Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Bombeangreb mod Tønder

November 14, 2007

Allerede i 1916 forsøgte englænderne at flyve mod Tønder for at bombe Zeppelinbasen.  Men de måtte vende om, afstanden var for stor.

Angreb fra hangarskib

Den 19. juli 1918 startede syv fly fra hangarskibet HMS Furious i to grupper. Skibet lå 150 km nord – nordvest for Tønder. Kl. 04.32 blev der fra luftmeldeposten ved Skærbæk slået alarm.

Målet var Zeppelinbasen nord for Tønder. Kl. 4.35 indledtes angrebet. Dobbelthallen Toska blev ramt af i alt 5 bomber, og to luftskibe udbrændte. En bombe ramte også jernbanesporet ved basen.

De fem jagerfly der var tilknyttet basen var trukket tilbage til andre opgaver. Efter angrebet fløj flyene i lav højde væk over Gallehus Skov.

Klokken 5.00 blev basen igen angrebet. Det var de sidste tre af de syv fly der var lettet fra hangarskibet. Et af flyene måtte dog returnere på grund af motorvanskeligheder. Nu var mandskabet på basen klar. Man skød både med kanoner og geværer, uden dog at ramme flyene. Efter angrebene kunne man konstatere 11 bombenedslag, heraf 9 på basen.

 

Piloternes skæbne

Fra første angrebsgruppe nåede kun kaptajn Dickson ud til den engelske flåde. Ikke hangarskibet, men en mindre destroyerflåde, omkring 40 sømil vest for Blåvandshuk. De to andre fra første angreb måtte nødlande i Danmark. Kaptajn Jackson gik ned vest for Guldager, og Løjtnant Williams landede ved Høje Knolde på Skallingen.

Efter landingen satte de ild til deres fly, så de ikke skulle falde i tyskernes hænder. Heller ikke piloterne fra anden angreb nåede tilbage. Efter en dramatisk tur landede kaptajn Smidt midt ude i det minefyldte farvand, men så tæt ved destroyerflåden, at han kunne blive samlet op. Løjtnant Yelett forsvandt sporløst
i Vesterhavet. Løjtnant Dawson nødlandede i nærheden af Lyngvig Fyr på Holmsland Klit.

De tre piloter, der nødlandede i Danmark blev interneret, men det lykkedes dem at undslippe til England, tidlig nok til de atter engang drog i krig. Det var hvis nok første gang, der blev udført et angreb fra et skib.

Tøndringerne stormede til. De ville betragte skaderne. Tyskerne fik held til at  at nedgøre skaderne gennem medierne i Tønder. Niels Bøgh Andersen kunne helt fra Aventoft se røg efter luftangrebet. Efter angrebene indså tyskerne at basen lå lidt udsat. Derfor blev den fremover kun brugt til nødlandinger.

 

Krudt – skure

Egentlig skulle der også være sprunget bomber, da tyskerne invaderede landet. I små  skure langs banestrækningerne var der placeret en masse sprængstoffer. Sprængninger skulle have ødelagt broer, så tyskerne ikke via jernbanen kunne komme videre. Men der blev aldrig givet ordre til dette. Og tyskerne vidste
åbenbart, at disse skurer forefindes.

 

Bygning jævnes med jorden

Den 11. juni 1942 var en sort dag for Tønder. 4 personer blev dræbt og 16 blev såret, da en bygning (Jernbanegade 10)  i nærheden af stationen nærmest blev jævnet med jorden. En dyrlæge og hans datter var blandt de dræbte. De var egentlig flyttet men var vendt tilbage for at rydde op.

Der var murbrokker, glassplinter og støv over det hele. En anden bombe var faldet på den anden side af Kongevej. På stationen var der vild panik. Folk skreg.

 

Ud af kurs

To engelske jagerfly var kommet ud af kurs. De var omkring 20 km nordligere end de havde regnet med. Ja de troede, at de var i Nibøl, der havde direkte forbindelse til Sild. Derfor var det et oplagt bombemål.

Men klokken 18.58 drønede de to fly ind over Tønder og fra 50 meters højde kastede de deres 500 punds sprængbomber. Flight Sergent Rowland drejede af mod vest og fløj hjem ad.

Den første bombe havde ramt jernbaneterrænet 40 meter fra banegården, men var ikke eksploderet, men rikochetterede derfra gennem en mur, gennem en have, tværs over Jernbanegade og endte i kælderetagen i ejendommen Jernbanegade 10, hvor den eksploderede sammen med en anden bombe fra samme fly. Virkningerne var frygtelige.

De to øvrige bomber var faldet i nærheden og havde forvoldt stor skade på flere ejendomme.  Flight Lieutenant Hughes havde endnu ikke smidt sine bomber. Han valgte at følge jernbanen nord på. Kl. 19.10 angreb han et tog mellem Døstrup og Skærbæk. Lokomotivføreren var død på stedet. Fyrbøderen døde et par dage senere.

Det engeske fly styrtede ned 5 minutter senere ved Rejsby, skudt ned af en tysk jager.

 

Sabotage

16. april 1943 opstod der en brand i DSB`s oliedepot. Også ved Tønder Øst blev der foretaget en sabotageaktion. I forbindelse med Tønders 700 års jubilæum i 1943 skete der en række sabotageaktioner.

Under krigen saboterede man seks lokomotiver ved at putte patroner i skorstenene. Det skete den 1. maj  Også den 1. juni 1943 hørtes der eksplosioner ved remissen. Senere lykkedes det at køre et lokomotiv i Vidåen. Det tog tyskerne tre uger, at få den op af åen.

Flere gange blev strækningerne Tønder – Esbjerg og Tønder  – Tinglev Banen udsat for sabotage. Og en stor del af dette sprængstof blev opbevaret i marsken i nærheden af Højer.

 

Angreb på samme bygning

Natten mellem den 14. april og 15. april 1945 kastede en engelsk jager en bombe mod stationen. Men desværre ramte bomben forbi målet og direkte ind i den genoprettede bygning på Jernbanegade. Bygningen blev nærmest halveret. I ruinerne fandt man 5 dræbte og 7 sårede. Angrebet kom så pludselig, at luftalarmerne ikke gik i gang.

Under krigen blev Tønder Frivillige Brandværn alarmeret hele 150 gange under luftalarmer. Ved Rørkær omkom også to som følge af bombeangreb.  Et engelsk bombefly blev også skudt ned ved Jejsing.

 

Bomber efter befrielsen

Også efter befrielsen var der bomber i Tønder. Fire forretninger i hovedgaden samt Hostrups Hotel blev udsat for sabotage af frihedskæmpere. Tre uger efter befrielsen hørtes der også skud i Tønder. Det var frihedskæmpere, der kæmpede mod Hipo – folk.

 

Kilde: 

  • Litteratur Tønder
  • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
  • Under Tønder finder du 283 artikler 
  • Under Besættelsestiden før/Under/Efter finder du 362 artikler 

Redigeret 7.04.2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder