Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Historier fra Tønder 1581 – 1634

September 24, 2007

Hvis man nu havde aviser dengang, så ville følgende historier sikkert have figureret enten på forsiden eller under korte historier. God fornøjelse.

 

Brand i Tønder (1581)

Den 29. september 1581, det er natten efter St. Mikkelsdag. Tønder har været hærget af en voldsom brand med store ødelæggelser.

Fra Peter Lavrens hus, som hans mor lod bygge indtil Jannikes Gade, er kun to huse blevet reddet fra flammernes bytte. Det var de to huse, ejet af henholdsvis
Andreas Hinrichsen og Peter Matzen. Dog blev den ene kvist på Peter Matzens hus beskadiget. Han belønnede byens borgere med øl, og takkede dem, fordi de havde reddet hans hus.

På den nordlige side af Jacob Vits hus på Torvet langs gaden er ikke et eneste hus undgået flammernes bytte. Også Amtmand Godske Rantzaus svigerfar slap ikke for den triste skæbne. Også hans hus blev til kul og aske.

Men mener at ilden opstod i Negels Holdesens (den tidligere bormester) stald. Men de nærmere omstændigheder kendes ikke. Dog siger rygterne, at tjenestepigen er forsvundet.

 

Brand i Ulvegade (Uldgade) (1586)

Den 29. juli 1586, klokken er cirka 17. En omfattende brand har hærget det meste af Ulvegade og hele pladsen Hinter den Stellen. Det er også gået ud over Husfogedens hus, samt alt, hvad der ligger vest for porten.

 

Tønders ”fornemmeste” borger er død (1593)

Den 27. februar 1593 døde den ”fornemste” borger i Tønder, Andreas Lassen. En from og god mand er stille sovet ind i den rette tro og i erkendelse af sine synder.

 

Vandflod(Stormflod) juleaften 1593

Mange mennesker er druknet i den store Vandflod(stormflod), der ramte Husum, Friesland, Tønder, Ribe og andre steder langs Vadehavet. Blandt de dræbte er Nis Jepsen og hans søn. De var på vej til hest fra Jejsing til Tønder.

Mange heste, køer, svin, får og føl forsvandt også i vandmasserne.

 

Den mislykkede hængning (1598)

Ludde Janssen, bosiddende i ”Blesborg” og født i Kraglund havde i sine unge år, slået sin fars arm. I de senere år stjal han træ i Draved Skov. Han antændte
også det fyrstelige vogterhus ved skoven.

Derfor skulle Ludde hænges. Der var rejst en galge ved Draved Skov. Den 19. juni skulle hængningen finde sted. Men ak og ved. Skarpretteren havde fået en for meget og fik to fingre i klemme. Han måtte kappe snoren for at få fingrene fri. Tyven havde da hængt og dinglet et stykke tid. Da snoren blev kappet faldt han ned, og meget overraskende rejste han sig op igen.

Den 22. juli blev forsøget gentaget. Denne gang med held. Om det var den samme skarpretter, vides ikke.

Begravet i den ny kirke (1601)

Henrik Willemsen, den fornemmeste og rigeste borger i Tønder blev begravet i kirken foran koret i den sydlige ende. Han var den første der blev begravet (17. marts 1601) i den ny kirke i den nye hvælvende grav.

 

Mange druknede i Stormfolden (1615)

Den 1. december 1615 har stormfloden igen sat sine spor. Omkring kl. 14 er vandet brudt igennem flere steder. I Rørkær druknede Peter Ouerbeck og Michael Hansen. Vandet stod to alen over deres hø i laderne.

I Sæd druknede 11 mennesker. En masse vraggods mindede om begivenhederne.

 

Præsten måtte hjælpes fra prædikestolen

Hr. Johannes Mauritius, præst i Tønder blev pludselig syg på prækestolen, og måtte hjælpes ned fra den. Han lagde sig straks til sengs. Otte dage efter hensov han i gode venners lag.

Kilde: 

  • Litteratur Tønder
  • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
  • Under Tønder finder du 283 artikler 

Redigeret 16. – 04. – 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder