Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov

Franskmænd i Bov Sogn

Februar 24, 2009

Hører vi om 1807, drejer det sig kun om Københavns bombardement. Man glemmer at nævne at resten af Danmark og Nordslesvig også mærkede englændernes belejring. Og især i Bov Sogn mærkede man en kort overgang 8.000 franske soldaters ophold i en lejr ved Harkær ved Kruså.

Danmark havde mistet sin flåde efter englændernes bombardement af København. Man besluttede derfor at gå forbund med Frankrig. Svenskerne var stadig i forbund med englænderne. Napoleon påtænkte derfor et dansk – fransk angreb mod Skåne. Derfor sendte han en fransk – spansk arme på 26.000 mand til Danmark.

Men angrebet blev ikke til noget. Is-forholdene var ugunstige og engelske skibe viste sig atter i de danske farvande.

 

Indkvarteret i hytter

De franske tropper blev trukket tilbage til Slesvig og Holsten, mens de spanske hjælpetropper blev spredt over øerne og Nørrejylland.

De franske tropper blev indkvarteret i to lejre , en telt lejr ved Fokbæk ved Rendsborg og en hyttelejr ved Flensborg. Valget faldt på Harkær, af hensyn til transport af tømmeret, der skulle komme fra Hanved Skov.

 

196 hytter

Rejsningen af lejren blev påbegyndt i maj 1808. I alt 196 hytter blev rejst.

48 hytter var beregnet for underofficerer, 20 hytter for marketendere, spillemænd og officersoppassere. Specielle hytter blev indrettet til køkkener, dansesal, fægtesal, restaurationslokaler m.m.

En prøvehytte som man først byggede kom til at koste 225 rigsdaler. For at gøre den billigere, fik man lov til at bruge grene som tømmer, og til at benytte lyng og tang over et tyndt lag halm til taget. Man kunne også bruge franske sappeurs som tømmermænd i stedet for at betale danske håndværkere for arbejdet.

Det var en stor udfordring for de nærliggende byer Kollund, Smedeby og Bov at levere alt det halm, der skulle bruges.

En ny udløsningsbro blev indrettet ved Skomagerhuset. Her til blev forplejningen sejlet. Den blev så fragtet af udbedrede veje gennem Kollund Skov til lejren.  I alt lå 8.000 franskmænd i lejren.

 

Nye skatter blev udskrevet

Man havde brug for 1.000 feldtkedler, 1.000 feldtkogekar, 1.000 spisekar, 3.000 store feldtdækkener, 500 store og 500 små økser, 1.000 spader og 1.000 hakker.

Kongen måtte dække alle udgifter. Udgifterne til troppernes underhold beløb sig til 20.000 rigsdaler. pr. dag eller i alt 5 millioner rigsdaler. for hele opholdet. Det var en stor udfordring for statskassen var tom. Eneste mulighed var at udskrive nye skatter.

 

Koldinghus brændte efter fest hos generalen

Den franske leder, Maréchal Bernadotte havde i begyndelsen sit hovedkvarter på Koldinghus. Men efter et gilde hos generalen nedbrændte slottet den 29. marts 1808. Han forlangte derfor stabskvarteret flyttet til Rendsborg, selv om han synes at byen var kedelig. Han opholdt sig dog også en tid i Flensborg.

Han skulle have godkendt lejren ved Kruså men skyndte sig sydpå, da der havde været et pøbeloverfald mod tre af hans adjudanter.

 

Oprør hos de spanske tropper

Da Spanien gjorde oprør mod Napoleon og det rygtedes blandt de spanske tropper i Danmark gjorde de spanske tropper på øerne og I Nørrejylland også oprør. De prøvede at komme til Fyn og videre til Langeland, hvor de blev indskibet på den engelske flåde og sejlet til England.

Men de franske tropper marcherede nordpå for at afskære de spaniolerne for deres videre færd. Fra Flensborg blev der rekvireret 1.000 bøndervogne til transport. Det lykkedes at fange en stor del af de spanske tropper. De blev ført barfodet sydpå blandt andet gennem Bov.

 

Franskmænd begravet

Lige efter troppernes tilbagekomst til lejren udbrød der blodgang. Hvor mange franskmænd der omkom af denne smitsomme sygdom, vides ikke. Der blev i hast anlagt en begravelsesplads ved den såkaldte Klostergrube. Det var en af de dybe slugter lige syd for lejren som fører lige ned til Kobbermøllesøen.

 

Belgiere plyndrede og mishandlede

Der var også hollændere og belgiere i lejren. Belgierne var kendt som nogle slyngler, der plyndrede og mishandlede. De blev flyttet til Horsens, hvor de fortsatte deres utugt.

 

Lejren bliver evakueret

Den 5. – 8. september blev lejren evakueret. En dansk officer, Wilster overtager lejren. Franskmændene tog alt med hjem. En lille  del af det bliver senere tilbageleveret. Lejren blev revet ned og solgt.

 

Kilde:

  • Litteratur Padborg/Bov/Kruså

 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.784artikler
  • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 63 artikler 

Redigeret 22. 02. 2022

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Padborg / Kruså / Bov