Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Industri på Nørrebro

Industri på Nørrebro

December 20, 2019

Velkommen til Industri på Nørrebro

Vi har været på jagt efter både store og små fabrikker på Indre og Ydre Nørrebro. Det er blevet til mange virksomheder. Vi har vist flere hundrede flotte fotos. Desværre vil disse komme til at fylde lidt for meget og så er det lige det med rettigheder. Der har været stor interesse for vores projekt. Og det er langt fra slut. Der kommer yderligere en byvandring samt et par foredrag i Nordvest. Her har vi til at starte med en oversigt over de artikler, der allerede ligger inde på dengang.dk og det er under temaerne, Industri på Nørrebro, Den kollektive trafik på Nørrebro og Arbejderne på Nørrebro.

 

Der har været stor interesse for vores projekt ”Industri på Nørrebro”. Vi gik på jagt efter store og små fabrikker både på Indre og Ydre Nørrebro. Der blev samlet et hav af herlige fotos, som vi af tekniske og ophavsretslige grunde ikke kan bringe her. Hvis vi vender tilbage til Facebook, så kan vi bringe nogle af mange herlige fotos der.

Vi har fået tilskud af Nørrebro Lokaludvalg til projektet. Og det har foreløbig blevet til 2 gange 3 timers foredrag med hundredvis af billeder i Støberiet og Multihallen/Nørrebrohallen. Desuden vil der blive arrangeret en byvandring til nogle af de steder, som vi har nævnt.

Desværre er der ikke midler til at bringe et hæfte med fotos og tekst. Men vi har i hvert fald teksten. Og den bringer vi så på dette sted. Måske bliver det ikke i helt samme rækkefølge som under foredragene.

Der er blevet vist interesse fra Nordvest til dette projekt. Så det er muligt, at vi engang i vinter/foråret holder to gange to timers foredrag derude. Det bliver så i en redigeret form. Måske kommer der et par nye virksomheder op på denne.

I denne lille artikel vil gøre opmærksom på, at der allerede ligger en del artikler om emnet her på dengang dk. Her bringer vi en oversigt, som vi har delt op i Industri, Kollektiv trafik og Arbejdere.

Grunden til dette er, at alle tre ting havde betydning for den industrielle udvikling på Nørrebro. Fabrikkerne kunne ikke leve uden den kollektive trafik og godsbanen samt arbejderne.

Vi skal også gøre opmærksom på, at vi også på dengang.dk har en bestemt kategori, der hedder Fra Urtekræmmer til Shawarmabar. Denne kategori bygger delvis på den bog som ”Den Gamle Redaktør” skrev i forbindelse med Nørrebro Handelsforenings 110-års fødselsdag for snart mange år siden.

Den kategori bygger på detailhandlens historie på Nørrebro.

Med andre ord under Nørrebro finder du disse artikler:

 

 • Industri på Nørrebro
 • Arbejdende børn på fabrikker på Nørrebro
 • Tændstikfabrikker på Nørrebro
 • Titan på Nørrebro
 • Da fabrikkerne kom på Nørrebro
 • Mælkedreng på Nørrebro
 • Automobilen fra Nørrebrogade 38
 • De fattiges fabrik på Ladegården
 • Anker Heegaard og hans jernstøberi
 • Fra Mælkedreng til pensionist
 • En mælkedreng fra Enigheden
 • Familien Aller på Nørrebro
 • Jagtvejens Mølle
 • Ølunds Mølle
 • Nørrebro-virksomheder 1923
 • Novo på Nørrebro
 • Rud Rasmussens snedkerier på Nørrebro
 • En Låsesmed på Nørrebro (Fra urtekræmmer til shawarmabar)
 • Turen går til Mimersgade-kvarteret

 

 • Arbejdere på Nørrebro

Det store slag på Nørre Fælled

Røde Faner på Assistens Kirkegård

De Socialistiske blade på Nørrebro

Ned med arbejderne

Flere arbejdere på Nørrebro

Arbejderkamp på Nørrebro

Arbejdere og Industri på Nørrebro

Arbejderne på Nørrebro

Louis Pio på Nørrebro

Industri og arbejdere på Nørrebro

Der var gang i den på Fælleden

De kaldte sig Syndikalister

Kampen på Fælleden

 

 

 

 • Den kollektive trafik på Nørrebro
 • Den Gamle Jernbane på Nørrebro
 • Jernbanen satte sin spor
 • Dengang – der kom en sporvogn på Nørrebro
 • Gå ikke over sporet, der kommer tog
 • Flere spor på Nørrebro
 • På sporet af Nørrebro
 • Med tog over Lersøen
 • Nørrebros mange stationer
 • Sporvogn på Nørrebro

 

Her under denne afdeling vil vi lægge teksten ind fra vores foredrag.

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Industri på Nørrebro