Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Den tyske skole og besættelsen

December 15, 2023

Den tyske skole og besættelsen

Dette er et forsøg på anmeldelse af bogen ”Den tyske skole og besættelsen”. Men vi går også lidt videre. Vi henviser til to andre hjemmesider, hvor du på tysk kan læse noget mere om skolen under besættelsestiden. Det er en hjemmeside, som elever på Skt. Petri Skole selv har lavet. Den handler om skolen under besættelsestiden. Dette er så tredje artikel om Skt. Petri skole. Balladen startede i Weekendavisen. En forskergruppe blev nedsat. De fandt frem til den historiker, der skulle undersøge forholdene. Hvad beskæftiger bogen sig med. Det er Skt. Petri skolen selv, der vil finde sandheden. Vi får i den grad stillet vores nysgerrighed. Man kunne sno sig uden om dansk lovgivning. ”Nazismen blev afvist i døren” har man hævdet i mange år. Tysk propagandaskole skulle afløse Skt. Petri Skolen. En person uden tilknytning til skolen har så skrevet denne bog. Hagekorset var i baggrunden i begyndelsen. Man ville ikke provokere. De jødiske elever. Bogen vil blive brugt på skolen som lærebog. Se elevernes hjemmeside om skolen i besættelsestiden. Læs også mere om bogen via et link. Forfatteren har kigget dybt i arkiverne

 

Dette er tredje artikel om Skt. Petri Skole

Dette er den tredje artikel som vi skriver om Skr. Petri Skolen. En af disse beskriver de sande forhold under besættelsestiden. Og ikke sådan som det blev beskrevet i skolens jubilæumshefte, hvor man påstod at nazismen blev holdt på afstand. Den anden artikel handler om skolen, kirken og omgivelsernes historie.

Nu foreligger der så en ny bog, der beskriver den sande historie, som vi har læst og her vil her forsøge at anmelde: Til dette har vi gjort brug af hjemmesider fra Skt. Petri Skole og to artikler fra Der Nordschleswiger.

 

Balladen startede i Weekendavisen

Det var Weekendavisen, der startede diskussionen. De kunne berette om, hvad der virkelig hændte på skolen. Og man kunne fortælle om den mirakuløse overlevelse efter besættelsestiden. Og så startede en livlig diskussion i medierne. I bogen Landesgruppe Dänemark kunne historikeren Ole Brandeborg Jensen påvise at skolen var storleverandør af medlemmer af Hitler Jugend. En af skolens lærere var også leder af den lokale afdeling af Hitler Jugend.

 

En forskergruppe blev nedsat

Inden bogen udkom, havde skolekommissionen nedsat en forskergruppe, som bl.a. skulle finde ud af, hvad der skulle undersøges. Det var denne kommission, der valgte historiker og forfatter Jacob Halvas Bjerre. Det blev en langvarig proces. Man skulle også finde ud af det finansielle. Skolen har finansieret størstedelen af udgifterne. Forskellige fonde har ligeledes bidraget.

 

Hvad beskæftiger bogen sig med

Bogen undersøger, hvor længe skolens lærere var præget af nazismen. Og hvad skete der egentlig med skolens jødiske elever? I hvor grad har skolen fortiet historien? Det og en masse andre spørgsmål bliver besvaret i bogen. Forfatteren har brugt tre år for at gøre arbejdet færdig. Og hele projektet er faktisk sat i værk af skolen selv. Det er i sig selv prisværdigt. Men masser af skolens positive omdømme gik tabt under mediestormen.

Den hidtidige historiefortælling om Skt. Petri Skole er foretaget af folk med tilknytning til skolen. Skolen stillede nogle eksakte spørgsmål op, som forfatteren nu har undersøgt. En skam er, at bogen er bygget op som en slags videnskabelig undersøgelse. Det gør sproget lidt tungt og til tider ikke så let læselig. Men det er dog ikke nogen hindring i at få en god oplevelse.

 

Vi får stillet vores nysgerrighed

Men vi historieinteresserede får da i den grad stillet vores nysgerrighed. Vi får også besvaret spørgsmålet om skolens tilknytning til besættelsesmagtens repræsentanter. I bogen kan vi se at kirken og præsterne havde et forhold til nazismen.

Bogen skildrer også problemer under De Slesvigske Krige. Kampen mellem dansk og tysk splittede menigheden, Præsternes rolle er blevet nøje undersøgt. Allerede fra 1935 oplevede skolekommissionen en nazificering efter pres fra det tyske udenrigsministerium.

 

Man kunne sno sig uden om dansk lovgivning

Vi får et indblik, hvordan skolen kunne sno sig gennem den danske lovgivning og nazificeringen. Skolens manøvren var egentlig ret begrænset. Dannelse af det tyske nazistparti i Danmark havde ganske givet forbindelser til Skt. Petri Skolen. Allerede fra 1935 var der et samarbejde med i gang med lederen af Skt. Petri skolen, Frrtz Maywald. Som nævnt i tidligere artikel var der udnævnt en særlig kongelig tilsynsfører. Men han opdagede åbenbart ikke hvad der var i gang. Fra gammel tid havde især Skt. Petri kirke en særlig tilknytning til hoffet.

Fritz Maywald kom i 1943 til at sige noget negativt om Hitler og så faldt hammeren. Han måtte gå på orlov.

Man forsøgte måske lidt kluntet at holde sig til dansk lovgivning således måtte kun lærere med en protestantisk tro undervise på skolen. Det var for at undgå jødiske lærere. Men der var nu også ansat katolske lærere. Og så markerede man også Det Tredje Riges mærkedage. Og heri var der mange nazistiske mindedage.

 

Nazismen blev ikke afvist i døren

Der er tidligere udkommet historiske skrifter om Skt. Petri Skolens historie. De giver et falsk billede af forholdene fra 1935-1945. De siger samstemmende at nazismen blev afvist i døren. Forfatteren til denne bog pointerer, at to af forfatterne har interesse i at fremstille skolen i et helt andet lys. De har bevidst nedtonet begivenhederne. De har på en eller anden måde været involveret i nazismen dengang.

En interessant bog, der også viser at skolen forholdt sig til den nazistiske ideologi ved ansættelse af lærere og antagelse af elever. Den nazistiske hilsen (Heil Hitler) blev indført på skolen i 1943.

 

Tysk propagandaskole skulle afløse Skt. Petri Skole

Ja vi får også historien om at en tysk propagandaskole skulle erstatte Skt. Petri Skole Og tiden efter besættelsen er også interessant. Langt fra alle skolens lærere blev straffet. Og hvorfor fik Skt. Petri Skole tilført en million kroner?

Den kongelige patron, Gustav Bardenfleth kæmpede også ihærdigt for Skt. Petri Skoles overlevelse. Han opsøgte de forskellige ministerier og departementschefer Også hans indsats kan man takke for skolens overlevelse.

Man havde forventet at skolen efter besættelsen ville lukke. Men præsten Werner Görnant spillede en central rolle for skolens overlevelse. Åbenbart var undervisningsminister Hartvig Frisch blevet narret. De fik stemplet ”loyal mod Danmark”

De mange danske elever på skolen trak den i en anden retning. Men til sidst vandt den anden gruppe.

 

En person uden tilknytning til skolen har skrevet denne bog

Nu er det så en person uden tilknytning til skolen, der kigger på udviklingen fra 1930 til 1950. Og man kan godt sige, at skeletterne vælter ud. De udsendte lærere fra Tyskland ønskede en nazificering. Men egentlig var det også her en splittelse i to grupper.

Når man betænker at 70 pct af forældrene var danskere så må den tyske besættelsesmagt og de tyske kulturorganisationer har bevirket et stort tryk mod skolen. Efterhånden blev skolen nazificeret på alle områder.

 

Hagekorset var i baggrunden i begyndelsen

På publikationer holdt man sig tilbage med hagekorset i begyndelsen. Man ville ikke provokere Men dette ændrede sig efter 9. april 1940. Efter august 1943 ville ingen danske lærere arbejde på skolen. De blev erstattet af nazister og folk fra det tyske mindretal i Sønderjylland.

Hitler Jugend (HJ) og Bund Deurscher Mädchen (BDM) blev kædet tæt sammen med Petri – skolen.

 

De jødiske elever

Fra 1934 var der ikke flere dansk-jødiske børn på skolen. De jødiske børn der derefter var på skolen, var flygtninge fra Tyskland og Østrig. Men efter kort tid forsvandt disse også fra skolen. Det sidste jødiske barn på skolen var i 1940. Blandt eleverne kan der dokumenteres at der fandt mobning sted.

Fire af de jødiske elever, der gik på skolen omkom i løbet af krigen. Tre af dem blev myrdet i en KZ – lejr og en blev dræbt under flugt til Sverige. En mindetavle blev i 2021 anbragt på skolen.

 

Bogen vil blive brugt som undervisningsmateriale

Bogen ”Den tyske skole og besættelsestiden” vil fremover blive brugt som undervisningsmateriale på skolen. Fra skolens side fortæller man, at temaet også berører eleverne. De har også mærket at temaet bliver diskuteret i offentligheden.

Den brune fortid vil fremover blive diskuteret på skolen. Det skal ikke holdes noget hemmeligt.

Det er modig gjort af skolen. Man kan bare undre sig over at skolen ikke før begyndte på at finde sandheden. De må da også undre sig over de tidligere historiske udmeldinger.

 

Se elevernes hjemmeside

Allerede fra 2019 til 2021 deltog skolen sammen med 60 andre tyske udenlands-skoler i et stort projekt ”Minder fra Fortiden”. Prøv engang at gå ind på siden

Her finder man alle de kritiske artikler, der kom frem dengang Skt. Petri Skolen var i alle medier. Det er elever fra 8. og 9. skoleår, der har lavet hjemmesiden. Her finder du også en masse spændende materiale. Her er der beskrivelser af en skoledag dengang. Og der er en samtale med en elev fra dengang, som i dag er 99 år.

 

Læs mere om bogen

Du kan også finde andre spændende artikler på tysk i forbindelse med bogen. Her vises også et par videofilm. Se bare her:

 

Forfatteren har kigget dybt i arkiverne

Bogen indeholder en masse nye informationer. Skolen var meget mere nazificeret som hidtil antaget. Og vi kan anbefale bogen, som igen engang giver nye informationer om besættelsestiden. Det er en kompetent bog, hvor der dykket dybt ned i arkiverne.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

  • dengang.dk indeholder 2.090 artikler
  • Under Besættelsestiden (før/under/efter) finder du 410 artikler

 

  • Sankt Petri og omgivelserne
  • Petri – en skole med fortid

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden