Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Flere gader og veje på Nørrebro

Februar 19, 2007

Flere gader og veje på Nørrebro

Læs om gaden, der fik navneforandring på grund af et mord. Hør også om Stlladsråden. Og så har Nørrebro været leveringsdygtige i Nødtørftanstalter. Så var det manden, der skrev 4.000 viser. Her er anden del af gader og veje på Nørrebro.


Alderstrøst

Stiftelsen blev opført af Håndværkerforeningen i årene 1862 – 1875. De første penge til byggeriet fik man efter et lotteri. Den indeholdt, da alt var udbygget 191 lejligheder. Da første etape, var færdig havde man besøg af kongen, han glædede sig, Det glæder mig, at der er lokummer til alle.

Stiftelsen blev nedlagt i 1954, og det meste af komplekset blev nedrevet i 1980. Hovedbygningen mod Nørrebrogade er bevaret.

Atlas

I 1897 opførte Atlas en fabrik på hjørnet af Nørrebrogade og Baldersgade. Der blev produceret køleaggregater og dampmaskiner. Produktionen blev omlagt som følge af den teknologiske udvikling. I 1950erne byggede man en ny fabrik i Lundtofte, og producerede efterhånden køleskabe.

Bagergade

Bagergade gik fra Blågårdsgade til Slotsgade. Da Blågårds Plads blev anlagt i 1916, kom gaden til at indgå i pladsens sydlige del, derfor valgte man at skifte navn.

Baggesensgade

Opkaldt efter digteren Jens Baggesen (1764 – 1826). Han døde i Hamborg, men blev begravet i Kiel.

Blågårds Seminarium

Danmarks første lærerseminarium blev grundlagt i 1791, og ødelagt af englænderne i 1807. Et nyt seminarium blev oprettet af jyden Jeppe Tang i 1859. I 1863 flyttede man ind i en bygning på hjørnet af Baggesensgade og Blågårdsgade. I 1904 flyttede seminariet.

Borups Alle

Finansborgmester Ludvig Christian Borup (1836 – 1906) sikrede i 1890erne København mod grundspekulation. Han opkøbte billig landbrugsjord, bl.a. Bellahøj, Hulgård og Tomsgård i Brønshøj og Utterslev.

Bragesgade

Grundtvigs udtryk ”bragesnak” var hentydning til den nordiske gud, Brage, veltalenhedens Gud.

Hvad de færreste ved, Grundtvig kom ofte på Ydre Nørrebro, ikke langt fra Bragesgade. Lystgården, Marienlyst blev omdannet til højskole.

Bregnerødgade

Landsbynavnet går tilbage til lige efter Vikingetiden. Navnet er udledt af plantenavnet, bregne.

Brohusgade

Her boede opsynsmanden ved broen over Ladegårdsåen til Bülowsvej.

Bryggeriet Stefan

Det blev stiftet i 1895 af H.C. Meyer. Tre år senere slog han sig sammen med to andre og stiftede Bryggeriet Hafnia, der lå i Stefansgade 51. Særlig populær blev den såkaldte Kroneøl. Fra 1913 producerede bryggeriet også mineralvand.

Brynhildegade

Brynhilde var den nordiske sagnskikkelse, som elskede Sigurd Fafnersbane., og ved sin jalousi forvoldte hans død. Wagner har lånt stoffet til operaen Ragnerok.

Cafe Petersdal

Den lå egentlig der, hvor El – giganten ligger i dag. Den var opkaldt efter landstedet af samme navn, som lå samme sted. Den blev revet ned i 1930, for at give plads til Nora – Bio, der blev Københavns tredje største. Biografen lukkede i 1977.

Cloetta

Chokoladefabrikken blev opført i 1862 af de to schweiziske brødre Bernhard og Christoph Cloetta. I 1867 købte man en ejendom i Indre by og brugte dampmaskiner.. I 1901 flyttede man til lokalerne i Hørsholmsgade. Hele 125 mennesker blev beskæftiget her. I 1929 blev firmaet omdannet til aktieselskab og overtaget af Christian F. Kehlet. Fra 1954 til 1960 blev firmaet drevet fra Glostrup, og chokoladekoncernen Fazer overtog virksomheden. I dag danser man lystigt i den tidligere chokoladefabrik.

Dardanellerne

De to ejendomme, der flankerer Nørrebrogade mod søerne. Navnet dækker i vore dage strædet mellem Europa og Lilleasien, men betegnede egentlig to fæstninger. Ejendommene er opført omkring 1853.

Dronning Louises bro

Dronning Louises bro er fra år 1900. Da den ene af husene på Nørrebro – siden i 1947 skulle renoveres, ville ejeren fjerne tårnet. Men det fik han ikke lov til. De to tårne på de to første huse markerer stadig indgangen til Nørrebro. Historien om broerne er spændende, og det vender vi tilbage til i en senere artikel.

Eddagården

Eddaen er mundtligt overleverede gudesagn og slægtssagaer, nedskrevet på Island omkring 1250, at islændingen Snorre Sturluson (1179 – 1241).


Esromgade

Efter Klosterbyen Esrum ved Esrum Sø. Lidt finurlig navn, da søens gamle navn er Esse.

Fafnersgade

Dragen Fafner vogter en skat i den nordiske gudelære.

Fenrisgade

Den onde Fenrisulv i den nordiske gudelære blev med list svinebundet af aserne, indtil Odins søn Vidar, skal dræbe ham i Ragnerok.

Fensmarksgade

Efter den sjællandske landsby, hvor digteren Christian Winther blev født. Navnet betyder ”kvægjord”.

Florsgade

Christian Flor (1792 – 1875) var en ledende dansknational, sønderjysk politiker og forstander på Rødding Højskole.

Fogedgården

Fogeden var i det gamle København, den øverste embedsmand. Han ledede Bytinget mandag morgen foran rådhuset på Gammel Torv, som politimester og dommer i en og samme person

<--PAGEBREAK-->

Folmer Bendsens Plads

Maleren Folmer Bendtsen (1907 – 1993) malede Nørrebro – motiver. Aktiv i frihedskæmperorganisationen Bopa.

Fredrik Bajers Plads

Frederik Bajer (1837 – 1922) deltog i krigen i 1864. Kom i Folketinget for partiet Venstre. Sammen med sin kone Mathilde (født Schlüter) startede han i 1871 dansk Kvindesamfund. Han var født Frederik, men stavede sit navn konsekvent Fredrik.

Frejasgade

Freja er den nordiske gudelæres frugtbarhedsgud.

Fællesbageriet

I 1887 flyttede Arbejdernes Fællesbageri ind i nyopførte bygninger i Nanansgade. Formålet var, at arbejderne skulle have billigt og godt brød på bordet. Et eget mølleri fik man i 1893. Virksomheden fortsatte helt frem til 1980.

Gilbjeggade

Gilbjeg Hoved er Sjællands nordligste punkt. Navnet betyder ”kløft”.

Gormsgade

Gorm den Gamle var konge i Jylland fra omkring 936 til 950, og blev begravet i Jelling. Han var den sidste hedenske konge, og den sidste der blev begravet i en høj.

Gummifabrikken

I 1896 etablerede De Forenede Gummi- og Luftringefabrikker sig i Heimdalsgade. I 1934 udvidede man fabrikken, der fik navneforandring til Schiønning & Arve. Det blev Danmarks største leverandør af dæk og slanger til cykler.. Produktionen ophørte i slutninger af 1970erne. Senere gav det anledning for BZer at besætte bygningerne. For første gang siden 1930erne brugte Politiet tåregas mod civile, for at få dem til at forlade bygningerne.

Hamletsgade

Saxos sagn om den jyske sagnkonge, der reddede livet ved at anstille sig dum. Historien inspirerede Shakespeare til tragedien Hamlet, prins af Danmark.

Hans Egedes Gade

Grønlands Apostel, Hans Egede (1686 – 1758), troede, at der måtte være nordboere på Grønland. Han sejlede derop i 1721, men fandt dog ingen nordboere. Han begyndte at omvende grønlænderne, og grundlagde i 1727 Godthåb/Nuuk.

Hans Kirks Vej

Forfatteren Hans Kirk (1898 – 1962) var kommunist. Hvem husker ikke Tv – serien Fiskerne, da den blev vist.

Heimdalsgade

Den nordiske gud, Heimdal, kunne se hundrede mile, og høre græsset gro. Fra ham nedstammer alle i Norden – trælle, frie bønder og jarler. Hans Gjallerhorn vil lyde fra regnbuens top, når guderne på den yderste dag, Ragnarok, kaldes til kamp mod underverdenen.

Heinesgade

Overretssagfører Nathan Heine (1835 – 1914) var ekspert i byggesager.

Hellebækgade

Efter stationsbyen vest for Helsingør. Betyder den hellige bæk.

Henrik Pontoppidans Vej

Henrik Pontoppidan (1857 – 1943) måtte i 1913 lide den tort, at skulle dele Nobelprisen i litteratur med Karl Gjellerup. Hans mest kendte roman er vel nok Lykke – Per.

Henrik Rungs Gade

Komponisten Henrik Rung (1807 – 1871) huskes for melodien I Danmark er jeg født

Hermodsgade

Aserne sendte Hermod til dødsriget Hel, for at hente Balder tilbage.

Hillerødgade

Bynavnet Hillerød er gammelt. Men blev egentlig først brugt for cirka hundrede år siden. Indtil da hed stedet Frederiksborg. Navnet stammer fra kvindenavnet Hildur eller mandsnavnet Hildir. Byvåbnet viser dog en blomstrende hyld. På et tidspunkt troede man, at navnet stammede fra hylde – rød.


Hornbækgade

Opkaldt efter det nordsjællandske badested.

<--PAGEBREAK-->
Hothers Plads

Guden Hother (Høder) var søn af Odin og Frigga, og bror til Balder. Hother blev skyld i broderens død. Han var blind, med Loke sigtede med den ulyksalige pil af mistelten.

Husumgades Betalingsskole

Skolen hedder i dag Havremarkens Skole. Den blev indviet som betalingsskole i 1890. Samme år blev skolen gjort til friskole, d.v.s den var gratis at gå i. Elevtallet var imponerende. Man startede med 916 elever. I 1923 var elvtallet helt oppe på 1.425.

Irma

Carl Schepler åbnede i 1886 en lille ægge forretning i Ravnsborggade. Han begyndte snart at fabrikere og sælge andre varer. Siden åbnede han filialer på Frederiksberg, Vesterbro og sågar i Tyskland. I 1907 registrerede Schepler sine butikker under navnet Irma.

Jernbanen

Der har faktisk været 3 stationer på Nørrebro. Når togene passerede Nørrebrogade nær Esromgade, blev bommene sænket. Fra 1910 kunne fodgængerne bruge en fodgængerbro. En trafiktælling fra den 26.februar 1924 fortæller noget om problemet. Bommene var nede 78 gange i et døgn, i alt 212 minutter. Der passerede 67 tog og nogle rangertog. Der standsede 361 biler og 18 motorcykler. Ikke nævnt er sporvogne, hestevogne, trækvogne og cyklister. Tænk hvis det var i dag.

Overskæringen forsvandt først i 1930, da Højbanen blev indviet.

Den 1. juli 1886 fik Nørrebro, Station A, den lå ud for Jægersborggade i Stefansgade. Station B lå i Hillerødgade, den betjente rejsende mod København og havde ingen ventesal.

Julius Bloms Gade

Tømrermester Julius Andreas Blom (1815 – 1900) stod for opførelsen af mangfoldige lejekasserner på Nørrebro. Han fik sæde i Magistraten, og blev ved kongelig nåde udnævnt til etatsråd – i folkemunde Stilladsråden.

Korsgade

Allerede før 1850 hed gaden Korsvej. Helligkors Kirken for enden har navn efter gaden,.

Kronborggade

Efter Erik af Pommerens slot, som oprindelig hed Krogen og sikrede opkrævningen lige til Øresundstoldens ophævelse i 1857 – mod godtgørelse af 32,2 millioner Rigsdaler. Tænk hvis de havde fortsat?

Krügersgade

Endnu en vej, gade eller plads udnævnt af en af danskhedens forkæmpere i grænselandet. Hans Andreasen Krüger (1816 – 81) var danskhedens leder efter 1864.


Ludvigsen og Hermann

Når man snakker om jernstøberi, tales der altid om Heegaard, som vi også selv nævner i en del artikler. Men 10 år senere, i 1838 åbnede S.H. Ludvigsen på Nørrebrogade 39. Senere fulgte E.V. Hermann med. I 1860 var virksomheden en af de førende inden for produktion af lygtepæle, kloakdæksler, bænke og fritstående pissoirer (dengang hed det nødtørftsanstalter). Firmaet var de første til at forsyne københavnerne med vandklosetter og centralvarmeanlæg blandt de velhavende omkring Bredgade og Malmøgade. I 1974 flyttede Ludvigsen og Hermann til Glostrup.

Lygtekroen

Kroen blev opført i 1700 – tallet og nedrevet i 1904, for at give plads til Lygten Station. Kroen lå ved Lygteåen, som blev rørlagt under DSB – grunden og Fasanvej omkring 1920.

Mjølnerparken

Guden Thors hammer hedder Mjølner. Når han kastede den, ramte den altid, og vendte så tilbage til hans hånd.

Nannasgade

Den Germanske gud Balders smukke hustru lod sig brænde med sin døde mand.

Nivågade

Den nordsjællandske å, har givet landsbyen navn, betydningen er uvis. Måske har åen heddet Nive.

Nordborggade

Alsingerne kalder Nordborg for Nørborg modsat Sønderborg. Oprindelig hed byen bare Køping.


Nordre Fasanvej

Fasangården blev opført i Frederiksberg Have i 1723 – 24, med henblik på opdræt af fasaner, men nedlagt i 1785. Også på Nørrebro var fasanjagt hyppige. Det vides at Struensee og Caroline Mathilde gik på fasanjagt på Fælleden.

Nærumgade

Nærum betyder Njords hjem. Frugtbarhedsguden Njord er også kendt under det latinske navn Nerthus.

Nøddebogade

Jul i Nøddebo Præstegård foregår ikke i Nødebo(med et d) ved Esrum Sø.

Nørre Alle

Alleens linde blev plantet i 1744. Fra Møllegade via Nørre Alle førte Kongevejen til Helsingør.

Nørre Alle var en del af denne Kongevej.

Nørre Alles Skole

Den blev opført i 1857, som en af de første skoler på Nørrebro. Egentlig var skolen beregnet til 900 elever, men omkring år 1900 gik der 1.472 elever på skolen. Det klarede man ved at have skolegang i ”to – holds drift” Pigerne fra kl. 8 – 13 og drengene fra 13 til 18. Fra 1945 – 1946 gjorde skolen plads til tyske flygtninge. Eleverne blev flyttet til bl.a. Skt. Johannes Kirkens menighedshus. Skolen fungerede ind til 1993, hvor bygningerne blev til Medborgerhus.


Nørrebronx

Moderne udtryk for Nørrebro. Bronx er en af New Yorks fem såkaldte boroughs, og den eneste på fastlandet. I 1635 købte hollænderen Jonas Bronck arealet. Manhattan var i 1626 taget i bytte af hollændere. Øens indianere fik efter sigende glasperler og kram til en værdi af ca. 24 Dollars.

Nørrebros Teater

Nørrebros Teater i Ravnsborggade blev indviet i 1886, som et såkaldt serveringsteater. I 1931 brændte teatret, og blev hurtig genopført.

<--PAGEBREAK-->

Odinsgade

Fra 1860 til 1920 navngav man en stor gruppe gader med navne fra den nordiske mytologi og sagn verden. Det var en privat grundejer, der fandt på det. Det inspirerede så kommunen til at fortsætte. Odinsgade er den ældste af ”Gude – vejene” Den nyeste navn er Mjølnerparken.

Overskæringen

Et minde om den tidligere jernbane mellem København og Hellerup. Banen blev nedlagt i 1930.


Parcelvej

Griffenfeldsgade hed Parcelvej indtil 1875, opkaldt efter Parcelbroen, der førte over Ladegårdsåen

Prins Jørgens Gade

Egentlig hed gaden Louisegade Et meget omtalt mord på en smedesvends hustru vakte så meget postyr, at man valgte at omdøbe gaden. Det var synd for Anker Heegaard `s hustru Louise. Det var nemlig hende, gaden var opkaldt efter. Anker Heegaard var den initiativrige fabrikant på Indre Nørrebro. Prins Jørgen var søn af Frederik den 3. Han blev gift med den engelsk – skotske prinsesse Anne Stuart, der kom på tronen i 1702. I England tog Jørgen navnet George. Anne blev godt nok gift hele 15 gange. De fem levende fødte børn døde alle som små. Dermed uddøde Stuart – slægten. Under anden verdenskrig valgte BBC, Prins Jørgens March som kendingsmelodi for sine propagandaudsendelser til det tysk besatte Danmark. Melodien blev så populær, at den nu bruges til at annoncere Eurovisions udsendelser.

P.D. Løvs Alle

Malermester P.D. Løv(1860 – 1930) udstykkede store arealer på Nørrebro til etagebyggeri.

Peter Fabers Gade

Danmarks første telegrafdirektør Peter Christian Frederik Faber (1810 – 1877) skrev bl.a. Højt fra træets grønne top, Sikken voldsom trængsel og alarm og Den gang jeg drog af sted.

Rantzausgade

Adelsslægten hørte hjemme i Holsten. Den barske Johan Rantzau (1492 – 1565)nedkæmpede oprørerne for Christian den 3. I et år belejrede hans lejesvende byen, og folk døde som fluer. Men en anden var særdeles populær på Nørrebro, Anton William Theobald Rantzau (1832 – 1897). Han var nok den mest produktive viseskriver, som Danmark nogensinde har haft. Hen mod 4.000 viser blev det til. Direktør for en masse sangerindepavillioner, bl.a. Store Ravnsborg. Han var en rigtig Nørrebro – dreng, havde altid en skilling til overs for trængende. Han arrangerede også velgørenhedsforestillinger. Han forsøgte sig også med Panama – aktier. Det skulle han ikke have gjort.

Rantzausgade hed Nordvestvej indtil 1905, og gik kun til Brohusgade.

Remisen i Gartnergade

Den blev opført i 1869, og var beliggende i Gartnergade 9. Her parkerede hestesporvognene fra ”Korsgade – linien”, der kørte fra Kongens Nytorv til Korsgade ved Parcelvej(nu Griffenfeldsgade) og retur. Endnu i 1903 var der tre hestesporvognslinier i København. Korsgadelinien blev ikke omstillet til elektrisk drift, men nedlagdes i 1903. Samme år blev remisen i gartnergade revet ned.

Sandbjerggade

Gennem århundrede gravede man sand til husholdningsbrug på Nørrebro, nærmere Fælleden. Man skurede gulve med det, kom det i spytbakkerne, blankede kobbertøjet m.m. Møllegade hed før Sandgravervej.

Sankt Hans Torv

Vognene til kildemarked på Eremitagen ved Kirsten Pihls Kilde holdt her. Særlig til Sankt Hans var der livlig trafik her. I begyndelsen af 1800 – tallet blev den Gamle Strandvej, den foretrukne rute. En gammel malkeplads lå lige i nærheden, ligesom Nørrebros første kirke.

Schleppegrellsgade

Generalmajor Frederik Adolf Schleppegrell (1792 – 1850) faldt i slaget ved Isted, 25 juli1850.

Schulstad

I 1902 flyttede Viggo Schulstad sin brødproduktion til en baggård mellem Blegdamsvej og Ryesgade tæt ved Sankt Hans Torv. Senere fusionerede virksomheden med to andre brødfabrikker.

Sigurdsgade

Sagnhelten Sigurd dræber i den ældre Edda, dragen Fafner, og derfor kaldtes Sigurd, Fafnersbane. Figuren var oprindelig en slægts gud for Vølsungerne, men blev populær. Ingår også i Wagners: Nibelungens Ring. Det nordiske mandsnavn betyder Kampens vogter.

Skotterupgade

Allerede i Middelalderen var skotterne i Helsingør, så talrige, at de i Sankt Olai Kirke kunne bekoste et alter til deres egne helgener.; Sankt Jakob, Sankt Andreas, Sankt Ninianus. De lånte også navnet til fiskelejet Skotterup syd for byen.

Skrivergangen

Københavns byskriver boede i et stenhus på hjørnet af Gammeltorv og Klædeboderne – nutidens Skindergade. Han nød desuden embedsjord og honorarer for at udfærdige skøder, domme og lister over de våbenføre mænd.

Slangerupgade

Anlagt langs Slangerupbanen. Den gamle, forhenværende købstads navn er udledt af mandsnavnet Slanghi ”slange”. Erik Ejegod var født her.


Slejpnersgade

Efter Odins ottebenede hest.


Slotsgade

Blågård blev nedbrudt under belejringen i 1658, men genopført af Prins Carl, Frederik den 4. s bror

Læs mere på www.dengang.dk om Blågården

<--PAGEBREAK-->
Smedegade

En af de ældste af Blågårdsgades sidegader. Fra 1850.

Sorte Firkant

En af de mest troværdige forklaringer for betegnelsen opstod, da myndighederne afmærkede alle børneværns – og politisager på et kort med sorte knappenåle. Disse sad særlig tæt på Indre Nørrebro, og dannede en sort firkant, begrænset af Åboulevarden, Peblingesøen, Kapelvej og Nørrebrogade.

Stefansgade

Stefanskirken er fra 1874, opkaldt efter den første martyr, Stefan. Han blev stenet i Jerusalem omkring år 35. Paulus skulle have set det hele. Gaden hed oprindelig Havremarksvej.

Stengade

Måske skyldes navnet, brolægningen. Men navnet kan også skyldes boghandler Christian Steen(død 1861). Han havde ejendom lige i nærheden. Et lille stykke ud til Nørrebrogade, kaldtes Nørrebrostræde, og var kun en smal passage. I 1927 skiftede dette stykke også navn.

Stevnsgade

Stevns er udledt af det oldnordiske ord for ambolt. Klinten er åbenbart blevet sammenlignet med en ambolt.

Sukkerhuset

På hjørnet af Griffenfeldsgade og Korsgade ligger et hus, man kalder Sukkerhuset. Det er opkaldt efter en kolonialforretning med samme navn, der lå på stedet omkring 1900. Huset er opført i 1870.

Syrevognene

Den første hestesporvogn mellem Nørrebrogade og Kongens Nytorv blev oprettet i 1867. 30 år sfter indførtes akkumulatordrevne vogne. På grund af lugten fra batterierne, fik de hurtigt øgenavnet syrevognene. I 1902 gik man over til luftledninger.

Thit Jensens vej

Forfatteren Thit Jensen (1876 – 1957) led i levende live noget under, at skulle være lillesøster til en nobelpristager, Johannes V. Jensen. Hendes middelalderromaner læses stadig.

Thorsgade

Krigsguden Tor med bukkeforspandet, og den magiske hammer Mjølner er en af de yngste nordiske guder. Vi mindes ham, når det tordner.

Thyrasgade

Gorm den Gamles dronning Thyra Danebod(død omkring 935) moderniserede(måske) det ældgamle forsvarsanlæg i Slesvig. Thyra og Gorm ligger begravet i Jelling. Med dem begyndte Danmarks ”officielle” kongerække.

Tibirkegade

Den nordsjællandske landsby Tibirke var i århundrede truet af sandflugten. Betydningen er krigsguden Ti eller Tyrs ”birkelund”.

Tikøbgade

Efter en nordsjællandsk landsby. Navnets betydning er uklar.

Titangade

Maskinfabrikken blev grundlagt i 1897. Den græske mytologis 22 titaner er gudernes modstandere – jordfødte børn af Uranos, Himlen og Gaia, Jorden. Den øverste titan er Kronos, tiden.

Udbygade

I landsbyen Udby nordvest for Vordingborg blev N.F.S. Grundtvig født. Vi har tidligere været inde på, at Grundtvig ofte var på Nørrebro.

Uffesgade

Saxos sagn om Uffe hin spage, kongesønnen som i en holmgang ene mand hugger to saksiske modstandere ned, har i et par hundrede år har appelleret til noget inderligt dansk. Uffe er en kæleform for Ulf.

Valhalsgade

Valhal – Odins hal, hvortil de der ”blev på valen” kom efter kampen, for at kvikkes op med mjød og flæskesteg.

Valkyriegade

I den nordiske mytologi er valkyrierne Odins unge kvinder, der udpeger de krigere, som skal blive på valpladsen, og siden fører dem til Valhalla. Ordet betyder ”de der udvælger på valen”.

Vulkangade

I den romerske mytologi er Vulcanos smedens gud, ligesom Vølund er det i den nordiske. Gaden er en blind gade til Vølundsgade. Vulcanus havde værksted under vulkanen Etna, hvor han smedede våben til broderen Mars.

Wesselsgade

Den norskfødte digter, Johan Hermen Wessel (1742 – 1785) gik ofte på tur i København.. Hans bror, Casper Wessel var en god korttegner.

Ydunsgade

Ydun eller Idun i den nordiske gudelære var gudinden, der vogter de æbler, som sikrer guderne evig ungdom og udødelighed. Den vise Brage var hendes mand.

Ægirsgade

Ægir er havets gud, kaldes også Gymir og Hler. Han er urstoffets søn, bror til luften og ilden.


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro