Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Herlufsholm – Hvad nu?

Juli 1, 2022

Herlufsholm – Hvad nu? (3)

Tingene har sat sindene i bevægelse. 27 år efter en alvorlig hændelse på skolen. Det varede længe, inden pigerne fik lov. Chaufføren måtte have bodyguard for at fragte elever fra skolen. Elev startede en hadeklub mod læreren. Topadvokat fik lov til at bruge 55 vidner, hvilket resulterede i frifindelse. En udfordret kongefamilie. Et prestigetab for skolen. Ny formand udtaler: ”De stærke skal nok overleve”. Jamen skal de svage ikke også overleve? Ny formand mener ikke, at skolens omdømme har taget skade. Problemerne er ikke så store! Men der er sket alvorlige brud på loven. Skolen har ikke overholdt sin oplysningspligt. Ingen fast regel ved bortvisning. Styrelsen utilfreds med de initiativer, der er taget. Der er mange klagepunkter. Efter voldtægt fik den skyldige lov til at fortsætte. En ikke over 400 år gammel skole er hævet over loven. Ved en hvilken som helst anden skole, ville politikerne have stået i kø, for at lukke den. Nye undersøgelser følger – og hvad så!

 

Tingene har sat sindene i bevægelse

Dette er vores tredje artikel om Herlufsholm. Vi kan se, at der har været ret stor interesse for de to første artikler. Vi har også fået tilsendt et borgerforslag. I dette står bl.a.:

 • Skal Herlufsholm fortsætte, højt hævet over lov og ret, skal voldtægt og seksuelle krænkelser mv. fortsat være ustraffet, er det acceptabelt at eliten og deres børn har defakto immunitet, ala kongefamilien i en retsstat.

Man har også stillet spørgsmålstegn ved udnævnelse af en tidligere Højesteretsdommer i stedet for en skoleleder som formand. Men du kan læse meget mere om dette inde på Facebook – gruppen ”Herlufsholm retsopgør NU Borgerforslag”.

Sagen har sat sindene i bevægelse hos mange.

 

27 år efter en alvorlig hændelse

BT bragte i 1995 en artikel, der relaterer sig til den aktuelle sag:

 • Kan man her i landet ”købe” sig til frifindelse, hvis man er mangemillionær og har råd til at engagere de bedste forsvarere?

En ung mangemillionær og kostskoleelev var blevet frikendt for at have stukket en vægter ned med fire livstruende knivstik. På Herlufsholm. Den sag vender vi tilbage til.

Det er så gået 27 år. Og nu er det godt nok ikke mordforsøg, der dominerer på skolen. Men trods det er er der dog en syg kultur blandt elitens børn. Mobning, overgreb og krænkelser er hverdagskost.

 

Det varede længe inden pigerne fik lov

Som vi kunne påvise i vores første to artikler, så er denne kultur med til at fastholde skolens tradition og måske også status. Dette synes understøttet.

Rigsråd og admiral Herluf Trolle udtrykte det således:

 • At omdanne en skole for menige adelsmænd og ærlige mænds børn.

Hans kone Birgitte Gøye sikrede en fond som man kan takke for at skolen har overlevet i 450 år. Men først 400 år efter blev det åbnet for kvindekønnet. Men dog kun i første omgang som dagelever. 20 år senere som kostskoleelever.

 

Chaufføren måtte have bodyguard

På skolens hjemmeside kan vi læse:

 • Moderne skolegang på fundament af stærke traditioner

Men måske gælder der andre og uskrevne regler for elitens børn.

Der har gennem tiden været spredte skandaler. En af dem har handlet om drukkulturen på skolen. En gruppe elever tog på skitur til Val Thorens i Frankrig og allerede i bussen skreg de:

 • Vi smadrer jeres lorteby.

Og man startede med at hærge bussen. Chaufføren måtte bestille en bodyguard til hjemturen.

 

Eleven startede en hadeklub mod læreren

Tilbage til sagen fra 1995. En 18-årig kostskoleelev havde set sig sur på en lærer. Han var søn af en københavnsk advokat og var i forvejen smidt ud af to skoler. Nu valgte forældrene skulle have gode papirer på Herlufsholm.

Eleven havde sammen med andre kammerater lavet en hadeklub. Og ifølge BT sendte de læreren døde fugle. Man havde besluttet skære hul i dækkene på lærerens bil under skolens fugleskydning. Og i dette ærinde som gerningsmanden foretog sig i nattens mulm og mørke blev han grebet på fersk gerning. Nu råbte vægteren

 • Hvad fanden laver du?

Som svar fik han fire livstruende stik i ryggen. Gerningsmanden stak af og kom på hospitalet. Næste dag blev den 18 – årige mangemillionær anholdt.

 

55 vidner og en frifindelse

Ud over den beskikkede advokat sørgede forældrene nu for an absolut topadvokat. Retten tillod at hele 55 vidner – øvrige elever fra skolen blev indkaldt som vidner. Og alle dækkede over den tiltalte. Og den 18 – årige mangemillionær, søn af en topadvokat blev frifundet.

 

En udfordret kongefamilie

Den kongelige familie var presset. De tog stilling inden Tilsynsrapporten fremkom. De skulle nok have ventet 14 dage ekstra, inden de tog stilling. Men i hvert fald så skal prins Christian og hans lillesøster prinsesse Isabella ikke gå her.

Men kongefamilien tog først stilling da den gamle bestyrelse valgte at trække sig. Kongehuset havde understreget at prins Christian var glad for at gå her og at prinsesse Isabella glædede sig.

Det var vel utænkeligt at de kunne fortsætte efter de hårde beskyldninger som styrelsen kom med. Og så var det vel også Mary – fonden som bl.a. beskæftiger sig med mobning.  Da havde man vel forventet et klarere signal fra den front.

De svenske aviser skrev allerede, at de undrede sig over at de kongelige skulle gå på en ”Voldtægtsskole”.

Beslutningen om at de kongelig ikke mere skal gå på skolen er et alvorligt slag for skolen. Skolen tilbyder netop et netværk til brug enere i livet. Og her har Kongehuset gjort Herlufsholm attraktiv. Kongehuset er inde i det danske elitenetværk. Det har været med til at åbne døre for folk.

 

Et stort prestigetab for skolen

Det har været et kæmpe boost for Herlufsholm at man havde Kongehusets opbakning. Man tiltrækker de samme typer folk, som går op i traditioner og symboler. Det er et stort prestigetab for skolen. Kongehuset har en enorm symbolsk betydning

 

Ny formand: ”De stærke skal nok klare sig”

Den nye formand har erkendt, at der er noget galt med kulturen på skolen og som han siger, at det skaber problemer for de svage. Samtidig siger han:

 • De stærke skal nok klare sig

Men er det sådan, man driver skole i dagens Danmark. Og man skal vel overholde lovgivningen, når man får et ikke helt lille småbeløb i årligt tilskud.

Mens den gamle bestyrelse ikke kan genkende kritikken, så erklærer den nye formand at han ”lægger sig fladt ned” i forhold til kritikken fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Ny Formand: Skolens omdømme har ikke taget meget skade

Han kalder udfordringerne for store men mener dog ikke at skolens omdømme har taget så meget skade, at det er uopretteligt. Derfor vurderer han også at skolen allerede igen kan åbne for elever efter sommerferien.

Den ene dag meldte den nye formand ud at nu skulle man have enkeltværelser. Den næste dag kom meldingen så at de fleste var glade for fælles soveværelser. Det bliver så spændende at se, hvad det bliver til.

 

Problemerne er ikke så store

Jon Stokholm – den nye formand mener dog at problemerne er ”marginalt” i hvert fald, når man talmæssigt gør det op. Men har nu ret i dette?

Han mener ikke at skolens problemer er så store. Hans vurdering er at skolen er velfungerende. De fleste elever er tilfredse. Det vil være synd for disse at udsætte skoleåret. Men så spørger vi os selv:

 • Hvad så med dem, der ikke er tilfredse?

Er den nu formand nu helt klar over at det er kulturen, der skal ændres. Er det antallet af krænkelser og overtrædelse af lovgivningen, der skal være afgørende?

Struktur og kultur går hånd i hånd. Det har den gjort i generationer.

 

Alvorlige brud på loven

STUK (Styrelsen) har jo netop påpeget, at der er sket ”alvorlige brud på loven”. Dette betyder, at det kan medføre krav om tilbagebetaling af statstilskuddet fra 8. december 2021 til afgørelse i sagen.

Men for skolen er det vel ikke det store problem. De får jo sikkert igen næste gang. Og ellers kan de låne sig frem, hvis det kniber. Vurderingen fra eksperter er, at skolen får 50 millioner kroner om året i statstilskud. En hver anden skole ville lukke, hvis sådan et beløb blev taget fra dem.

 

Skolen har ikke overholdt sin oplysningspligt

Men høringen fra Styrelsen beskriver også tilfælde af grov mobning, vold, grænseoverskridende adfærd, herunder seksuelle krænkelser og voldtægter, samt flere tilfælde af episoder vedrørende tyveri, hærværk og euforiserende stoffer. Man har været tvunget til at smage urin og fået stukket en finger op i endetarmen, slag, tæsk, voldtægt og andre ydmygelser. Der har været organiserede slåskampe hvis hovedformål var at ydmyge.

Det er alvorlige brud på loven, at skolen ikke har overholdt sin oplysningspligt, og at bestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar i forhold til varetagelse af opgaver.

Blandt andet har skolen registreret ti sager med brud på ordensreglementet i perioden august 2021 til februar 2022, oplyser STUK. Det er samme periode, som prins Christian har været elev på skolen.

 

Efter voldtægt fik den skyldige lov til at blive

Alene fra februar 2020 til marts 2022 har Styrelsen registreret 13 sager, bl.a. seksuelle krænkelser. Dertil kommer en episode med slag i ansigtet på en elev, der måtte på skadestuen og blive syet. I februar 2022 fandt der desuden en voldtægt sted, hvor en elev efterfølgende blev dømt. Alligevel fik gerningsmanden lov til at blive på skolen.

Den forhenværende rektor Mikkel Kjellberg siger i den anledning til Ekstra Bladet:

 • Det er jo ikke nogen manuel, hvordan man kommer sådan noget her til livs, fordi alle sager er jo forskellige og opstår på forskellige mennesker. Det, vi gør har mentorordninger. Vi har præventive oplæg, og vi har digital dannelse. Alle de her ting støtter op om hinandens grænser.

 

Ingen fast regel om bortvisning

Åbenbart skulle skolens rektor i hvert enkelt tilfælde forhandle med skolens formand i tilfælde af bortvisning fra skolen. Det stod i rektors kontrakt. Det vil sige i hver enkelt tilfælde kunne man give uvedkommende hensyn til ”kundeinteresser” og ”skolens ry og rygte” frem for saglige pædagogiske hensyn. Nej, det er ikke noget vi finder på. Det står i Tilsynets rapport.

Det kan være svært at finde ud af hvori uenighederne mellem Styrelsen og den afgående formand/bestyrelse munder i.

 

Styrelsen ikke tilfreds med de initiativer, der er taget

STUK er ikke tilfredse med de initiativer, der er taget for at få en bedre elevtrivsel:

 • Styrelsen finder således på det foreliggende grundlag anledning til alvorlig bekymring for elevtrivslen op skolen.

Skolen mener selv at de har iværksat mange tiltag for at sikre bedre trivsel for eleverne.

 

Styrelsen har mange klagepunkter

 • Styrelsen har særlig lagt vægt på, at en skoles opgave med at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt eleverne er særlig vigtig på en institution med kostafdeling, henset til at eleverne bor på skolen og sjældnere end andre elever ser deres familie og generelt ikke har samme frirum som andre børn og unge uden for skolen.
 • Herlufsholm har ikke levet op til sit ansvar, hvad angår vigtigheden af elevernes trivsel på skolen.
 • Skolen har ikke sørget for, at eleverne på skolen har overholdt reglerne om, hvordan man skal behandle hinanden.
 • Det er bestyrelsens ansvar, at loven bliver overholdt.
 • Styrelsen mener, at det er tale om alvorlige brud på lovgivningen.
 • Det er styrelsens vurdering at mange af overtrædelserne også har fundet sted før tilsynet med skolen i slutningen af december sidste år.

Interessant er også dette som Styrelsen skriver:

 • Styrelsen finder det helt utilstrækkeligt, at bestyrelsen og skoleledelsen i lang tid ikke har anerkendt, at der er tale om et kulturproblem, men fastholdt, at der er tale om enkeltsager
 • Bestyrelsen og skoleledelsen har ikke en reel erkendelse af, at skolens rammer (kultur, pædagogik, traditioner m.v,) har en væsentlig betydning for at forebygge mobning og mistrivsel. Denne forståelse er efter styrelsens opfattelse en afgørende forudsætning for et opgør med udfordringerne

 

Skolen har kun foretaget sig symptombehandling

Retsfølelse må vel også gælde på Herlufsholm, I rapporter står der, at de tiltag som skolen er kommet med, er symptombehandling. Det er som om, at den gamle bestyrelse og den nye formand ikke kender problemets omfang.

De grundlæggende regler har været utilstrækkelige og i en vis grad medvirkende til, at skolen ikke har overholdt de centrale regler i lovgivningen.

 

Enhver anden skole ville være blevet lukket

Enhver anden skole ville være blevet lukket. Men mærkelig nok ikke Herlufsholm. Skolen burde lukkes og så burde man gennemtænke konceptet og så åbne et helt nyt Herlufsholm.

Vi har stadig ikke fået alle historier. Nogle lever stadig i rædsel.

 

En over 400 år gammel skole er ikke hævet over loven

Meget har groet sig fast. Mange af de ting der er sket passer til skolens tradition og kultur mener den gamle bestyrelse og ledelsen. Man har slet ikke forstået. Og selv om en skole er over 400 år er de jo ikke hævet over lovgivningen.

Havde det været hvilken som helst anden skole, ville politikkerne havde stået i kø for at lukke den. Den er gennemsyret af social og fysisk kontrol, særlige privilegier og ikke mindst udpræget tavshedskultur.

De ældste har udnyttet deres særlige status. Andre er blevet presset til tavshed.

 

Nye undersøgelser – og hvad så?

Der venter en trivselsundersøgelse og en advokatundersøgelse. Dette skulle være tilendebragt den 1. oktober 2022. I januar 2023 vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurdere, hvordan Herlufsholm efterlever deres påbud.

 

Kilde:

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.837 artikler
 • Under Andre Historier finder du 78 artikler:
 • Herlufsholm – Tradition og Voldskultur (2)
 • Herlufsholm – fra Benediktinerkloster til Voldsskole (1)

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier