grusomheder” blev tidligt offentliggjort

Mengele var ved fronten til juli 1942 og blev forfremmet flere gange. Der blev påstået, at han var en god læge.

Dengang blev han betegnet som velbegavet, kynisk, arrogant, pedantisk og manipulerende. Han var ikke særlig højt anset i det nazistiske hierarki. Men uheldigvis så udgav en af Mengele’ s tvangsudskrevne assistenter, Miklos Nyiszli så tidligt som i 1946 sine erindringer om de ”Mengelske grusomheder” (Tyskland 2005)

Som skrevet, så var det Verschuer, der anbefalede Mengele til Auschwitz vel sagtens fordi han så selv slap. Den 24. maj 1943 fik denne så at vide, at han skulle melde sig hos lejrkommandanten Rudolf Höss.

I de 18 måneder han gjorde tjeneste her, blev han nok den mest berygtede læge unde hele den anden verdenskrig.

 

Auschwitz med 48 ydrelagre

Auschwitz blev etableret i 1940. Den bestod af 28 treetagers symmetrisk anlagte bygninger omgivet af dobbeltstrømførende pigtrådshegn med vagttårne og barakker. Over hovedindgangen var den berømte indskrift Aibeit macht frei.

Blok 2 var berygtet for sine gasforsøg, men det gik ikke hurtigt nok.

 

To hovedlagre

Der blev også anlagt lager nummer 2 Birkenau. Dertil kom 48 aussenlager. Opbygningen af Auschwitz 2 blev påbegyndt i oktober 1941. Efter ordre fra Himmler skulle denne indeholde 100.000 fanger. Hensigten var at forsyne IG Farben med arbejder. Jo det var skam dem, der leverede giften til alle KZ – lagre.

Mere end 35.000 fanger blev i perioden oktober 1942 til januar 1945 tvangsudskrevet til Birkenau. Mere end 25.000 omkom som følge heraf.

Barakkerne i den ny lejer var endnu dårligere end i den gamle. Der var ingen vask eller toilet i barakkerne, så skulle man hen i særskilte skure.

De specielle ved Birkenau var de kolossale krematorier. 440.000 ungarske jøder blev myrdet her.

Hele 30 barakker fungerede som sorteringscentral. Det var her fangernes medbragte ejendele, tøj, kufferter, service, guld og sølv, briller, proteser m.m blev sorteret. Her blev det hele registret og sendt videre.

Ved siden af Krematorium 2 lå et obduktionsrum og tilhørende laboratorium. Her udførte Mengele de fleste af hans grusomme eksperimenter.

 

Et giftigt baderum

De dødsdømte blev ført ned i et underjordisk rum, der til forveksling lignede et baderum med brusere hængende ned fra loftet. Det stod da også baderum på skilte, for at de ikke skulle gå i panik. Og i omklædningsrummet var der da også numre på knagerækkerne.

Fire kraftige søjlegitre som var hule inde i var forbundet til at lem oppe på taget. Her blev der så hældt Zyklon B gas ned. Efter få minutter udviklede det sig til den dødelige blåsyre.

Efter 20 minutter var alt stille. Dørene kunne nu åbnes og ligene blev nu båret ud af en særlig Sonderkommando. I nogle KZ – lejre var der også en sliske hvor ligene blev hældt op, eller et slags transportbånd. Ligene skulle kremeres.

Denne Sonderkommando bestod af tvangsudskrevne jødiske fangere.

 

1,3 millioner blev myrdet her

Ved rømningen af lejren i januar 1945 valgte SS at bortsprænge alle krematorier for at slette sporene for eftertiden. Ovnene blev afmonteret og skulle efter planen stilles op i KZ – lejren i Mühlhausen ved Linz.

Vi skal ikke glemme at Auschwitz foruden de to hovedlagre havde 48 ydrelejre. I alt omkom der her mellem 1,1 og 1,3 millioner mennesker i perioden fra juli 1940 til januar 1945, hvor Den Røde Hær befriede lejren.

 

Lazarettet

Hvor mange, der omkom som følge af Mengele’ s forsøg er nok umuligt at finde frem til. Til Auschwitz hørte også et lazaret eller hospital for syge og afkræftede fanger. Men det kunne vel nærmest betragtes som et mirakel, hvis en fange kom levende ud af en sygebarak.

Var det ikke det mindste tegn på helbredelse udtog Mengele de syge til gasning. Det samme gjaldt hvis han mente, at folk snød sig til et sygeophold.

Sygepasserne skulle forfalske dødsattester, der bevidst skjulte sandheden om fangernes død. Det skulle de også, når folk døde under lægernes eksperimenter eller når folk blev døde under andre omstændigheder.

Der var et bestemt Fenol – rum, hvor fangerne blev indsprøjtet med 15 ml. Fenol. Døden indtraf i løbet af få sekunder. Men man kunne kun nå at dræbte tre i minuttet, og det var ikke særligt effektivt set med SS – briller. Cirka 20.000 er omkommet på denne måde.

I Auschwitz forlangte man, at 90 pct. af de indsatte var arbejdsduelig.

Stanken af urin, fækalier og uvaskede bandager med rester af væskende sår samt snavset sengetøj var uudholdeligt på sygeafdelingen.

 

1.500 blev presset ind i en barak

Særlig blok 7 i Birkenau var berygtet. Her blev alle syge samlet. Under normale omstændigheder pressede man 5 – 600 ind, men her var 1.500 stuvet ind. To gange om ugen fjernede man de døde. De allerværst medtagende blev sendt i gaskammer.

8 – 10 syge blev presset sammen på en briks. Alene i 1942 kostede en tyfus – epidemi 3.800 fanger livet. Ja året efter var der 4.100. En del blev hjulpet på vej af gaskammeret og Fenol – behandling.

Det utrolige var, at man også foretog blindtarmsoperationer, amputationer, brækkede lemmer, medicinsk behandling m.m. som lykkedes og virkede.

Levetiden for nyfødte børn var to uger. Ja i hver barak havde man et ligrum, hvor man smed lig. Og i disse barakker vrimlede det med rotter.

 

Sammen med 38 andre læger

Det var i dette miljø, at Mengele fungerede sammen med 38 andre læger. Ja han var ikke engang chef – læge i KZ – lejren, men han var den der fik størst opmærksomhed.

Han opbyggede et fortrolighedsforhold til børn ved at danne børnehjem. Børn og mødre fik ekstra forplejning og børnene fik chokolade og slik. Senere udnyttede han disse børn groft til sine eksperimenter.

 

En håndbevægelse afgjorde liv eller død

Jo, Mengele havde også stor indflydelse på, hvem der skulle sendes i gaskammeret, og det gjorde han i den grad brug af. Han stod der utallige gange, når toget kommet. Men en enkelt håndbevægelse var det afgjort – enten i døden eller for en tid endnu i live. Der var ingen lægelig kontrol i udvælgelsen.

Mengele var en af de ivrigste til at afgøre skæbnerne. Således er han registreret 74 gange på rampen, men han har nok været der endnu flere gange. Han stod her også i sin fritid.

Når et tog ankom til rampen i Birkenau havde fangerne siddet i flere dage og tøstet og i en uhumsk lugt. Allerede på rampen blev skæbnen afgjort. Man blev simpelt hen udskilt i en højre og en venstre gruppe.

Var man så uheldig at komme i den forkerte gruppe, ja så måtte man gå endnu 250 meter, og så 10 – 12 trin ned.

 

Guldtænderne skulle tages ud

Inden kremeringen var der en overtandlæge, der fjernede alle guldtænderne. Og så blev ofrenes åbninger lige gennemgået, som blandt andet skede og endetarm undersøgt, om der her var gemt noget værdifuldt, som Das Dritte Reich kunne bruge.

Lægerne skulle som regel overvære gasningerne, og tandlægerne skulle også overvåge at tandguldet blev omsmeltet.

Knoglestykker, der ikke var ordentligt brændt, blev kværnet. Al asken blev smidt på lastbiler og smidt direkte i Weischel – Floden.

 

Hvis man skulle bruge en barak?

Han skulle også en bruge en hel barak til et af sine forsøg. Hvad gør man så? Ja så sender man bare beboerne i gaskammer. Så havde man en barak at boltre sig i. Han tog også livlig del i helt at udrydde sigøjnerafdelingen.

Fra den 28. august 1943 til 29.oktober 1944 kørte han 15 andre forsøg og eksperimenter der førte 3.824 direkte i døden. En anden gang var gamle sår nok til at man blev sendt direkte i døden.

 

Gynækologi var ikke hans speciale

Gynækologi var ikke hans speciale, men han foretog hyppige fosteruddrivelser. Det blev foretaget i barak 10 og senere barak 24. Men der var ingen forbindelsesmaterialer, gynækologiske instrumenter og aseptiske materialer.

Fra sommeren 1943 til oktober 1944 sendte Mengele på denne måde 51.000 overvejende jødiske kvinder i døden. Alle der var blevet gemt blev som regel fundet og dem, der havde hjulpet med at gemme blev også sendt i døden.

 

Eksperimenteret med sennepsgas

I 1942 blev der eksperimenteret med sennepsgas i Stutthof. Til dette formål blev 86 personer fra Auschwitz henrettet. Og overalt i de KZ – lejre, hvor man lavede menneskeforsøg samarbejdede man med diverse fakulteter og universiteter i hele Tyskland. Og det var ikke kun Mengele.

 

Luftwaffe havde bestilt

I Dachau var der forsøg med malaria, lufttryks – og koldtvandsdød samt indtagelse af havvand samt leverpunkteringer. Det var Luftwaffe, der havde bestilt disse forsøg. Under forsøgene med havvand døde de fleste. Lægen, der ledte disse forsøg fik i 1947, 15 års fængsel, men allerede 4 år senere kunne han løslades. Derefter blev han kredslæge i Buxtehude.

 

Giftgas  

I Sachsenhausen blev der eksperimenteret med giftgas på fanger. Man ville udvikle nye likvideringsmetoder på åndssvage. Man havde blandt andet også udviklet nye mobile gasvogne. Man havde også udviklet blåsyreampuler og håndgranater med giftgas. Så havde fjenden ingen chance.

 

Giftige svampe

Roden af giftige svampe samt alpeblomsten blev ført ind i fangers blodbaner. Disse fanger var døde efter tre timer. Og så blev mange fanger bevidst smittet med tuberkulosevirus.

 

De danske islæt

I Buchenwald forsøgte man sig med midler mod dysenteri. Der blev også eksperimenteret med plettyfus med dansk islæt. Her var det Seruminstituttet fra København, der beredvilligt stillede sig til rådighed. Men dette kan vi komme nærmere ind på ved en senere lejlighed.

Og mere dansk. Det var jo den danske læge Værnet, som vi tidligere har omtalt i vores artikel om Buchenwald. Han indopererede en kunstig kirtel på 15 homoseksuelle fangere. Operationen skulle bevirke, at man nu følte sig tiltrukket af det modsatte køn. Selv om han var i myndighedernes varetægt, så lykkedes det ham at flygte til Argentina. Måske laver vi senere en artikel om denne.

 

Grufulde eksperimenter

Fra Buchenwald kendes udtagning af organer som lunger, nyrer og hjerter. Man forsøgte også at lave skrumpehoveder af almindelige afhuggede menneskehoveder.

I Mauthausen blev 370 fangere inddraget i et ernæringsforsøg på invalide og krøblinger. De 120 døde af forsøgene. Resten blev efterfølgende aflivet. 1.700 fangere fik indsprøjtet vacciner mod kolera og tyfus. De fleste døde af forsøget.

I Ravensbrück blev der eksperimenteret med sulfomidler mod brandsår. I den ene del af forsøgene blandede man fremmidler som glas og træsplinter ind i sårene. Der blev også eksperimenteret med knogletransplantationer. Nogle gange knuste man bare et skinneben med en hammer. Benzin og petroleum blev også sprøjtet ind i venerne.

Piger ned til 12 år fik røntgenstråler og indsprøjtning med sølvnitrat og klorkalk.

I Nazweiler førtes forsøg med flydende giftgas og sennepsgas. Man blev påsprøjtet denne flydende substans. Ti timer efter var kroppen fuld af brandsår. Også forskellige vaccineforsøg blev gennemført.

 

Smertefuld sterilisation

Man gennemførte et forsøg på 1.000 jødiske kvinder m.h.t. sterilisation. De blev behandlet med en særlig væske, der skulle få æggestokkene til at trække sig sammen. De fik alle tre indsprøjtninger. Både æggeledere og æggestokke begyndte at krampe sig sammen med voldsomme smerter til følge. Hvis de ellers overlevede var det slut med at få børn eller et ordentligt sexliv.

Operative kastrationer blev gennemført hos de mandelige fangere uden bedøvelse. Dette førte til mange indre blødninger med døden til følge.

 

Afskårne børnehoveder

Ja som der kan ses, var der andre end Mengele, der kunne. Og det var ikke kun ham, der sendte skeletter, øjne, afskårne børnehoveder m.m. ud af KZ – lejrene. Normalt holdt disse læger ikke så længe. Vores hovedperson holdt i knap to år og fik nærmest kult – status som dødens engel.

Mengele kastede sig over kirurgi, selv om han absolut ikke havde begreb om dette. Oftest blev operationer foretaget uden bedøvelse. Utroligt nok overlevede en ungarsk fange efter i seks uger at have været udsat for knoglemarvsudtagelser.

 

3.000 børn blev smittet med vilje

Jo vi har allerede hørt om mange af Mengele’ s mange eksperimenter. Men der var mange mere. Efter at han havde gjort sig gode venner med børnene smittede han 3.000 af dem med den såkaldte norma – syge. Det var en sygdom forårsaget af underernæring. Og alle de døde skulle fotograferes, ja nogle skulle endda portrætteres på akvarel. Han beordrede også hoveder af de syge børn skåret af. De blev så lagt i krukker og sendt til Berlin.

Gravide skulle træde frem for ham. Derefter trådte han så hårdt på maven på dem, at de begyndte at adoptere.

Han forsøgte at ændre iris i øjnene på børn ved at dryppe al verdens ting ind i øjnene. Øjnene blev senere udtaget og pakket i kasser og sendt til Berlin.

 

De berygtede tvillinger – forsøg 

Til Antropologisk Institut blev skeletter af folk med defekter eller abnormiteter sendt. Listen over Mengele’ s eksperimenter er ålelang. Det er også hans forsøg med, hvor meget mennesker kunne tåle af diverse ting, inden de døde.

I foråret 1944 gik han også i gang med hans berømte eller berygtede tvillinger – forsøg. De skulle helst være unge op til 16 år. Nogle forsøgte at gemme disse tvillinger. Efterhånden var det kendt i lejren, at Mengele var ude efter dem. De var fritaget for den daglige udvælgelse til gaskammeret. De måtte ligeledes gå i deres eget tøj og forplejningen var bedre til dem.

Han studerede deres smertetærskel og hvordan de reagerede på fremmedstoffer. To tvillinger på fire år blev syet sammen. De skreg dag og nat og døde på grund af den brutale behandling.

 

Han tog hjernen ud af 14 tvillinger

Eksperimenter med rygmarven gjorde en tvilling lam. Siden blev hans tekstiller bort. Og under en fjerde operation døde han.

For øjnene af moderen skar han en et spædbarn midt over. Derefter lagde han liget af spædbarnet i en kuffert. Han sendte det så videre til Berlin til nærmere undersøgelser.

Han tog hjernen ud fra mindst 14 tvillingepar.

 

Amerikanerne afhørte ham

Det var opløsningstendenser at spore at spore i slutningen af 1944 i Auschwitz. I begyndelsen af januar 1945 stod russerne kun få dagsmarcher fra lejren.

Den 18. januar 1945 blev Mengele ledende overlæge i KZ – lejren Gross – Rosen. Men allerede den 8. – 9. februar begyndte evakueringen af denne lejr.

I seks uger søgte Mengele tilflugt i et lazaret i et ingemandsland lige ude for amerikanerne. Han fik en sygeplejerske til at gemme alle sine journaler fra Auschwitz. Amerikanerne afhørte ham men var åbenbart ikke klar over hvem han var.

 

Landmand i tre år

Han fik nu arbejde som landarbejder under et andet navn. Gennem omveje fik han kontakt til familien og hans bror besøgte ham. Hans kone Irene havde følt sig ensom og søgt trøst hos en handelsmand.

Det lykkedes for Mengele at få et møde i stand med hans kone, men gensynsglæden var ikke stor. Men cirka hver anden måned besøgte hun dog troskyldig ham i skovene ved Rosenheim. Det var nu ikke helt ufarligt. Flere gange havde amerikanerne således aflagt hende et besøg i privaten.

Efter at have arbejdet tre år på gården Leahnerhof forlod Mengele gården i august 1948. Familien havde samlet 7.000 DM ind. Nu var Mengele’ s far ikke helt uden midler. Han havde en fabrik, der fremstillede landbrugsmaskiner. Da det gik bedst for fabrikken var der 1.300 ansatte.

 

Afgang fra Genova

De indsamlede penge blev brugt til et falsk pas. Men det var dog ret amatøragtigt udført. Mengele’ s tanker gik mod Argentina. Der var forskellige ruter, hvor blandt andet den katolske kirke var involveret. Ja også Vatikanet var indblandet.

Men her var det en af hjælpeorganisationen og gamle bekendte, der hjalp. Næste station var den italienske havneby Genova. Han havde fået et nyt navn, Helmuth Gregor og var italiener. Problemet var bare, at han ikke kunne et eneste ord italiensk.

For at forlade Italien var det nødvendigt at få et Røde Kors pas. Det fik man problemfrit fra det schweiziske konsulat. Forfalskede vaccinationspapirer var heller ikke et problem.

Egentlig havde man bestukket en italiensk tolder. Men han var ikke på arbejde den dag, da skibet skulle påmønstres. Det skulle gå fem dage senere. Og de toldere, der var til stede var i første omgang ubestikkelige. De fattede mistanke og Mengele blev smidt fire dage i brummen.

Men efter fire dage blev han løsladt. Og alt tyder på, at en større sum hjalp på det hele. For egentlig var meningen at Mengele skulle have sejlet på første klasse med North King til Argentina. Men det blev nu på turistklasse.

 

Den vanskelige tid

Den 20. juni 1949 anløb North King Buenos Aires. Ja egentlig skrev Mengele dagbog. Men i 11 år blev der ikke skrevet noget. Måske er skriverierne bortkommet. For pludselig i oktober 1960 findes der igen optegnelser.

Efter den første vanskelige tid i Argentina genoptages forbindelsen til familien og det nazistiske netværk. Der blev sørget for penge til Mengele uden at adressen blev afsløret. Han mødte også Eichmann. Men de to blev nu aldrig de bedste venner.

 

En tur til München

I 1956 fløj Mengele til Schweiz, hvor han mødte sin søn. Han måtte også en tur til München for at skaffe sig en fødselsattest. Men han blev indblandet i et trafikuheld. Da han viste sine papirer til politiet var det ved at gå galt. Politiet undrede sig over de argentinske papirer. Men igen trådte familien til med hjælp, da Mengele var tilbageholdt. Om det var tale om korruption kan ikke bevises i dag. Men noget tyder på det.

 

Overset to steder

Mengele var blevet forelsket i hans afdøde bror’ s kone Martha og skulle have hende til Argentina. Og for at kunne gifte sig med hende, skulle han fremvise sit ægte pas med sit rigtige navn. Fra 1945 havde stod han på en liste over eftersøgte forbrydere, som FN havde udsendt. Men hverken det tyske konsulat i Buenos Aires eller Udenrigsministeriet i Bonn heftede sig ved navnet. Alle papirer lå klar i september 1956, så Martha kunne komme til Argentina for at blive gift.

 

Martha ville hjem

Men snart skulle der opstå nye problemer. For i 1958 da Anna Frank’ s dagbog udkom steg interessen for Mengele. En anonym kvinde havde henvendt sig til en avis og fortalte, at Mengele boede i Sydamerika. Den gamle Mengele havde fortalt, at en enke efter en af sønnerne var sendt over til ham som ny kone.

Nu blev sagen overdraget til Stadsadvokaturen og Familien Mengele’ s familieråd besluttede, at han måtte forsvinde skyndsomst.

Og igen gennem forbindelser lykkedes det ham at flygte til Paraguay. I 1962 anmodede den tyske stat om, at få ham udleveret. Men anmodningen blev tilbagevist med argumentet, at han var paraguaysk borger. Og i øvrigt havde han forladt landet.

Mengele var glad for hans Martha. Men hun var ikke glad for hele tiden, at skulle leve i skjul. Hun flyttede sammen med hendes søn til et fornemt område omkring Zürich og bosatte sig der.

 

Kammaradenwerk hjalp

Den israelske efterretningstjeneste var efterhånden kommet på sporet af ham. Derfor måtte han skyndsomt flygte til Brasilien. Og der hjemme i Tyskland blev hans søn kaldt for Kleiner Nazi og SS – Mengele.

I det nye land fik han forbindelse med Gerhard eller Langer, der var redaktør af Kameradenwerks tidsskrift Reichsruf.

På et tidspunkt opdagede værtsfamilien, hvem han var. Han blev derfor tvunget til at medfinansiere køb af en ny landejendom. Forholdet til værtsfamilien blev dårligere og dårligere.

 

Nyforelsket

I 1977 mødtes han med sin søn i Sao Paulo. I Mengeles dagbog meldes slet ikke noget om dette møde.

Som 66 – årige blev Mengele igen forelsket med sin husholderske. Hun ville giftes, men det kunne af praktiske årsager ikke lade sig gøre, for så ville han røbe sin adresse. Hun fandt så en anden mand til stor fortrydelse for Mengele.

 

Død under badetur

Den 7. februar 1979 var Mengele ude at bade. Men pludselig var han livløs. Antagelig har en hjerneblødning ramt ham. Alle redningsforsøg var forgæves.

Den amerikanske og israelske efterretningstjeneste fortsatte med at lede efter ham. Dødsfaldet blev holdt hemmeligt også af familien. Men i 1985 kunne det ikke holdes hemmeligt længere.

 

Sønnen udtalte sig

Hans søn udtalte sig samme år i det tyske tidsskrift Bunte, at han følte at hans far var et ensomt menneske, der følte sig misforstået og udstødt. Skyldsfølelse havde han ikke. Og dette chokerede ham.

Den 5. juni 1985 samlede verdenspressen sig omkring en lille kirkegård i Sao Paulo. Her viste Wolfgang Gerhard sig at være Josef Mengele.

 

Simon Wiesenthal var skeptisk

Nazi – jægeren Simon Wiesenthal var indtil sin død skeptisk over om fundet af de jordiske rester stammede fra Josef Mengele.

Man kan så undre sig, når man læser denne historie hvor ofte, han kunne være snuppet. Havde nazisterne virkelig forbindelser så højt oppe, så længe efter krigen?

 

Kilde:

 • Frank Bøgh m.m.: Buchenwald – et studie i ondskab
 • David Cesarene: Eichmann, liv og forbrydelse
 • Anders Otte Stensager: Nazilægen Josef Mengele, liv og forbrydelse
 • Hans Davidsen Nielsen. Værnet, dansk SS – læge i Buchenwald
 • Guido Knopp: SS – en historisk advarsel
 • Lene Koch: Racehygiejne i Danmark 1920 – 1956
 • Allan A. Lund: Hitler og hans håndlangere
 • Laurence Rees: Auschwitz
 • Peter Langwith Smith: Auschwitz – en beskrivelse
 • Henrik Tjørnelund: Medicin uden grænser – Statens Serums Institut under besættelsen
 • Simon Wiesenthal: Mordere iblandt os
 • Simon Wiesenthal: Retfærdighed – ingen hævn

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 170 artikler om Besættelsestiden og Anden Verdenskrig herunder:
 • Himmler og hans datter
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Jagten på krigsforbrydere
 • KZ – Lejr Ladelund
 • Buchenwald – rædsler og lidelser
 • I ondskabens skygge af Holocaust
 • Modstand i Tinglev – og mange flere.

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden