Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro

Da Struensee blev henrettet

April 3, 2024

Da Struensee blev henrettet

Et vidne overværede den makabre affære. Dokumentet dukkede op. Et 8 alen højt skafot. Masser af vagtfolk og soldater. Klædte sig af. ”Dette er ikke uden grund”, sagde bødlen. Rakkerdrengen parterede dem. Præsten sagde kun tre ord til Struensee. Struensee bad om tilgivelse. Hver opsat på fire stejle på Vester Fælled. Hvad mon de havde forbrudt sig imod? spurgte vidnet. Ingen grund til at tvivle på vidneudsagnet.

 

Et vidne overværede den makabre affære

Vi har før skrevet om denne makabre affære, hvor Struensee og Brandt i overværelse af tusinder af mennesker blev henrettet på Fælleden.

I bogen ”Struensee og hans tid” nævnes, at en ”ukendt nordmand ved navn Valentin” så det hele meget tæt på. Den ukendte nordmand var Valentin Greve Knudsen, der boede ude i Jægersborg. Kort tid efter hændelsen havde han nedskrevet sin oplevelse. Derefter sendte han dokumentet til sin søster.

 

Dokumentet dukkede op

Dette dokument forsvandt men dukkede så tilsyneladende op igen. Det blev ”udlånt” af en fjern slægtning til Politiken for 75 kr. Dokumentet indeholdt også en masse om familieforhold, sygdom og barsler.  Men det som vi interesserer os for, er en af Danmarkshistoriens store begivenheder på Fælleden. Vi har så tilladt os at redigere en lille smule i dette dokument, så det fremstår nogenlunde på nydansk.

 

Et 8 alen højt skafot

Det var lørdag middag den 25. april, at Struensee og Brandt fik deres dom. I mandags opsatte Boye Junge skafottet uden for Østerport på byens fælled. Den var 8 alen høj og lavet af tømmer og brædder i en firkant foruden en forhøjning.

 

Masser af vagtfolk

Tirsdag formiddag den 28. april foregik ekskursionen. Jeg overværede det på nærmeste hold. Uden om skafottet holdt nogle af Holmens folk vagt. Længere ude var det dragoner til hest. Og endnu længere ud var der infanterister i flere geledder. Ved indgangen til selve skafottet holdt yderligere 20 dragoner vagt.

 

Klædte sig af

Synderne kørte i hyrevogne og var hver ledsaget af en officer og en underofficer. Men ingen præst. Brandt kom først afsted. Han blev modtaget og fulgt op af provst Hee. Brandt hilste ikke på nogen.

Han gik frem på skafottet som en skuespiller. Han havde en guldgaloneret hat på. Håret var kreppet i panden, en ordentlig bukkel ved hver side og ”en liden stivpisk” – dog intet pudder. Han var iført en lang hvid ulvepels, derunder en grøn klædning med guldgaloner og støvler på benene.

 

Dette sker ikke uden grund

Da han efter ritualet havde anført og svaret på trosbekendelsen, blev domsafsigelsen oplæst af præsident Ortved. Derefter tog bøddelen straks over med disse ord:

 • Dette sker ikke uden grund men efter fortjeneste

Derefter blev lænkerne taget af ham. Derefter blev velsignelsen lyst over ham. Han klædte sig selv af men ville beholde vesten på. Men den måtte han dog igen tage af.

 

Rakkerdrengen parterede ham

Han lagde sig selv på blokken og strakte sin højre hånd ud. Den mistede han med et øksehug. Dernæst mistede han hovedet med et andet øksehug. Han nåede lige inden han døde at fremsige:

 • Jesu blod råber for min sjæl

Derpå blev han af rakkerknægtene parteret i stykker og placeret i rakkervognen.

 

Præsten sagde kun tre ord til ham

Derpå trådte Struensee ud af vognen. Den havde holdt i den inderste kreds. Han hilste på officeren ved venstre side, da han gik op. Han stod der som en ”arm synder”. Han havde en sort hat på. Håret var sat i tre fletninger, men ikke bundet. Det så ikke ud som om håret havde set til en kam fornyelig.

For resten havde han ligeledes en lang hvid ulvepels på og en gammeldags lyseblå klædning. Han havde hvide silkestrømper og sko på benene. Pastor Mynster talte kun tre eller fire ord med ham.

 

Struensee bad om forladelse

Dommen blev straks forlæst for ham. Han kastede straks sit hår bort. Da bødlen bød hans våben. Derpå bad han om forladelse for det han havde gjort. Han bad til Gud og for kongen, det Kongelige hus og hele landet. Derpå blev han afklædt, lagde sig på blokken. Ligeledes mistede han først hånden og dernæst hovedet og efterfølgende parteret.

 

Opsat på 4 stejle på Vester Fælled

Således endte de to mænd deres liv under bøddelens hånd og blev på Vester Fælled ved den murede galge lagt på hver 4 stejle. Hoved og hånd blev sat på en stage i midten. Ved Brandts hoved sad den stive pisk endnu. Nogle vil sige at Struensee gav bødlen sit ur. Men jeg så det ikke.

Samme dag da ekskursionen fandt sted blev justitsråd Struensee befriet for sine lænker. Ingen af de henrettede har fået lov til at tage afsked med nogen.

 

Hvad havde de forbrudt sig imod?

Dagen efter, om onsdagen blev skafottet nedrevet af uærlige slaver (fanger) og forvaret i Stok-huset. Om det skal bruges igen, vil tiden vise.

Hvad de egentlig har forbrudt sig imod, ved jeg ikke. Sandheden blev holdt hemmelig. By-sladderen giver nok heller ikke klarhed over dette. Både Struensee og Brandt blev omvendte, den ene af Mynster og den anden af Hee.

Historien gik i trykken. Begge præster skrev en bog. Men er det nu lutter engle, der nu ligger der på stejle?

 

Ingen grund til at tvivle på beretningen

Sådan slutter Valentin Greve Knudsens beretning om en af de mest berømte henrettelser i Danmarkshistorien. Og selv om brevet kun består i en afskrift er det ingen grund til at tvivle på at det foregik nogenlunde som studenten her beskriver.

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Siden Saxo
 • Svend Cedergreen Bech: Struensee og hans tid

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.128 artikler
 • Under Østerbro finder du 113 artikler
 • Under København finder du 211 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 261 artikler
 • Under Aabenraa finder du 218 artikler
 • Under Tønderfinder du 356 artikler

 

 • Henrettet på Østerfælled 1772
 • Henrettelse på Østerbro
 • Skrivefrihed, Trykkefrihed og ytringsfrihed (Struensee)
 • 1772 – Selskabet – Barn af Oplysningstiden (Struensee)
 • En skarpretter i Haderslev
 • Da skarpretteren overtog kroen i Rørkær
 • Den stakkels bøddel fra Tønder
 • Riber Ret (3)
 • De hårde domme i Møgeltønder
 • Hvorfor var bødlen og natmanden uærlig?
 • Bødler fra Tønder
 • Da præsten fra Møgeltønder blev brændt
 • Henrettelse i Tønder
 • Lov og ret i Tønder
 • Henrettet i Aabenraa
 • Lov og ret i Aabenraa og mange flere

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Østerbro