Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Angrebet mod Tønder 1918

Februar 7, 2016

Angrebet mod Tønder 1918       

Endelig den 19. juli 1918 lykkedes det at få ramt på luftskibsbasen i Tønder. I alt blev der kastet 11 bomber. To haller blev beskadiget, en spærreballon og to luftskibe blev ødelagt. Tønders storhedstid som luftskibsbase var dermed forbi. Læs også her, hvor meget ”krudt” tyskerne brugte mod de britiske fly. Måske var det en dårlig ide, at de havde afskaffet luftskibsbasens jagerfly. Dette var historiens første angreb fra et hangarskib. Læs også her om alle mislykkede forsøg og det hemmelige ”Gefechts – Bericht”.

 

Gefechts – Bericht

Det er altid dejligt, at blive inspireret af vores læsere. Og det har Gerd Uwe fra Tønder gjort flere gange. Denne gang har han siddet med lup og to computere for at tyde et såkaldt Gefechts – Bericht. Han har så forsøgt at gengive denne rapport. Og her på redaktionen har vi så tænkt på, at lave en artikel, som både inkluderer angrebet set fra engelsk og tysk side.

Og de indviede ved sikkert allerede nu, hvad det drejer sig om, nemlig det britiske angreb mod luftskibsbasen lidt nord for Tønder. Vi har tidligere beskæftiget os med denne base, og vi giver selvfølgelig en artikeloversigt bagerst i denne artikel. Vi skal beklage, hvis nogle af navnene er gengivet forkert. Det skyldes som nævnt at Gefechts – Bericht har været svært at tyde.

Ja det er faktisk tale om tre forskellige rapporter. De to af dem er underskrevet af henholdsvis Gez. Hirsch, Kriminalschutzmann og Tönnis, Kommandant des Luftschiff – Trupp Tondern.

 

Beretning fra den dansk/tyske grænse ved Hvidding

Menig Müller fra 4.Komp.Landst.Ers.Ratl. 9/32 har efterfølgende berettet følgende til Kriminalschutzmann Hirch, der allerede om eftermiddagen den eftermiddagen den 19. juli 1918 foretog afhøringer ved grænsen til Danmark:

  • Omkring Klokken 5.15 observerede jeg sammen med Landsturmann Ewert, som tilhørte mit kompagni og som også var stationeret som grænsepost ved Grænsepost Hvidding – Raahede, tre flyvemaskiner, der kom fra nordøstlig retning. De fløj over Vester Vedsted i Danmark mod Raahede, Rejsby, Skærbæk. De fløj så højt, at vi ikke kunne se, om det var vandfly eller landfly
  • Efter kort tid meddelte jeg min observation til underofficer? fra Grænseposten Hvidding. Denne lovede at give meldingen videre til kompagniet.

 

Melding fra Skærbæk

Klokken 5.23 meddeles der fra Skærbæk:

  • Tre dobbeltdækker af ubekendt nationalitet observeret.

På luftskibsbasen bliver farsvarsbatterierne allarmeret. Men der bliver ikke startet nogen fly fra Tønder, da dette flyforsvar siden marts 1918 var nedlagt. De fem fly, der normalt var tilknyttet basen var trukket tilbage til andre opgaver.

 

Tre fjendtlige fly

Klokken 5.35 meldes om tre fjendtlige fly som angriber hallerne fra sydøst. Maskinerne kom fra 2.000 – 3.000 meter, hvorefter de styrtdykkede til 30 meter. På Toska blev der smidt tre bomber. Mod Tobias blev der smidt en bombe.

 

Luftskibe brændt

Alle 4 bomber gik ned gennem taget. I Tobias blev en spærreballon optrevlet. Toska blev fyldt med røg og ifølge Gefechts – Bericht kan den ikke benyttes. De to luftskibe i hallerne brændte

 

To bomber fejlplaceret

Inden angrebet blev der mod byen Tønder smidt to bomber. En af disse blev kastet mod det sted, hvor kvægmarkedet normalt blev afholdt. Og den anden blev smidt på en mark langt ude for byen. Ingen personer kom til skade, og der var heller ikke sket andre skader.

 

I lav højde over Gallehus

Batterierne blev affyret mod sydøst. Maskingevær og infanteriild blev iværksat fra luftskibsbasen.

Efter angrebet fløj flyene lavt (ca. 20 meter) over Gallehus Skov mod vest. Grunden til, at de fløj så lavt var for at undgå beskydningen.

Flyene drejede mod højre og fløj nu mod nord.

 

Nyt angreb

Klokken 5.50 observeres fly gennem skyerne i 2.000 meters højde. De nærmer sig fra øst. Nu gentager det samme forløb sig.

Toska var på daværende tidspunkt fyldt med tyk sort røg. Tobias blev angrebet af to fly. Det tredje fly fløj cirka 2 – 300 meter mellem Toska og Tobias. Det blev antaget, at dette fly lavede lysbillede – optagelser.

 

Gasbeholderen eksploderede ikke

To bomber ramte Tobias og gik gennem taget. En bombe faldt cirka 30 meter nordøstlig fra hallen. En fjerde bombe ramte en gaskeddelvogn. Gasbeholderen blev ikke bragt til sprængning. En femte bombe ramte vest for Tobias. Den bevirkede, at jernbaneskinner blev revet op.

Under hele aktionen blev der affyret med maskingevær og infanteriild. Under denne aktion faldt der et hjul fra en af flyene.

 

Fly blev igen observeret ved den dansk/tyske grænse

Oppe ved den daværende dansk/tyske grænse kunne menig Müller videre berette:

  • Omkring klokken 6.05 så jeg en flyvemaskine i sydøstlig retning over Roager, øst for Hvidding Banegård mod Ribe i Danmark. Efter 5 – 10 minutter fulgte to andre fly i den samme retning. Også denne gang fløj maskinerne så højt, at vi ikke rigtig kunne se noget.

Smedemester Andreas Peter Hansen, der bor i Råhede fortæller, at han omkring klokken 6.10 også så to fly fra sydøstlig retning over Roager, der fløj mod Ribe. Flyene var meget højt oppe. Hansen mente desuden, at han nogle minutter senere har hørt en prpel – lyd over Rejsby.

 

Engelske piloter interneret

Hirch gør opmærksom på, at det danske Statspoliti fra Esbjerg har meddelt, at der i nærheden af Esbjerg er landet tre engelske fly. Endvidere meddeles det, at besætningen er blevet interneret. Den ene pilot havde brændt sin maskine, fordi han troede, at han stadig befandt sig på tysk jord. Et andet fly var stærkt beskadiget af geværskud.

Det lykkedes for de tre engelske piloter senere at undslippe deres danske fangenskab. De nåede til England, og blev atter sendt i krig.

 

Der blev smidt 11 bomber

Kommandant Tönnis kan i sin beretning fortælle, at det var tale om dobbeltdækkere, der kun var beregnet til en mand. De bomber, som de havde smidt måtte være af svær kaliber. Der var smidt i alt 11 bomber, de to omkring Tønder.

Han kunne meddele, at Toska kun havde fået ringe skade. Om cirka tre uger ville den atter være i brugbar stand. Værre så det ud med Tobias. Kommandanten mente, at den skulle nedrives.

 

Der blev brugt mange patroner

Vi får faktisk også at vide, hvor meget der er blevet affyret, fra Flyvemaskine – hallen var der fra 4 maskingeværer affyret 1.670 patroner og fra 220 russiske geværer var der affyret 2.450 patroner.

Fra den såkaldte sikkerhedsstation ved hallerne har et maskingevær affyret 475 patroner, og 20 karabiner 280 patroner.

Grundet skyer havde man svært ved at observere målet beretter kommandanten. Ved dykket mod målet havde flyene opnået ret stor hastighed konstaterer kommandanten.

 

Hirsch mente, at skud havde ramt flyene

Kriminalschutzmann Hirsch konstaterer, at flyene grundet beskadigelser fra forsvaret var nødsaget til at lande. Men det var nok snarere brændstofmangel, der var årsag til dette.

Kommandanten slutter sin beretning med angivelse af temperatur (15 grader) barometer (761) og en luftfugtighed på 85 pct. Vinden kom fra vest – sydvest.

 

Flere var såret

På luftskibsstationen blev flere såret. Matros Schmidt blev lettere såret, han fik beskadiget sit håndled. Overmatros Heinemann fik splinter i ryggen. Overmatros Westphal blev forbrændt af første grad på hovedet. Overmatros Vogel blev alvorlig kvæstet. Han fik splinter i ryggen, nogle er antagelig gået ind i bughulen. Han blev overført til lazarettet i Mürwik. De andre kvæstede blev behandlet på stedet.

Kammandant Tönnis roser hele sit mandskab, både officerer og menige.

 

Flere forsøg

Allerede i 1916 havde englænderne forsøgt at bombe luftskibsbasen. Men de måtte vende om. Afstanden var simpelt hen for stor. Ja man havde forsøgt både den 25. marts og 4. maj 1916. Men i juli 1918 traf den militære ledelse den beslutning, at Marine – Luftskibsstationen Tønder skulle udslettes.

 

Angreb mod Højer

Den 25. marts 1916 havde den tidligere passagerfærge Isle of Man HMS Vindex, som man havde ombygget til flytransport medbragt 5 fly som om morgenen blev sat i land ud for Slesvig Holstens kyst. Målet var at opspore og bombardere en hangar som lå ved Højer. Først på hjemturen opdagede en af piloterne en stor stald, som han troede var en hangar. Men bomben virkede ikke. Og det tyske luftforsvar havde opdaget de britiske fly. Kun 2 to af de fem vandfly nåede tilbage. Kunne det være, at der lå en befæstning ved Højer?

 

Angreb med 11 vandfly

Den 4. maj startede man et nyt angreb mod Tønder med 11 vandfly. Kun et fly nåede Tønder og smed to bomber a 29,5 kg, som ikke ramte. 8 af vandflyene kunne ikke lette, en ramte masten på en eskorterende krydser og en vendte tilbage med motorproblemer.

Angrebet blev forstyrret af luftskib L7, som i 1.200 meters højde opdagede skibene. Det blev ramt af antiluftskyts af de medfølgende krydsere. Det nødlandede på Horns Rev og brød i brand. Syv besætningsmedlemmer overlevede og blev taget med de engelske skibe. Her blev de interneret som krigsfangere

 

8 piloter forberedte sig

På flyvepladsen i Turnhouse en forstad til Edinburgh startede træningen af 8 piloter med det ene formål, at bombe luftskibshallerne i Tønder. Konturerne af Tønders 3 luftskibshaller var markeret op.

 

Igen blev aktionen aflyst

Et angreb med kodenavn Operation F5 var planlagt sidst i maj 1918, men blev efter, at Furious havde forladt havnen opgivet på grund af muligheden for at være blevet opdaget af ubåde.

Et angreb var planlagt den 29. juni måtte opgives, da den ene af piloterne pludselig sendtes væk.

 

Tordenvejr satte stop

Den 17 juli var man klar til et nyt forsøg, men et tordenvejr satte en stopper for dette. Men endelig to døgn senere var man klar. Og i tidsregningen er der en times forskel mellem de engelske og de tyske indberetninger.

 

150 km fra Tønder

Den 19. juli 1918 startede i alt syv fly fra hangarskibet HMS Furious i to grupper. Skibet lå 150 km nord – nordvest for Tønder. Det ene fly måtte dog returnere efter motorproblemer. Skibet blev fulgt af 25 større eller mindre flådefartøjer.

Gad godt nok at vise, om dette var det første angreb med fly fra et hangarskib. Og for flykendere kan vi oplyse at flyene var af typen Sopwith Camel. De medbragte 50 – punds bomber.

 

Ingen kunne returnere til skibet

Piloterne vidste godt, at ikke kunne returnere til hangarskibet. Dette havde man absolut dårlige erfaringer med. De var instrueret om at lande på vandet og undgå at krænke det neutrale Danmark.

Man valgte at ofre flyene, fordi det var ekstremt farligt at lande på dækket. De tidligere forsøg at lande et fly på et skib i bevægelse var kun sjældent endt godt. Året før havde testpiloten Edward Dunning således mistet livet under landing på Furious.

 

Dickson tilbage

Åbenbart er det ikke helt klarhed over de engelske flys skæbne. Således meldes det om at kun Kaptajn Dickson fra første angrebsgruppe nåede tilbage. Det var dog ikke til hangarskibet, men til en mindre destroyerflåde, der lå 40 sømil vest for Blåvandshuk.

Efter de engelske meldinger landede kaptajn Jackson vest for Guldager. Løjtnant Williams landede ved Høje Knolde Skallingen.

 

Smidt nåede det også

Heller ikke piloterne fra anden angreb nåede tilbage. Efter en dramatisk tur landede kaptajn Smidt midt ude i et minefuldt farvand, men så tæt på destroyerflåden, at han kunne samles op.

Løjtnant Yelett forsvandt sporløst i Vesterhavet. Løjtnant Dawson nødlandede i nærheden af Lyngvig Fyr. Holmsland Klit.

 

Angrebet kunne ses fra Aventoft

Fra luftskibsbasen forsøgte man gennem datidens medier at nedgøre skaderne. Men for tøndringerne var det en stor begivenhed. De strømmede til ulykkesstedet. Niels Bøgh Andersen fortæller i en af hans bøger, at man kunne se angrebet helt fra Aventoft.

 

De engelske piloter flygtede

Som skrevet så flygtede de tre internerede piloter. Jackson flygtede fra internering i Århus sammen med Williams gennem Norge og Sverige.

Newzealænderen Dawsen blev iklædt civilt tøj og flygtede fra Palads Hotel i Esbjerg på cykel gennem Danmark, Sverige og Norge.

 

Slut med Luftskibsbasen

Efter angrebet konstaterede tyskerne, at basen ved Tønder lå lidt udsat. Derfor blev den derefter kun brugt i forbindelse med nødlandinger. Og dette var et problem for tyskerne. Ved lukningen af basen kom man til at mangle vigtige informationer om den britiske flådetrafik i Nordsøen. Det var et stort problem, fordi den tyske flådestyrke i forvejen var den britiske underlegen.

Tak til Gerd Uwe Christiansen, Tønder

 

Hvis du vil vide mere: Læs

  • Bombeangreb mod Tønder
  • Sikringsstilling Nord
  • En Luftskibsbase i Tønder
  • Zeppeliner i Tønder
  • Ture i Tønder 1
  • Tønder før og efter Genforeningen

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder