Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Huskebøger fører dig tilbage

December 2, 2008

Af Ove Dahl

Ove Dahl har de sidste 10 år været leder af Nørrebro Erindringscenter. Han var medstifter af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Her fortæller han, om to interessante huskebøger, som han har lavet: Tilbage til 60’erne – Tilbage til 70’erne.

Så er en ny bog på banen fra Gyldendal, som efterfølger til den populære ”Tilbage til 60’erne  Alle de ting, du har glemt, du kan huske”, der efterhånden er
blevet solgt i over 5.000 eksemplarer. Nu er det 1970’erne, det drejer sig om. Over 500 billeder af dagligdagens genstande fortæller historien om et årti, hvor samfundet gennemgik mange store forandringer, både mentalt og politisk. Det er historien om energikrise, miljøbevidsthed, kønsrolledebat, protestbevægelser, alternative boformer, musikalsk opbrud, udlængsel, teknologiske landvindinger og politisk polarisering – og ikke mindst, den helt almindelige hverdag.

Gennem mit erindringsarbejde med ældre i de sidste 25 år – de sidste 10 år som leder af Nørrebro Erindringscenter – Dansk Center for Reminiscens – har jeg konstateret, at det tit er enkle hverdagsting, som er bedst til at vække erindringer og følelser fra fortiden. Disse genstande fungerer med andre ord som en form for fremkaldervæske, der rammer os på et ubevidst mentalt plan. Bøgernes udgangspunkt er derfor de ting og genstande, der prægede hverdagen for børn og unge i 60’erne og 70’erne. Genstande man måske ikke hæftede sig nærmere ved dengang, men som via gensynet nu kan vække uanede mængder af erindringer og følelser.

I modsætning til den angelsaksiske verden er denne formidlingsform stadig i sin vorden herhjemme inden for den historiske faglitteratur. Mange illustrationers funktion er netop at virke som en ”illustration” i forhold til teksten. Ved at anvende genkendelige hverdagsting kan man derimod på en helt anden måde medinddrage læserens egen erfaring og erindring i selve læseprocessen. Genren burde vel betegnes som erindringsbøger, men i og med dette navn
er optaget, har jeg valgt at omtale dem som huskebøger.

Hver bog bygger på en grundig research, hvor jeg i 60’er-bogen – og delvis i 70’er-bogen – har kunnet trække på min egen personlige baggrundsviden, da jeg er født i 1953. Og via gennemgang af tusindvis af genstande, fotos samt tekster fra aviser, ungdomsblade, kataloger m.v., fremkommer en endelig udvælgelse og opbygning af de enkelte temaer.

Ved at formidle samtidshistorie primært med vægten på de konkrete genstande kan man nå flere målgrupper samtidig. Det private publikum læser og anvender ”Tilbage til 60’erne” alene eller sammen med andre, på undervisnings-, pleje- og genoptræningsområderne har bogen vundet udbredelse foruden man på tværs af generationer har kunnet haft glæde af den, som flere anmeldere har været inde på.

Litteraturoversigt: Ove Dahl:

  • Eftertanke i en moderne tid (Assistens Kirkegaards Formidlingscenter 1997)
  • Tingenes historie (Nørrebro Erindringscenter 2000)
  • Husker du – forsøgs og udviklingsprojekt (Nørrebro Erindringscenter 2000)
  • At miste i går (Nørrebro Erindringscenter 2001)
  • 5 år . mål og virke 1997 – 2002 (Nørrebro Erindringscenter 2002)
  • Tilbage til 60’erne (Gyldendal 2007)
  • Tilbage til 70’erne (Gyldendal 2008)

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler 
  • Under Nørrebro finder du 304 artikler 
  • Husker du – dengang i 60erne og 70erne

Redigeret 31. 03. 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier