Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

I Kollund Østerskov lå to villaer

September 10, 2019

I Kollund Skov lå to villaer

 

Vi har tidligere beskrevet dette i to artikler. Vi har nu samlet det under en artikel. Vi fik nemlig reaktioner på første del, som vi nu har indlemmet i denne artikel. De to villaer kan i den grad fortælle historie. Det er tale om Villa Olinda og Lola. Vi skal høre om villaernes historie. Du fik bådehus og havn med til prisen. Vi er Kollund Østerskov. Her boede Familien Anthon. Men åbenbart havde topnazister adgang til villaerne fra 1941. Og her er opholdt Werner Best sig også. I den sidste tid af krigen opholdt Hilde Best sig her med fem børn og en barnepige. De lokale aviser var fortørnet over det kæmpe spritlager, som man fandt her efter besættelsen. Man ved, at Jens Møller og hans kone kom her på besøg. Men her kom også folk fra den nærliggende flådestation Mürwik. Måske var Dönitz en af dem. I Tingbogen fremgår at det var Marie Anthon, der var ejer af villaerne. Men her skulle der efter krigen have boet englændere. Og efterretningsvirksomhed skulle være foregået herfra.

 

 

Villaerne var bygget i 1888 – 1890

De to villaer i Kollund, som vi her skal høre om, blev bygget af købmand Joh. Richard Schwartz. Ja, han var også skibsreder. De blev sat til salg i 1905 for 125.000 mark.

Det var ejendomsformidler Max Brassel fra Berlin-Charlottenburg, der blev brugt til handelen. Han havde udformet en flot brochure, der fortalte om indretningen. Hele ejendommen var på 31ha. De var bygget i 1888-1890.

 

 

 

Bådehus og havn var med i prisen

Olinda var på 8 værelser med to verandaer. Her var kælder. Lola var på hele 10 værelser. Dengang kunne man købe herligheden med tre heste og køer. Og så var der i 1893 bygget et udsigtstårn. Et bådehus og en havn ud til Flensborg Fjord fik man også med. I nærheden var der dengang også guldfiskedam.

 

Ejendommene blev derefter købt af Johan Anthon. Ejendommene gik i arv i familien. Sønnen Oskar var ejer fra 1920. Han døde i 1939. Enken Marie var ejer til sin død i 1949. Derefter fulgte nevøen Johann Heinrich Anthon.

 

 

 

Vi er i Kollund Østerskov

Vi er i Kollund Østerskov med masser af natur omkring. Her var bassiner til oplagring af ål. Her kunne man se ud over Flensborg Fjord og Okseøerne. Og man kunne også få postkort med de to villaer på.

 

 

 

Hvem var Johan Anthon?

Den, der huskede Johan Anthon, fornemmede ham ikke som rig. Han var en gammel, krumbøjet og hvidskægget mand. Rigdommen kunne bedre fornemmes på sønnen, Oscar og hans frue. Fruens kommandostemme kunne man høre langt i den stille skov.

I Lola havde inspektør Julius Henningsen også boet. Han havde indrettet en hundekirkegård lidt længere oppe i skoven.

 

I første halvdel af 1930 skete der en stor omvæltning for Kollund Østerskov. Og så begyndte bilerne at komme. Familien Anthon var de første, der havde fået bil. Den første var en Adler, den næste var en endnu dyrere, en Mercedes.

 

I Lola boede en familie Engelke, og det var den ældste søn, Hans, der havde arvet navnet Anthon.

 

 

 

Topnazister havde råderet over disse villaer fra 1941

Og hvorfor er det lige, at vi skal høre om disse to villaer. Jo her boede Werner Best en gang imellem. Han havde råderet fra efteråret 1944. Det vil sige han og familien måtte bruge Villa Olinda. Og personalet brugte Villa Lola, der stod vinkelret på Olinda

 

Ja faktisk havde topnazister råderet over villaerne fra 1941, da det var den danske regering, der beslaglagde de to villaer og stillede dem til rådighed for besættelsesmagten. Det var det tyske mindretal, der havde foreslået det.

 

Normalt boede Werner Best til daglig i patricer villaen Rydhave i Charlottenlund sammen med sin hustru Hildegard (Hilde) og deres fem børn. I dag er villaen bolig for USA’ s ambassadør i Danmark.

 

En grund til at Werner Best lejede husene var vel i første omgang for at sikre familien i de sidste dage af krigen. Tilmed var der kort afstand til Tyskland og kunne derfor være praktisk

 

Men se det er der delte meninger om. For villaerne kan også være stillet til rådighed af ejerne. Men dette interesserede ikke datidens medier. I stedet kunne man i datidens tone den 29. maj 1945 i Sønderjyden i stedet læse:

 

 

 

Hvad Dr. Best havde gemt i Villaer ved Kollund

 

 • 300 Flasker gammel Spiritus, handsker, Cigarer og Tusinder Cigaretter beslaglagt.

 

 • Der har været visse Forlydender fremme om, at der i de to Villaer “Lola” og “Olinda” i Kollund Østerskov, der i Efteraaret blev rekvireret som Sommerbolig til Dr. Best og hans nærmeste Medarbejdere skulde findes et stort Lager af værdifulde Varer. I den anledning har Mænd fra Det danske Grænsekorps, nemlig Kaptajn E. Westergaard, Kaptajn Helge Jensen og Vagtmester Dahl, bistaaet af to Embedsmænd fra Toldvæsenet i Padborg, Tannebeck og Rasmussen, foretaget et nærmere Eftersyn, der blev særdeles udbytterigt. Der fandtes et mægtigt Lager af ubanderolerede Varer, formentlig røvet fra et Frilager.

 

 

 

 • Det var Sager, der fik et almindeligt Menneske, der har levet i Surrogaternes og Papircigarernes Tid, til at blegne. Der var cirka 300 Flasker Spirituosa, fine ting af original Scotch Whisky til Hennesey – Napoleon med fem Stjerner, i Hundredvis af Cigarer og Tusinder af Cigaretter af Mærker, som vi næsten har glemt eksisterer. Endvidere var der Strassburger – Leverpostej, original Krydderier af enhver Art og mange andre fine Sager. Hele Lageret blev paa Lastbiler ført til Toldboden i Padborg, hvor Toldpersonalet nu med Hjertebanken er ved at indregistrere Dr. Best’ s Røvergods.

 

 

Og tonen var bestemt ikke anderledes i Dybbølposten:

 

 

 • Bests Tilflugtssted i Kollund
 • Der blev fundet 300 Flasker Spiritus. De to Villaer Olinda og Lola i Kollund ejedes af Dr. Best og var beregnet som en Slags sidste Tilflugtssted, havde Dr. Best ogsaa sørget for et Beredskabslager. Det blev opdaget, at en Pige som endnu opholder sig paa Olinda. I Gaar foretog Toldvæsenet en Undersøgelse af lageret, og den blev lønnende.

 

 

 • Man fandt ikke mindre end ca. 300 Flasker Spiritus af forskellig Slags allerfineste kvalitet, og Spiritus’ en saavel som en Mængde Rygevarer viste, at Dr. Best ikke altid holdt sig til Vaterland, men at han godt kunne lide saavel engelske som franske Sager, og af Rygevarer var der saaledes foruden store Partier importerede Cigarer “Simon Artz” og “Phfillip Morris”. Cigaretter, “Old English Tobak” og Lignende. Alle Varer var ubanderollerede. Toldvæsnet beslaglagde hele Lageret.

 

 

 

Var alt stjålet?

Det lyder som om det hele var stjålet, men mon ikke de lokale købmænd var glade for kunderne i Villa Olinda og Lola?

 

Åbenbart kendte de danske myndigheder ikke til ”overlevelseslageret” i forvejen. Men det gjorde englænderne antagelig, og hvorfor gjorde de så det? Jo, der var ansat en gartner.

 

Og denne gartner blev brutalt myrdet af den lokale modstandsbevægelse efter besættelsestiden. I historiebøgerne står det, at han forsøgte at flygte over grænsen. Det skulle være folk fra Den Danske Brigade, der skød ham. Men det er ikke sandt.  Det var fem mand fra den lokale modstandsbevægelse, der likviderede ham med nakkeskud.

 

 

Ja vi ved det endnu ikke, og vi har heller ikke nogle skriftlige beviser på hans tilknytning til SOE.

Jo, Asmus Jensen har en overgang været gartner og medhjælper ved disse to villaer. Vi er blevet nægtet adgang til yderligere arkiver efter at vores bog er udkommet ”Grænsen er overskredet”.

 

 

Folk fra Flådestationen kom her også

Det er usikkert hvor meget Werner Best benyttede villaen, men sandsynligvis var det kun i kortere tid. Derimod kunne man ofte møde folk fra den nærliggende flådestation Mürwik, der var på besøg her i villaen. Om storadmiral Karl Dönitz også var på besøg var muligt. Der var jo så rigeligt med forsyninger i villaerne.

 

 

 

Asmus Jensen arbejdede for Anthons svoger

Anthons svoger havde en bagerforretning i Flensborg, og her arbejdede Asmus Jensen.  Det var her igennem, han har fået jobbet.

 

Hvor længe Asmus Jensen var ansat her vides ikke, og hvad det reelle formål med hans ansættelse var, vides heller ikke. Oplysninger har vi fra en kontakt i Flensborg, der på gamle dokumenter har set hans navn i forbindelse med villaerne.

 

 

Og ofte, når Best var på besøg, så man også Jens Møller i villaen. Og rygter vil vide, at også Scavenius indfandt sig her. Jens Møller var leder af NSDAP – N og leder af det tyske mindretal i Sønderjylland. Også jens Møllers kone, Marie var her ofte.

 

 

 

Hilde Best og villaen

I krigens sidste tid bragte Hilde Best familiens vigtigste ejendele til villaen. Selv opholdt hun sig i Grabow i vintermånederne 1944/45.

Ved krigens afslutning blev hun anholdt og i første omgang anbragt i flygtningelejren i Oksbøl sammen med hendes børn. Senere blev de overført til Fittinglejren.  

 

 

Hilde Best bragte sine resterende ejendele fra Tyskland til Villa Olinda. I april 1945 flyttede hun med de fem børn og barnepige ind i huset. Her opholdt de sig til få dage før befrielsen den 5. maj 1945., hvor de returnerede til Rydhave i Charlottenlund. Det vides ikke om nogle af børnene gik i skole i den tyske skole i Sønderhav.

 

 

Der blev regelmæssigt leveret vare til fru Best fra købmanden og bageren i Sønderhav. Når bageren kom med varer, skete der flere gange at fru Best spurgte om nyheder fra den engelske radio.

 

 

Det lykkedes for Hilde Best, at få det ønske opfyldt, at se villaen i Kollund. Hun har senere fortalt, at hvis ikke det var politiet, der havde taget alt i huset, så var det modstandsbevægelsen, der havde taget effekter som souvenirs.

 

 

 

Familien Best’ s ejendele stjålet

Efter krigen var Hilde Best længe bekymret for hvad, der var sket med villaen i Kollund og inventaret. Hun skrev således til Mimi Møller efter nytår 1945/46 at villaen tilsyneladende havde stået uden opsyn siden kapitulationen i maj 1945. Der skulle således have været tre indbrud i villaerne.

 

 

Rygterne ville vide, at englændere havde boet i villaerne i tre måneder.

 

 

Den 28. april skrev Hilde Best til Werner Best. På det tidspunkt sad hun sammen med børnene og barnepigen Helene Klein i den store fangelejr i Oksbøl, som vi tidligere har skrevet om. Hun blandede sig ikke med de andre flygtninge. Werner Best var dengang indsat i en amerikansk krigsfangelejr nord for Frankrig. I brevet nævnte Hilde at hun havde mistet alle sine ejendele i Kollund.

 

 

Den 1. november blev Hilde, børnene og barnepigen overflyttet til en flygtningelejr i Fitting ved Vorbasse, hvor de opholdt sig til den 22. april 1947, hvorefter de blev hjemsendt til Tyskland. Under opholdet i Fitting lykkedes det for Hilde Best, at besøge Villa Olinda. Det viste sig ganske rigtigt at alle hendes ejendele var væk.

 

 

 I Padborg stod hendes veninde Jens Møller’ s kone, Mimi Møller og fulgte hende det sidste stykke vej over grænsen.

 

 

I Tingbogen står det anført, at Marie Anthon ejede villaerne. Det jorde hun også under hele anden verdenskrig. Også fra 1941, hvor topnazister gjorde brug af villaerne.

 

I forbindelse med arbejde med vores bog, fandt vi ud af, at der efter krigen foregik ting og sager i Kollund Østerskov, som kunne vidne om noget militært efterretningstjeneste. Det vender vi tilbage til, hvis vi ikke også bliver bremset i dette arbejde.

 

 

Familie Anthon

Familien Anthon oprettede et Eisengieserei i 1865 i Friesische Strasse 5, hvor de havde et lokale på 40 m2. Efter første verdenskrig købte de et støberi i Gråsten, som fik navnet Anthon und Söhne, maskinfabrik og jernstøberi.  

 

 

I 1920 flytter virksomheden til Flensborg. Anthon følte sig dårlig behandlet af de danske myndigheder. Først etablerede man sig i Schillerstrasse. Virksomheden havde succes med bygning af teknologiske maskiner. Blandt andet fremstillede man møbelmaskiner.

 

 

Ligeledes blev Anthon nægtet at bo i sin bolig i Kollund af de danske myndigheder. Senere fik han dog tilladelse til at bruge villaen som sommerhus.

 

 

I Gråsten forsøgte man i 1922 at føre virksomheden videre. Men det lykkedes ikke rigtig. Virksomheden blev solgt et par gange, og til sidst endte det i et konkurs. Resterne blev overtaget af et firma i nærheden af Hovslund

 

 

Og i Kollund blev villaerne i 1961 solgt og ombygget.

 

 

NB: Vi er godt klar over, at brugen af anonyme kilder samt manglende skriftlige kilder som følge af manglende adgang til arkiver kan virke utroværdig.

 

 

Kilde:

 • Uwe Brodersen: Grænsen er overskredet
 • Kurt Jensen
 • Ib Kragh – Nielsen
 • Sønderjyden
 • Dybbøl – Posten
 • Anthon und Söhne Jubilæumsbog 1965
 • Anonym kilde fra Flensborg
 • avlg.dk

 

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.439 artikler, heraf 282 artikler fra Besættelsestiden (før/nu/efter)

 

 • En villa i Kollund 1-2
 • Mord i Padborg 1-4
 • Mord ved Grænsen 1-2
 • Flygtninge i Oksbøl
 • Werner Best
 • Jens Møller – Folkeforfører eller folkefører og mange andre

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden