Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Det store slag på Nørrefælled

August 26, 2019

Det store slag på Nørrefælled

Ja sådan stavede man til det dengang. Dette er en kort artikel og beskriver Henrik Cavlings oplevelse af det store slag på Fælleden dengang. Det var den 5. maj 1872. Der var udstationeret masser af tropper. På Moses stol sidder de skriftkloge, sagde præsten. Murer Grøn kom til hest, men han blev straks arresteret. Husarerne gik til angreb. Og det udviklede sig til et reelt slag. Men socialismen blev forstærket.

 

Den 5. maj 1872

Vi beskriver dette slag som et vidne oplevede det. Det var den berømte journalist m.m. Henrik Cavling, der beskriver slagets gang. ”Den Gamle Redaktør” har tilladt sig at redigere i teksten.

I juni 1871 forlod Pio postvæsnet og trådte frem for offentligheden. I september samme år oprettede han Internationale med sig selv som stormester. Samtidig opstod den første fagforening. Det var cigarmagernes. Den blev Stauning også medlem af.

I april 1872 udbrød en murerstrejke. Man forlangte en ti timers arbejdsdag. Natten efter den 4. maj blev de tre førere Pio, Brix og Geleff fængslet. Det store slag på Fælleden fandt sted søndag den 5. maj 1872.

 

Et stop ved Lundehuset

Om eftermiddagen den 5. maj gik Henrik Cavling med hastige skridt fra Lyngby mod Nørrefælled. Ved Lundehuset kom staldmesteren ud på vejen og advarede de kørende mod at køre længere. Måske var denne advarsel bare beregnet til at fylde Lundehuset.

 

Masser af tropper

Ved 15 – tiden så det temmelig broget ud i Nørre Alle. På den østlige side var der opstillet to rækker tropper, tilhørende flere våbenarter, i alt to bataljoner infanteri. Her var husarer på vældige gangere. Her var et vrimmel af politibetjente og artilleri.

Pladsen foran denne troppestyrke var åben. Men bag ved Skt. Johannes Kirken og langs med Blegdamsvejen bølgede en stor menneskemængde. På Skt. Hans Torv var alle gadehjørner bevogtet af infanterister. Mellem kirken og Nordre Birk Arresthus var der opstillet flere hundrede betjente. Disse skulle stoppe alle dem, der kom fra Nørrebro.

Betjentene gik imod de fremtrængende skarer. Politiets hensigt var at forebygge en sammenstrimmel på Skt. Hans Torv. Kniplerne blev trukket frem. Nu regnede det rigeligt med slag i hovedet.

 

På Moses stol sidder de skriftkloge

Foran Skt. Johannes Kirke opstod der en voldsom trængsel. Dørene til kirken blev trykket ind. En yngre præst stod op på prædikestolen og holdt eftermiddags-gudstjeneste. Pludselig fik han fuld hus. Han gjorde et ophold, så sig urolig om og standsede sin prædiken.

Lidt efter tog han fat på ny. Ingen forstyrrede ham, før han et sted i talen sagde:

 

 • På Moses Stol sidder de skriftkloge og Farisærerne

 

Så hørte man en dyb stemme sige:

 

 • Det er hørt

 

Grøn kom til hest

Præsten bad en bøn og kirken tømtes under orgelspil. Man blev med mængden ført hen mod Fælleden, hvor husarer med sabler splittede mængden og drev en del af dem mod Store Vibenhus.

Man hørte råb og skrig men også latter. Og blandt disse var murer Grøn. Han havde på det store nattemøde i Dansesalonen Phønix kælder råbt:

 

 • Jeg frygter ikke de halvtredspunds granater. Jeg kommer til hest.

 

Og sandelig om Grøn ikke kom ridende på en gammel krikke. Men desværre så blev han indfanget af politiet og ført til den nærmeste politivagt.

 

Husarerne gik til angreb

Der blev nu kastet med sten og hestepærer mod soldaterne. En ung husarofficer blev ramt af et projektil. Han kommanderede straks: ”Frem”.

Et voldsomt sammenstød fandt sted. Men nu blev et nyt våben med virkning bragt i spil. En del mænd belæsset med snus i pakker uddelte nu snus i pakker og styrtede selv frem og plantede snus i øjnene på husarer, betjente, dyr og mennesker.

 

Et regulært slag

Et øjeblik efter tumlede snuskastere, soldater, betjente, militærpersoner, pæne arbejdere og regulære bisser om imellem hinanden i en vild forvirring, blændet af snusen, der sved i øjnene. Under hyl og skrig blev de trampet på af politi og rytteri.

Mange fik ødelagt tøj og meget mere. Det regnede med knytnæveslag og spark mod alt og alle.

De tre mænd, der havde indkaldt til mødet på Fælleden den 5. maj 1872 var Pio, Brix og Gerleff. Retten dømte Pio til 5 år, Brix og Geleff blev dømt hver tre års forbedringsarbejde.

 

Socialismen blev forstærket

Den uretfærdige dom og efterfølgende mere eller mindre frivillige udvisning med sponsorstøtte fra diverse virksomheder slog de tre mænd i jorden. Mændene forsvandt, men dommen glemte man ikke. Dette gav socialismen vækst.

På Kastellet sad der militær parat med skarpladte geværer. Det var lige før, at de kom i anvendelse.

 

Kilde:

 • Henrik Cavling: Efter Redaktionens Slutning (1928)

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk finder du 1,434 artikler. Heraf er 309  artikler fra Det Gamle Nørrebro inklusive disse artikler:

 

 • Når jeg ser et rødt flag smælde
 • Historien om 1. maj
 • De socialistiske blade på Nørrebro
 • Fra Røde Faner til Knippelsuppe
 • Ned med arbejderne
 • Arbejderkamp på Nørrebro
 • Begravelse på Assistens Kirkegård 1887
 • Arbejderne og Industri på Nørrebro
 • Arbejderne på Nørrebro
 • Louis Pio på Nørrebro
 • Kampen på Fælleden og mange flere.

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro