Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Stormflod 1976

November 13, 2020

Stormfloden 1976

Der var ingen truende tegn. Det var stille og rolig i Tønder. Vejrudsigten for det kommende døgn lovede godt nok blæst men alligevel! På Tønder Politistation startede den 3. januar stille og rolig. For en sikkerhed skyld sendte man en patrulje til Højer Sluse. Nu blev man opmærksom. Træer begyndte nu at vælte og situationen forværredes. Alarmknappen virkede ikke og det gjorde ”Stormflods – computeren” heller ikke. Grænsen ved Møllehus måtte lukkes. Nu var der melding om vandstand 4 meter over DNN. Og hovedpersonen var nu i bil fra Lemvig mod Tønder. Almindelig og kort efter blev der indført forhøjet beredskab. Nu var det varsel om 5 meter over DNN. 15. – 20.000 mennesker var i gang med at blive evakueret. Min mor mente ikke, at der var grund til panik. For vinden var jo vendt. Og miraklet skete, vandet faldt pludselig. Det lokale beredskab fungerede. Men der var i høj grad manglende kommunikation syd på. Tyskerne havde for længst indført forhøjet beredskab. Brud på et dige syd på bevirkede fri adgang til Tøndermarsken. Diget havde sine begrænsninger. 17 dage kom næste stormflod. Og siden har det været tryk på.

 

Ingen truende tegn

Stormfloden den 3, januar 1976 mindede en del om ”Århundredets stormflod” i 1962. Vejrsituationen mindede om den foregående – en orkanlignende storm fra vest. Med blot ti timer inden stormfloden kunne man ikke iagttage nogen særlig truende tegn.

Men kl. 7 kunne man i det Tyske hydrografiske Institut se, at en voldsom stormflod var på vej. Man frygtede vandstande på over tre meter over DNN. Men noget tyder på at disse meldinger ikke var givet videre til politiet i Tønder.

Kigger man på Stormflodssøjlen ved Højer Gamle Sluse, kan man få et godt indtryk af, hvor højt vandstanden var i 1976.

 

Mange grufulde historier

Og egentlig kunne vi fortælle endnu flere grufulde historier om stormfloder, bl.a. om den gravide kvinde, der mistede sin forstand. Eller da Fattighuset i Højer blev ødelagt i en stormflod. Man måtte ride derhen, for at komme de fattige til hjælp. På Kiers Gård fossede vandet bare ind, da en hoveddør var brast sammen. I præstegården i Ballum sejlede pastorens datter, der var otte år rundt i hendes seng inde i stuen.

Ved Rudbølkog landede et stort skib oppe på diget. En stormflod havde revet dele af Emmerlev Klev væk.

 

Stille og rolig i Tønder

Der var kun enkelte knuste ruder i Tønder den 31. december 1975. Så var der lidt væltede skraldespande og nogle rister, der var fjernet.

Næste dag var stemningen lidt mat. Betjentene tog en patruljering for evt. at kigge på mere hærværk. Men om aftenen kom der en alvorlig melding. Kl. var 19.15 og meldingen lød, at der var blevet skudt gennem et stuevindue. En melding om en mistænkelig ”finne” ved en slagtermesters dør. Og så var der noget med en tysk indregistreret bil.

Aktiviteten næste dag var endnu mindre. Falck – Zonen bad om assistance til en afspærring mellem Tyvse og Ellum. Da politiet ankom, lød meldingen, at tre vogne var hjulpet på højkant, ingen personskade.

Midt på dagen blev der anmeldt om en bilbrand i Østergade. Det Frivillige Brandværn blev tilkaldt. Men ellers var alt roligt. Den lave aktivitet i Tønder kunne skyldes en kraftig snestorm.

Den lokale avis kunne dagen efter berette om at flere kuttere havde været i havsnød og om at politiet i Ringkøbing løbet af dagen måtte opgive patruljekørsel.

 

Vejrudsigten – det kommende døgn

Men hvordan var vejrudsigten for det kommende døgn?:

 

 • I dagens løb omslag til nordvestlig og nordlig hård vind til stiv kuling og snebyger, men i øvrigt opklarende vejr.

 

Men man skulle nu lige huske at læse næste afsnit:

 

 • Der er stormvarsel for Kattegat, Skagerrak, Vesterhavet, Helgolandsbugten, Tyskebugt, Brunebanke, Doggerbanke, Fiskerbankerne, farvandet ud for Jæren Lista.

 

En stille og rolig start for politiet

På politistation i Tønder den 3. januar 1976 kl. 6.50 er alt roligt. Det har blæst kraftigt fra vest, så man holder øje med vejrsituationen.

 

En patrulje ved Højer Sluse

For en sikkerheds skyld er der sendt en patruljevogn ud til Højer Sluse. Overbetjenten melder tilbage derudefra.

Vandet står ved digefoden. Hele havneområdet er oversvømmet dog ikke værre end, at patruljevognen kan vende. Samtidig indløber en melding til stationen, at et træ er væltet på hovedvejen ved Bredebro. Man beder Falck om at fjerne det.

Man får nu gennem telefonen bekræftet at vandet ved Højer står til 2,25 meter- Politimesteren og vicepolitikommissæren underrettes.

 

Alarmknappen er ude af drift

Kl. 9.20 konstateres det ”at alarmknappen vedr. stormflodsvarsling er ude af drift.

I computerrummet konstateres det at computeren formentlig er ude af drift, da en masse lamper lyser. Kystdirektør H.B. Sørensen er klar over defekten. Gennem Radio-Jespersen forsøger man at få gang i den.

I døgnrapporten konstateres det også, at kystdirektøren i Lemvig har været i kontakt med Metrologisk Institut. En ny prognose blev forventet kl. 11.  Men nu meldes der om at

 

 • Der blæser en orkan over Nordsøen

 

Intet tyder på, at man i Lemvig har været i kontakt med de tyske kollegaer, der for længst har sat gang i forhøjet beredskab.

 

Træer vælter

Kl. 9.20 meldes om et væltet træ i Tinglev. Minuttet efter et tag og en gesims ved at styrte ned inde i Tønder by. Ejeren bliver underrettet og får pålæg om at sikre og afspærre. Tyve minutter senere drysser tagsten ned et andet sted i byen. Her anmodes en murermester om at afspærre og sikre.

Uvejr trækker op, og et lynnedslag får tyverialarmerne på Tønder Museum og i Handelsbanken til at alarmere kl. 9.45. Lyset på politistationen blinker. Samtidig går strømforsyningen til radiostationen på Vongshøj. Men heldigvis virker nødstrømsanlægget og en time efter virker den almindelige strømforsyning igen.

 

Situationen forværres

Kl. 10.25 rapporteres der fra Rømø, at vandstanden ved havnen er 30 cm fra at løbe over kajen. Vanden står også ved dæmningens fod. Med kortere og kortere mellemrum indløber der nu om rapporter om storm og stormflod.

Kl. 10.40 rapporteres der om væltede træer to forskellige steder i politikredsen. Kl. 10.45 konstaterer man at brandsirenerne i Møgeltønder er gået i gang. Det viser sig at være en kortslutning.

 

Grænsen ved Møllehus lukkes

10.50 meldes det om en elmast ved Møllehus, der er ved at vælte. Ledningerne hænger ned over vejen. Elselskabet underrettes, og der opsættes en afspærring. Grænsestedet lukkes efter aftale med tyskerne.

 

Der kan forventes en vandstand på 4 meter over DNN

10.55 meldes om stigende vandstand ved Højer. Nu er det vindstyrke 10 med 11 i stødene. Samtidig konstateres det, at der er en stærk trafik ud mod Slusen. Der etableres vejspærring. Få minutter senere er et tag ved Rudbøl ved at blæse af.

11.10 er der melding fra Kystinspektoratet i Lemvig. Meldingen går ud på at:

 

–  at der ved eftermiddagshøjvande kan forventes en vandstand på ca. 4 meter over  

           DNN (Dansk Normal Nul).

 

Fra Lemvig til Tønder

 Kystinspektoratet anmoder om, at samtlige digegrever mellem Tønder og Ribe underrettes. Samtidig fortæller Kystinspektøren, at han i en hvid Citroen vil køre mod Tønder fra Lemvig og at hastighedsgrænsen sikkert overskrides. De berørte politikredse underrettes.

Det virker underligt, at hovedmanden nu under et meget kritisk tidspunkt skal bruge flere timer på en køretur i bil. Ja undskyld udtrykket – det virker amatøragtigt.

 

Kl. 12 indfører politiet ”almindeligt beredskab”

Fra metrologisk Institut meldes, at man arbejder med en prognose for de næste tre og seks timer. Resultatet ville ligge klar ved 13 – tiden.

Samtidig dukkede der flere meldinger op om knækkede elmaster, flagstænger og træer. Kl. 11.20 meldes der om, at kioskerne ved parkeringspladsen ved Lakolk på Rømø er ved at vælte omkuld. Men fra Tønder kan man ikke hjælpe. Kl. 12 indfører politistationen i Tønder ”almindeligt beredskab”.

 

Befolkning på 15-20.000 skal evakueres

Kl. 12.13 underrettes Danmarks Radio og der gør klar til udsendelse af forhøjet beredskab. Ekstramandskab indkaldes og man går over til minutrapportering. Radio Syd afbryder nu deres almindelige programmer og sender direkte.

Man får nu at vide, at der 12.30 forventes en vandstand på 4.15 over DNN. Ved højvande omkring kl. 15 forventes en vandstand på 4,88 over DNN. Da digerne ved Højer er disponeret til 4.60, er sagen ganske alvorlig.

Der indføres øjeblikkeligt alarmberedskab med varsling og evakuering af hele det stormflodstruede område. Det vil sige alt under kvote 5 meter. Det er for en befolkning på mellem 15 – 20.000 mennesker.

Minutrapporten bliver mere og mere hektisk. Kl. 12.40 melder landbetjenten på Rømø, at dæmningen er oversvømmet. 12.46 spærrer politiet i Skærbæk landsiden af dæmningen og landbetjenten på Rømø østsiden.

Kl. 12.51 rekvireres civilforsvarskolonnen fra Haderslev til Løgumkloster. Kl. 12.53 starter evakueringen af sygehuset i Tønder. 12.55 meldes om at norddiget på Rømø er sprængt. Kl. 13.05 er Rudbøl evakueret. Kl. 13.08 overskylles diget ved Rejsby. Samtidig er der personer, der nægter at lade sig evakuere.

 

Varsel om 5 meter

Kl. 13.13 er diget ved Emmerlev Klev ved at blive overskyllet. Kl. 13.15 er man i fuld gang med at evakuere Tønder by. Kl. 13.21 melder digegreven fra Ballum, at han frygter at digerne ”går”. Kl. 13.22 er der gennembrud på diget 500 meter fra Rømø-dæmningen. Kl. 13.24 meldes det, at vejen mellem Koldby og Rejsby er oversvømmet. Kl. 13.44 meldes om, at kreaturer drukner ved Koldby.

Kl. 13.45 rapporteres det, at Ballum by er oversvømmet. Kl. 13.50 går vandet over diget syd for Kammerslusen. Kl. 14.02 går vandet over digerne ved Åstrup.

Kl. 14.05 kommer en ny prognose, der forudser at vandet om to timer vil være 5 meter over DNN. Kl. 14.07 meldes fra Højer, at vandet pisker over digerne. Kl. 14.10 sendes Hjemmeværnet til Emmerlev. Her forventes snart brud.

Kl. 14.11 evakueres en del af det sydlige Højer. Kl. 14.19 melder Blåvand Radio, at fiskekuttere har revet sig løs i Rømø havn og driver mod sikringsdigerne.

 

Miraklet sker – vandet falder

Men lige før kulminationen (højvande) sker miraklet. Kl. 14.21 og det vil sige en time før højvande, meldes det fra Ballum Sluse, at vandet ser ud til at falde. 30 kilometer længere sydpå kæmper man dog stadig med vandmasserne.

Kl. 14.33 er det et regulært digebrud ved Ny Frederikskog. Men kl. 14.43 oplyses det fra flere patruljer, at vandet nu er begyndt at trække sig tilbage. Kl. 14.47 kan det konstateres at vandet er faldet ca. en meter ca. en meter på Rømø ved Juvre. Kl. 16.08 kan alarmberedskabet afblæses.

 

Det lokale beredskab fungerede

I det store og hele fungerede beredskabet. Tønder by med ca. 8.000 indbyggere var rømmet inden for halvanden time. Skoler, haller, forsamlingshuse i oplandet blev inddraget. Civilforsvaret blev tilkaldt, digegrever, hjemmeværn og lokale brandværn arbejdede på højtryk med rapportering og alarmering.

Søværnets Operative Kommando var alarmeret og parat til at hjælpe. DSB havde kørt et evakueringstog frem til Visby lige nord for Tøndermarsken. Landsdelens sygehuse var blevet anmodet om at holde sig i beredskab og så videre.

 

Det, der ikke måtte ske, var lige ved at ske

Når man efterfølgende kigger på situationen, så må man nok sige, at Politiet i Tønder viste stor ansvarlighed. De havde ikke fået så voldsomme alarmer inden. Heller ikke fra Kystinspektoratet.

Det synes også mærkeligt at Kystinspektoratets computer var ude af drift. Og hvorfor skulle kontoret flyttes fra Tønder til Lemvig, to år tidligere? Det, der ikke burde ske, var lige ved at ske. Vi har i tidligere artikler skildret situationen her ved Vadehavet.

Flere steder om eftermiddagen var der digegennembrud, bl.a. nord for Rømø – dæmningen og syd for grænsen. De værste oversvømmelser fandt sted mellem Ballum og Koldby. Adskillige gårde og huse fik ødelagt stueetagen.

 

Stof til eftertanke

Den 3. januar 1976 gav stof til eftertanke. For det første var der åbenbar mangel på reelle varslingssystemer. Der var ingen på stationen, der kunne betjene Kystinspektoratets computer, som inspektoratet åbenbart vidste var defekt.

Først da folk Lemvig dukkede op, kom der gang i den. Men da var det hele for sent. Kystinspektør H.B. Sørensen udtalte til Vestkysten den 5.1.1976:

 

 • Kystdirektoratet havde simpelt hen ikke i sin tid nedlagt kontoret i Tønder, før det var helt sikker p, at vi havde adgang til bedre prognosemetoder end dem, Tønder – computeren kan levere.
 • Uanset tekniske problemer ved Tønder-computeren lørdag, havde det i øvrigt intet ændret ved varslingstidspunktet eller lignende, der jo helt kom til at gå på tværs af de forudlagte dispositioner. Den helt ekstraordinære vejrsituation kunne ikke forudses, men Tønder – computeren er ikke i dag vores vigtigste hjælpemiddel. Det er de 6-timers prognoser, som Metrologisk Institut nu leverer os i Lemvig, og det er da også på basis af dem, jeg – på min vej i min bil fra Lemvig mod Tønder – i Skjern beordrede omgående stormflodsalarmering.

 

Den forklaring lyder godt nok helt vanvittigt.

 

Mor mente ingen grund til panik

På det tidspunkt, boede jeg i Aabenraa. Jeg ringede hjem til min mor på Lærkevej i Tønder og spurgte om hun var ved at pakke til evakuering. Det første hun sagde, at det troede hun ikke på, for hun mente at blæsten var vendt. Lige et øjeblik, sagde hun. Så kom hun tilbage. Jeg har lige kigget på Dreds (Lillebil) vejrhane og rigtig nok, vinden havde vendt sig. Hun regnede ikke med hun skulle evakueres, for nu kunne de lige så godt annullere katastrofeberedskabet, mente hun.

Det at hun er vokset op i Højer, fornægter sig ikke.

Men først længe efter, kl. 16.09 blev alarmen ophævet. De var blevet evakueret til Abild. Beboerne i kogene syd for Højer var blevet evakueret til Digeskolen inde i Højer.

 

Ingen kommunikation mod syd

Den dag havde kommunikationen over grænsen ladet meget tilbage at ønske. Et digebrud ved Ny Vidingskog syd for grænsen, der reelt set kunne have åbnet hele Tøndermarsken var ikke kendt nord for grænsen! Heldigvis blev bruddet stoppet af det lokale beredskab, inden katastrofen indtraf.

Syd for grænsen virkede varslingssystemet men blot ikke over grænsen. Der opstod strømsvigt. Tidligt kunne man på Sild måle orkanstyrke.  Efter 1962 var digerne blevet forstærket. Men der skete to betydelige skadesteder i Kremper marsken og i Hasseldorfer marsk, hvor digerne brød sammen.

Ja i alt skete der syd for grænsen 20 digebrud på diger, der ikke var blevet forstærket. 16 km dige blev svært beskadiget og 23 km middelsvært. I Tyskland kaldte man orkanen for ”Capella”

Der blev beskadiget ca. 150 gårde syd for grænsen og hundredvis af køer, får, svin og høns druknede.

 

Diget havde sine begrænsninger

Vi har tidligere fortalt i 1634 stod vandet 1,70 meter i Ribe Domkirke. Under ”Den Store Mandedrukning” i 1362 omkom 200.000 ifølge overleveringer, men historikere mener at det ”kun” var 10.000.

Det blev også klart, at det gamle Højer dige fra 1861 havde sin begrænsning. Diskussionen om et nyt dige havde før været oppe at vende. Politikerne kunne ikke blive enige om de skulle forstærke det gamle dige eller bygge et helt nyt.

 

17 dage efter kom næste stormflod

Kun 17 dage efter indtraf den næste stormflod. Denne gang var det ”kun” 4,12 over DNN. Men problemet var at digerne skulle holde vandet tilbage i hele fire timer. Det var meget belastende. Digerne blev også meget ramponeret efter denne omgang.

Arbejdet på det fremskudte dige begyndte i 1979 og stod færdigt med den nye Vidå Sluse i foråret 1981.

 

Der har været tryk på

Siden har det i den grad været tryk på. Blot et halvt år efter stod vandet med 4,97 meter ved Højer og 5,01 meter ved Ribe. Sandsynligvis have det gamle dige ikke kunnet klare dette. Græsbevoksningen foran klarede ikke prøven. Det var nok fordi, den var så ny. Senere resultater har vist, at anlæg af slikgårde på vaden gav et bedre resultat.

I 1999 var det 5,12 meter ved Ribe.

Det fremskudte dige ved Højer har en højde på 7,45 meter og er dimensioneret til at kunne klare en stormflodsvandstand (det vil sige bølger) på 5,35 over DNN.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.671 artikler:

 • Under Tønder (270 artikler):
 • Digebyggeri i Tønder-marsken
 • Hertugen af Tønder
 • Tøndermarsken – under vand

 

 • Under Højer (76 artikler):
 • Landet bag digerne (b)
 • Stormflod ved Vestkysten
 • Højer – Stormflod og Diger

 

 • Under Sønderjylland (194 artikler):
 • Stormflod – som Guds straf
 • Rungholt og Manddrukning et og to
 • Nordstrand – syd for grænsen

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder