Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Alderstrøst på Nørrebro

Juli 24, 2013

En urmager fik en god ide – et håndværker – Lotteri. I dag bestyrer Håndværkerforeningen 1.000 boliger. Men det hele begyndte i Alderstrøst, Nørrebrogade 17. Det hed sig, at en beboer døde af glæde. Og kongen mente, at det var godt, at der var toiletter til alle de ældre. På Nørrebro er der mange stiftelse. Nørrebro Handelsforenings stiftelse opstod på grund af en sprit – bøde!

God ide fra en urmager

I 1857 organiserede Håndværkerforeningen et lotteri. Resultat af disse anstrengelser blev, at foreningen købte en stor grund af handelsgartner J.P. Hansen. Det var på et bestyrelsesmøde i 1852, at urmager Øberg fremsatte tanken om et håndværker – lotteri. Men det gik fem år, inden myndighederne godkendte det.

Stiftelsen blev grundlagt i 1862 og Håndværkerforeningen modtog også frivillige gaver og legater m.m. Snart blev grunden bebygget, og det blev indrettet friboliger til standens medlemmer. Syv enker og otte ærværdige ægtepar fik alle en 2 1/2 værelses lejlighed.

Ja det siges, at en af beboerne, guldsmedemester Ebbesen blev så glad for sit nyerhvervende paradis, at han to dage efter indflytningen, døde af glæde. Ja Alderstrøst var navnet på paradiset.

Da Frederik den Syvende så lokaliteterne kort før sin død, udbrød han spontant:

 • Det glæder mig at se, at der er lokummer til alle de gamle.

Et flot formål

Stiftelsen havde det flotte formål, at give husly og så vidt mulig tillige anden understøttelse til gamle, værdige og trængende håndværkere, som er eller har været borgere i København, disses
enker samt under særlige omstændigheder tillige deres ugifte døtre.

Stiftelsen (Fonden Alderstrøst) bestyres af Håndværkerforeningens bestyrelse.

 

Arkitekt Theodor Sørensen

Arkitekten Theodor Sørensen var i 1865 mester for Det Gamle Alderstrøst. Han stod også for opførelsen af Skt. Johannes Kirken. Sønnen Thorvald Sørensen i 1895 fuldendte arbejdet med stiftelsen Ny Alderstrøst med 35 friboliger og 226 lejligheder. Det var også ham, der stod bag opførelsen af Sporvognsremisen (Nørrebrohallen).

 

Det begyndte på Nørrebrogade 17

Det hele begyndte med Nørrebrogade 17. Den indeholdt 168 boliger, desuden fire kælderbutikker, inspektørbolig, bolig for opsynsmand, vaskehuse, rullestuer, værksteder og masser af gårdretirader. Disse blev siden erstattet af vandklosetter, placeret som som fællestoiletter i etagernes gennemgående korridorer. En mellem-bygning kom til i 1870, mod Baggesensgade 1871 og den mod Blågårdsgade i 1871. De var alle 4 – 5 etager, med kælder. Ved indvielsen var det i alt 194 friboliger.

 

Ungdommens trøst

De ældste ejendomme på Nørrebrogade ejes ikke længere af Håndværkerforeningen, men er nu en afdeling under FSB bolig. Lejlighederne i denne ejendom var korridorlejligheder. Disse blev forbudt i 1889. De blev senere ombygget og brandsikret. Ja, Håndværkerforeningen skilte sig af med bygningskomplekset på Nørrebrogade i 1954. De sidste beboere flyttede ud i 1959.

I 1980erne i forbindelse med den såkaldte bulldozersanering, blev størstedelen af bygningskomplekset omkring Nørrebrogade nedrevet.  Kun det flotte hovedbygning mod Nørrebrogade blev bevaret. Mange af disse ejendomme blev senere indrettet til ungdomsboliger. Ikke uden grund blev stedet kaldt for Ungdommens Trøst.

Det andet kompleks startede i 1892 og var endnu større. Det bestod af facader mod Møllegade 28 – 30, Nørre Allé 15 og 19(på begge sider af Bræstrups Stiftelse), Alderstrøsts Passage 2, 4 og 6. Ved indvielsen af dette andet kompleks var der 35 friboliger og 226 lejligheder til billig leje.

Friboerne havde tillige gratis lægehjælp og medicin samt 84 kr. årligt for ægtepar og 56 kr. for enlige personer.

 

Indvielsen af Alderstrøst Møllegade

Der var gang i den, da grundstenen til Møllegade blev lagt. Sangforeningen Odeon underholdt. Der var flag og grønne planter over det hele. Gangbare mønter blev lagt ned. Der
var masser af lavsfaner faner til stede. Det var Stadens overpræsident, Hr. kammerherre Klein i overværelse af særlig indbudte, der foretog selve grundstensnedlæggelsen. Håndværkerforeningens daværende formand, Hr. bagermester Lichtenberg holdt festtalen.

På  stenen, stod der blandt andet, “Mange have baaret Sten til Alderstrøst” . På en sølvplade under grundstenen stod:

 • Gid dette, der er saaet i Kærlighed, maa vokse i Herlighed.

 

Udvidelse på Nørre Allé

I 1937 – 38 blev Bræstrups Stiftelse i Nørre Alle 17 nedrevet og erstattet af en udvidelse af Alderstrøst. Det blev til en ejendom i seks etager. Fra 2003 til 2008 blev Alderstrøst – bygningerne i Møllegade by-fornyet for 22 millioner kroner. I dag har Alderstrøst i Møllegade 156 lejligheder.

 

Håndværkerforeningen oprettet 1840

Håndværkerforeningen, der stod for Alderstrøst blev oprettet i 1840. Frygten for indgreb i nedarvede rettigheder havde fået samlet standen. En række møder kom i stand
blandt lavenes oldermænd. De blev holdt i Bangs Vinstue på hjørnet af Boldhusgade og Admiralsgade. Af byens 43 lav var der repræsenteret 37, der sammenlagt repræsenterede
en masse medlemmer, der samledes den 20. november 1840 til det konstituerende møde. I Københavnerposten var der den 12. august udsendt en indbydelse.

 

Kamp- foreningens leder

Det var nu ikke de store resultater, foreningen opnået i begyndelsen. Dette kunne skyldes lederen snedkermester Lasenius Kramp, nok ikke var den fødte leder. Han havde mange
jern i ilden. I 1839 var han startet med højskoleundervisning for unge snedkere. I 1843 stiftede han Teknisk Selskab, hvis store skoler, var en gevinst for håndværkerne. Han varetog sekretærstillingen i Håndværkerforeningen. Han redigerede foreningens beretninger og skrev viser til diverse fester.

De første år boede man billigt i Bagernes Lavsbygning i Læderstræde. I 1850 flyttede man til Skræddermesterens Lavsbygning i Gammelmønt. Her begyndte man forsøgsvis at holde sommer – sammenkomster på den kongelige skydebane. To år senere vendte man tilbage til Læderstræde. Her lejede man nogle forholdsvis store lokaler hos Bagerhusets nye ejere. Siden boede man i Vimmelskaftet. I 1869 kunne man så endelig flytte ind i eget hus. Det var den tidligere Frimurerloge i Kronprinsessegade. Foruden
boliger oprettede Håndværkerforeningen også alderdomshjem.

 

2.700 medlemmer

I dag har Håndværkerforeningen 2.700 medlemmer. De holder cirka 150 arrangementer om året og har 21 interesse-klubber. I dag administrer de 1.000 lejeboliger ikke kun på Nørrebro, men også i Emdrup, Frederiksberg og Bispebjerg Bakke. Adressen er i dag beliggende i Moltkes Palæ på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade. Sammen med Industriforeningen oprettede Håndværkerforeningen i 1911 Danmarks Tekniske Museum.

 

Masser af stiftelser på Nørrebro

Der er masser af stiftelser på Nørrebro. Mange har vi allerede beskæftiget os i diverse artikler. På Prinsesse Charlottes gade ligger Nørrebro Handelsforenings Stiftelse. Ja, det blev til på den
måde, at en forhandler ikke overholdt spritpriserne. Så idømte Nørrebro Handelsforening forhandleren en bøde. Og de penge sendte foreningen til De Danske Spritforeninger. De vidste så til gengæld ikke, hvad de skulle bruge pengene til, så de blev returneret. Derefter blev der oprettet en fond og en stiftelse. Takket være dette, kan hovedsagelig en del unge mennesker bo meget billigt midt på Nørrebro. Og fonden vil foreningen gerne have ophævet, men det er ikke så lige til, skulle jeg hilse og sige. Netop her i slutningen af 2021 udbetales de sidste midler af fonden

 

Kilde:

 • Litteratur Nørrebro
 • www.dengang.dk – diverse artikler
 • www.norrebro.dk
 • Uwe Brodersen: Nørrebro handelsforening gennem 110 år

 

 • Hvis du vil vide mere:

 

 • www.dengang.dk indeholder 1.780 artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler, bl.a.
 • At bo på Nørrebro
 • Barn på Nørrebro
 • Byggeren på Nørrebro – nok engang
 • Byggespekulation på Nørrebro
 • Blaagaards – kvarteret gennem 400 år

 

 • Under Fra Urtekræmmer til Shawarmabar (Nørrebro handelsforenings historie) finder du 29 artikler bl.a.:
 • Bulldozersanring ødelægger detailhandelen
 • Et væld af butikker på Nørrebro i 1920

 

Redigeret 2/09 – 2014 og 12.09 – 2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro