Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

En astronom fra Tønder

Maj 26, 2012

En af verdens bedste astronomer er født i Tønder. Hans far mente, at det var bedst at lære et håndværk. Han blev udlært urmager og gik på valsen. Men en fysikus så hans talent. Og så kom der gang i den. Peter Andreas Hansen blev lidt af en særling. Han blev sur på sin frisør, og nægtede at lade sig klippe. I Tønder blev en mindeplade brugt som havebord. Men man opkaldte da trods alt en gade efter ham.

 

Astronom Hansens Gade

Der sikkert de færreste i Tønder, der kender Astronom Hansen. Det er ham, der har givet navnet til gaden – Astronom Hansens Gade. Ja egentlig hed han Peter Andreas Hansen.

 

I Latinskole

Han er født i 1795 og viste allerede i skolen store evner i matematik og fysik. Han gik i Latinskolen, der lå på hjørnet af Kirkepladsen og Smedegade.

 

Du skal lære dig et håndværk

Hans far var urmager Nicolay Hansen. Han var guld – og sølvsmed. Faderen mente derfor, at det var det helt rigtige for Peter Andreas at lære et rigtigt håndværk. Han skulle ikke studere videre, mente faderen.  Måske var det også moderen Anna Henriettes tidlige død, der forhindrede, at han gik videre med skolen. Moderen blev kun 48 år.

 

Så blev han  sendt til Flensborg fra 1811 til 1816 for at lære urmagerkunsten.

 

På valsen

Men Peter Andreas ville hellere studere, men fik atter et nej af sin far. Lykken var at være håndværker. Så den unge mand måtte som andre håndværkere dengang på valsen.

 

Bedre til fransk

Han kom til Berlin, hvor han arbejde som svend hos en fransk mester. Det havde så den fordel at hans skolefransk fra Tønder blev udbygget. Han havde tillige lært latin, så dette kom siden til gode i hans tekniske studier.

 

Fysikus satte gang i den

Sine indtægter fik han suppleret ved at fabrikere det yndede legetøj Syngende Fugl. Han vendte i 1820 tilbage til Tønder. Her indrettede han et værksted i sin fars hus. Her kommer han også i kontakt med den i matematik og astronomi stærkt interesserede fysikus Dr. Dirks. Det var en søsters sygdom, der skabte denne kontakt.

 

Og denne fysikus får endelig overtalt faderen til at sende Peter Andreas til København. Her bliver han ansat under lederen af den danske gradmåling Heinrich Christian Schumacher, der også er professor i astronomien ved observatoriet i Rundetårn. Denne Schumacher var en af Peter Dirks gode venner.

 

Kongen syntes om den unge mand

Frederik den Sjette syntes godt om den unge tøndrings arbejde, så han blev tilbudt en fribolig i tårnet.

 

Leder af observatoriet

I de følgende år arbejdede han med geodætiske opgaver i Holsten og i Danmark. I et stykke tid arbejde han også i Altona. Også det arbejde, han udførte her tiltrak opmærksomhed. Han blev også medarbejder på Astromische Nachrichten.

 

Takket være en anbefaling af matematikeren Gauss ansættes Peter Andreas i en alder af 30 år som leder af observatoriet på Seeberg ved Gotha.

 

Her kommer han til at stå for opførelsen af et helt nyt laboratorium. Han arbejder med astronomiske målinger og teoretiske problemer. Men det var nu ikke en tårnhøj løn, som han fik.

 

Gift og syv børn

I 1828 blev han gift og fik syv børn – tre døtre og fire sønner. Hans børn blev gift med forfattere, astronomer og diplomater. Blandt udkom der en biografisk roman, der skildrede livet hos familien Hansen.

 

Sur på sin frisør

Peter Andreas havde nok det man vil kalde en vanskelig karrakter.

I 1839 byggede han sit eget hus i den sydlige del af Gotha. Også her byggede han en masse apparatur op. Selve observatoriet i Gotha var udsat for vejr og vind. Så dette forlod Peter Andreas.

Han blev sur på sin frisør, og nægtede resten af livet, at lade sig klippe.

 

I en sen alder hæmmes han af en tiltagende blindhed. Han dør i 1874, 79 år gammel.

 

Havde mange talenter

Peter Andreas kunne mange ting. Han var et udpræget sproggeni, og spillede Bach, Beethoven og skak.

Han kom i ledelsen af Den europæiske gradmåling. Hans mekaniske kunstfærdighed bevirkede opfindelsen af nye instrumenter. Han fik også forbedret de gamle og så byggede han også et kronometer.

 

Omfattende tabelværker

Særlig betydning fik Peter Andreas gennem sit pionerarbejde med nøjagtigt at beregne solens, de store planeter og talrige af de små planeters samt især de periodiske kometers baner og position til forskellig tid.

Disse kalkulationer er nedfældet i omfattende tabelværker. Mange af disse er belønnet med videnskabelige priser.

 

Betydning for navigation

Således indbragte et næsten helt op til vores tid benyttet værk om månens bane ham i 1857 en pris på 1.000 pund fra Det Britiske Admiralitet.

Hans observationer havde stor betydning for navigationen.

 

Stor beundring

Hans arbejde har sikret ham en plads blandt de største astronomer. Han udviklede for eksempel teorier for sol – og måneformørkelser. Han benyttede blandt andet passagen af Venus i 1844 til nærmere at bestemme afstanden mellem jord og sol.

 

Det var i grunden med meget få midler, at han fandt frem til alle resultater. Derfor så man på hans resultater med den største beundring.

 

Ingen akademisk uddannelse

Peter Andreas Hansen kom aldrig til at tage en regulær akademisk uddannelse, men han kom til at danne skole. Fra nær og fjern strømmede astronomer til Gotha for at tage ved lære. Han blev i tidens løb tilbudt lærestole ved  inden – og udenlandske universiteter. De lokkende tilbud kom blandt andet fra Dorpat, Königsberg og fra København. Men Peter Andreas foretrak sit observatorium.

 

Stor anerkendelse

Han blev medlem af 20 akademier og lærde selskaber. Han blev tildelt ordener og medaljer og tre æresdoktorgrader.

Tre gange fik han Royal Astronomical Societys guldmedalje.

 

Mindetavle brugt til havebord

I 1995 blev der rejst en mindesten i nærheden af det gamle observatorium i Gotha. Det var på Grossen Inselberg.

 

I Tønder blev han hurtig glemt. En mindetavle fra fødehjemmet i Vestergade 17 var endt som en plade til et havebord. Men trods alt, er der ikke alle, der får opkaldt en gade efter sig.

 

Kilde: Se

       Litteratur Tønder

 

Hvis du vil vide mere: Læs

       Peter Dircks – den glemte Fysikus

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder