Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Hvem boede på Kiers gaard?

Marts 30, 2008

Nogle gange kan vi tage fejl. Vi holder på de forkerte historiske kilder. Det har vi gjort med hensyn til, hvem der boede på og ejede Kiers Gaard. Vi retter på fejlen

I artiklen Højers Historie skriver vi blandt andet

  • Vi kan ikke komme uden om Kjærbys ”villa” Kiers Gaard. Den stammer helt tilbage fra 1400 – tallet. Den har haft mange fine ejere.

Dette har fået Kjærbys oldebarn til at reagere. Joa B. Kjærby skriver:

  • Så vidt jeg ved, har familien Kjærby aldrig hverken ejet eller beboet Kiers Gård. Da min oldefar A.R. Kjærby kom til Højer i 1919 købte familien det gamle tyske hospital, hvor de boede. De flyttede senere til Strandvejen 31. Kiers Gård mener jeg, har været i familien Kiers eje indtil det i 1973 blev overtaget af kommunen. Såvel slægtninge som nulevende venner af mine bedsteforældre bekræfter dette.

Og vi skal beklage over for Joa. Hun har helt ret.  Vi har brugt nogle forkerte historiske oplysninger.

 

Fæstegård under Schackenborg

Kiers Gaards nuværende firlængede bygning er opført i 1759, efter at gården brændte i både 1756 og 1758. Fra 1739 var gården i familien Todsens besiddelse, som fæstegård under Schackenborg.. Hans Chr. Todsens datter giftede sig i 1849 med løjtnant Johannes Ernst Kier, søn af borgmesteren i Haderslev. Det var Todsens ikke meget for, og det var Johannes egen far, der giftede dem.

Deres søn Hans Chr. Kier overtog gården i 1884. Den var i familiens eje indtil 1973.

 

Forpagter for østersskrabninger

I 1700 – tallet var gårdens besidder forpagter af østersskrabningerne i Vadehavet. Der var en dyb pril, der gik tæt ind til gården, så man kunne transportere østerserne lige ind til det pakhus, der ligger sydvest for gården. Det kaldes den dag i dag for Østershuset.

Indtil slutningen af 1800 – tallet var det almindeligt, at der blev serveret østers ved bryllupper i Højer.

 

Russiske krigsfangere

I 1906 blev Christian Kier ejer af gården. Han blev indkaldt som soldat i 1914. To år senere døde han. Hans enke sad da tilbage med fire børn. Hun drev ejendommen videre, og sønnen Hans overtog ejendommen, da han blev voksen.

I den periode var der russiske krigsfangere, der arbejde på egnens gårde. Der arbejde også en på Fedder Rolls gård i Østerende. Man lavede en aftale om, at de to fangere arbejde skiftevis på de to gårde, og det fungerede fint.

 

Seminarium for Tekstildesign og brugsgrafik

I 1939 blev gården nedlagt som landbrugsejendom, og jorden solgt fra. Hans Kier boede på ejendommen til sin død i 1971. To år efter solgte hans enke den til Højer Kommune og Sønderjyllands Amt.

Kiers Gård tiltrak mange kunstinteresserede, og i gårdens lade blev der indrettet en teatersal for amatørteaterforeningen Teatergaleasen.  I 1986 startede der et  Seminarium for Tekstildesign og Brugsgrafik på ejendommen.

På græsplænen foran findes en jættestue fra den yngre stenalder. Den er dog flyttet hertil.

 

Kilde: 

  • Litteratur Højer
  • www-dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil læse mere

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
  • Under Højer finder du 77 artikler 
  • Højer Tæppefabrik
  • Højers historie
  • Højer 1935 – 1945 og mange flere artikler 

Redigeret 10. – 12. 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer