Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Skal Købehavns Lokalarkiver lukke (2) ?

Oktober 17, 2023

Skal de Københavnske Lokalarkiver lukke (2)?

Masser af forhandlinger, fejlagtige oplysninger og misforståelser. Kontingent skal fordobles for at bevare Københavns Kulturarv. Medlemmer af Lokalhistoriske Foreninger skal betale for besparelser på kulturområdet. Dobbeltkontingent betyder masser af udmeldinger. Arkiverne skal samles et sted, som en slags fjernlager. Så er det slut med lokale besøg. Lokalarkiverne får hvert år 5.200 henvendelser. Ønsket er samme tilskud som 2022. Vi er ulønnede og frivillige – husk lige det, politikere. De fleste lokalarkiver befinder sig i kommunale lokaler. Det vil med andre ord sige, at kommunen får det meste af tilskuddet retur i form af indkrævning af lejeindtægter. Og kære politiker. Lokalhistoriske Foreninger får ikke tilskud af Københavns Kommune.

 

Masser af forhandlinger, fejlagtige oplysninger og misforståelser

Ja tiden er kommet nærmere. Der har været ført forhandlinger på kryds og tværs. Men det ser ikke ud til at politikerne vil give sig. Åbenbart ved de slet ikke, hvad det handler om.

De havde fået alle informationer flere gange. Men indstillingen er præget af misforståelser og direkte fejlagtige oplysninger. Det kunne jo være rart, hvis man satte sig direkte ind i tingene.

 

Kontingenter skal fordobles for at betale husleje!

Således mener man, at alle kontingenterne skal fordobles. Men kontingenterne har ikke noget med lokalarkiverne at gøre. De går til alle aktiviteter i Lokalforeningerne. Og det er aktiviteter som for eksempel, når ”Den Gamle Redaktør” her holder foredrag for Lokalhistorisk Forening.

 

Det betyder en masse udmeldinger

Kontingentet går til byvandringer, udstillinger, medlemsblade, udgivelse af lokalhistoriske bøger m.m.

En fordobling af kontingent vil få de fleste lokalhistorisk interesserede til at udmelde sig omgående.

De Lokalhistoriske foreninger har aldrig søgt Københavns Kommune om tilskud. Det hviler i sig selv.

 

Skal man betale forhøjet kontingent for at bevare Københavns Kulturarv?

Og det vil da også være helt forkert, at fordi man interesserer sig for lokalhistorie så skal man samtidig med forhøjet kontingent være med til at bevare Københavns Kulturarv. Det må da være i alle københavners interesse.

Men Kulturforvaltningen og politikerne mener at forhøjet kontingent skal dække manglende leje. Det er jo vanvittigt. Som vi tidligere har fortalt, bliver størstedelen af de penge som Lokalarkiverne modtager betalt tilbage til kommunen igen, fordi Lokalarkiverne har lejet lokaler hos kommunen.

 

Arkiverne skal samles et sted – skal lokalarkiverne betale det?

En anden ”genial” ide, der kommer fra politikerne og forvaltningen er, at arkiverne skal samles på et sted. Jamen, hvor findes der så store lokaler. Og hvad med de merudgifter, dette betyder. Skal disse udgifter også betales af de enkelte lokalarkiver?

Politikerne vil åbenbart indføre et stort fjernarkiv. Hvis en lokal så gerne som 5.200 andre hvert år vil have en oplysning så er den frivillige tvunget til at bruge endnu mere tid til at tage hen eller ud til dette fjernarkiv. Det der samles i lokalarkiverne, er lokalhistoriske arkivalier som har relation til lokalområdet.

 

Ønsket er samme tilskud som 2022

Ønsket fra Lokalarkiverne er at få samme tilskud som 2022. Der er ikke tale om en forhøjelse. Men sker det ikke så lukker lokalarkiverne. Og så risikere alt det indsamlede materiale 0g viden at blive ødelagt

 

Vi er ulønnede og frivillige

Lokalarkiverne har samme funktion som Stadsarkivet og Museum blot i lokalområderne. Men her det ulønnede frivillige, der samler ind og sørger for at materialerne bliver registreret og arkiveret samt digitaliseret. Man har fået tilskud de seneste godt 20 år. Arkiver opkræver ikke kontingenter.

Sammenhænget mellem arkiv og forening varierer meget.

 

De fleste af lokalarkiverne befinder sig i lokaler ejet af Københavns Kommune

Hvorfor foreningskontingent skal bruges til at betale leje af lokaler til arkiverne, som Københavns Kommune har skåret ned på, er uforståelig samtidig med at størstedelen af de arkiver befinder sig i lokaler som er ejet af Københavns Kommune. Med andre ord. Meget af det som Københavns Kommune giver i lejetilskud, får de igen som indtægt.

 

  • Læs også første del af dette tema.

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København