Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Indlemmelse, Afståelse, Genforening

Velkommen til Indlemmelse, Afståelse og Genforening

December 20, 2019

Velkommen til Indlemmelse, Afståelse og Genforening

Der er mange holdninger til brugen af ordet ”Genforening”. Følelsesmæssig kan man måske godt forstå det. Men historisk er det forkert. Det vil ”Den Gamle Redaktør” fortælle om til Afstemningsfest i Rens den 10. februar 2020. Her er en liste over 112 artikler på dengang.dk, der har relationer til Indlemmelse, Afståelse og Genforening.

 

Utilfredshed med ”Den Gamle Redaktørs” artikler

Her i 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev indlemmet i Danmark. Her på siden har vi efterhånden skrevet en del artikler, der henviser til overstående. Vi har fået mange hug fra læsere, fordi vi ikke uden videre anerkender ordet Genforening.

Vi kan sagtens forstå, at der er følelser med ordet Genforening, men historisk er det ikke korrekt. Og det er jo vanvittigt, hvis man forlanger at folk fra Det Tyske Mindretal uden videre skal godkende ordet. Så kender man ikke historien.

Der bliver i jubilæumsåret holdt mange arrangementer i det sønderjyske. Det er ”Den Gamle Redaktørs” håb, at man ikke begår historieforfalskning. Der er skrevet mange bøger om begivenheden. Og dem ”Den gamle redaktør” indtil nu har læst er udmærket.

Men der er sandelig også læst artikler, der ikke holder sig til sandheden.

 

En festtale i Rens

Selv har ”Den Gamle Redaktør” æren af, at skal holde Festtalen til Afstemningsfesten nede i Rens i Sønderjylland. For dem der ikke ved det, så ligger den lille by mellem Tønder og Tinglev lige op af den tyske grænse. Og ”Den Gamle Redaktør” glæder sig.

Vi skal have en festmiddag, der består af det, som man spiste dengang. Ja så kommer Tinglev Brandværnsorkester og spiller nogle melodier, der hører med til Afstemningsfesten. Og det bedste er, at talen bliver holdt på sønderjysk. Måske har der allerede lyst nogle kritiske ryster:

 • Hvad ved en københavner om det tema, og kan han sønderjysk?

Ja de faste læsere af denne side ved hvis bedre!

 

Masser af artikler

Nu er det sådan, at allerede nu har flere medier henvendt sig, derfor starter vi en ny temaside om Indlemmelse, Afståelse og Genforening. Vi kan sikkert også finde flere ord for det, der skete for 100 år siden.

Vi har jo allerede skrevet en del om temaet og lagt artiklerne ud. Derfor starter vi her med en oversigt over de artikler, der giver et overblik over begivenhederne. Og så starter vi med at henvise til, hvor du kan finde artiklerne.

Vi vil i løbet af 2020 skrive flere artikler om temaet. Og til kritikkerne af vores indlæg, kan vi kun sige, at det selvfølgelig er tilladt at have en holdning, så længe man holder sig til de historiske kendsgerninger.

 

Oversigt over artikler, der relaterer sig til begreberne Indlemmelse, Afståelse og Genforening:

 

 • Under Tønder (248 artikler)
 • Slogs Herred – mellem dansk og tysk
 • Heimatfest 1921
 • Tønder – omkring 1930
 • Da Tønder igen blev dansk
 • Tønder – mellem dansk og tysk
 • Hvorfor var Tønder tysk?
 • Tønders tyske sportsforeninger
 • Sprogkampen i Tønder 1851 – 1854
 • Socialdemokrat i Tønder – dengang
 • Tønder – før og efter Genforeningen
 • Claus Eskildsen – en lærer fra Tønder
 • Lærer i Burkal
 • Tondern station
 • Tønder Bibliotek – i begyndelsen
 • Militæret i Tønder 1920 – 1923
 • Minder fra Tønder 1864 – 1920
 • Tønder – egnen 1814 – 1848 (1)
 • Tønder – egnen 1848 – 1851 (2)
 • Soldat i Tønder 1851
 • Dagligliv i Tønder 1910 – 1920
 • Klosterbrødrene i Tønder
 • Man talte da dansk i Tønder i 1600 – tallet
 • Et slot i Løgumkloster
 • Møgeltønder – fra Ahlefeldt til Schack
 • Adel – og storgårde i Tønder Amt
 • Schackenborg i Møgeltønder
 • Åndens Folk i Tønder
 • Tønderhus, slot, borg og fæstning
 • Hertugen af Tønder
 • Møgeltønders historie

 

 • Under Højer (70 artikler)
 • Den sure præst fra Højer
 • Pigen fra Højer
 • Heltene i Vadehavet
 • Apotekeren fra Højer

 

 • Under Sønderjylland (184 artikler)
 • Hvorfor anerkender det tyske mindretal ikke ordet ”Genforening”
 • Sønderjylland under pres syd fra
 • Folketingsvalget 1939
 • Den dansk – tyske sameksistens i Sønderjylland
 • Den Gamle Grænsekro
 • Hertugdømmet – den rigtige historie
 • Den Blå sangbog i Sønderjylland
 • Det tyske mindretal
 • Fremmedflag i Sønderjylland
 • Sønderjylland – efter Genforeningen
 • Jordekamp, Vogelgesang og domænegårde
 • Kan man egentlig tale om genforening?
 • Er Genforeningen det rette ord?
 • Var Sønderjylland en del af Danmarks Rige i Middelalderen?
 • Da Sønderjylland blev dansk
 • Lov og ret i Sønderjylland – dengang
 • Sønderjylland i knibe
 • Kongens hvide hest 1-2
 • Slaget om Als
 • Sønderjylland til Ejderen
 • Genforening – Forening eller Indlemmelse
 • Ribe – brevet
 • Var det virkelig tale om Genforening?
 • Dansk-tyske brydninger i et Grænseland
 • Var afstemningen i 1920 retfærdig?
 • Rendsborg 1848
 • De Sønderjyske Piger
 • Sønderjyder i Første Verdenskrig
 • Ved Krigsfronten
 • De kongerigske Enklaver 1 – 2
 • Slottet Duborg i Flensborg
 • Sikringsstilling Nord
 • En adelsborg ved Tønning
 • Ned med de dansksindede
 • Sproget i Sønderjylland
 • Abel og hans sønner
 • Sønderjyllands historie indtil 1200
 • I Sønderjylland siger vi Mojn
 • Genforening, Afståelse, Deling eller Grænsedragning
 • Farvel til de sønderjyske Gråbrødreklostre
 • På flugt fra Wallenstein
 • Dengang på Sønderborg Slot
 • Da Christiansfeld opstod
 • De sidste hertuger på Augustenborg
 • Flensborg – hverdag og krig (2)
 • Margrethe den Anden og Sønderjylland

 

 • Under Aabenraa (147 artikler):
 • Knivsbjerg – nord for Aabenraa (vers. 2018)
 • Aabenraa – mellem to krige
 • Aabenraa 1848 – 1851
 • Aabenraa – før prøjserne
 • Kysten – ud for Aabenraa 1863 – 1864
 • Aabenraa 1864
 • Den onde amtmand fra Aabenraa
 • Caspar von Saldern – hvem var han?
 • Brundlund Slot
 • Adelsslægten fra Aabenraa
 • Ahlefeldt og Søgård
 • Urnehoved – et Tingsted ved Aabenraa 1-2
 • Aabenraas Historie

 

 • Under Kruså/Padborg/Bov (57 artikler):
 • Bov Sogn – mellem dansk og tysk
 • Genforening i Bov Sogn
 • Sejren ved Bov
 • Kampen ved Bov – og de slesvigske krige

 

 • Under 1864 og De Slesvigske Krige (14 artikler):
 • Statskup og enevælde
 • Unødvendige krige
 • Slaget ved Brøns (1)
 • Slaget ved Brøns (2) – set med tyske øjne
 • G. Monrad 1- 2
 • Lundtoft Herred 1848
 • Sønderborg 1864
 • Sandheden om Herman Bangs Tine

 

 • Under København (160 artikler):
 • Istedløven brøler stadig
 • Begik kongen højforræderi
 • Sønderjyder i København

 

 • Kig også eventuelt på Besættelsestiden (146 artikler)

Her belyses dansk – tyske forhold efter 1940 og situationen i Sydslesvig.

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Indlemmelse, Afståelse, Genforening