Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier

Randers – Madonnaen

Maj 12, 2019

Randers-Madonnaen

 

Af Lisa Hildegarth

En af Nordens ældste Madonna-figurer blev i 1818 fundet i Randers Fjord. På samme sted fandtes et sværd og en økse. Men det var så rusten, at det blev smidt ud igen. Metalfiguren valgte man heldigvis at beholde. Måske har figuren været indpasset i et alter? Hvor kom hun fra og hvor var hun på vej hen? Måske var det tyvegods, der bare blev smidt her? Undersøgelser har vist, at figuren mest ligner svenske madonna-figurer udført i træ

 

 

 

En af Nordens ældste Madonnafigurer, den bronzestøbte Randers Madonna blev i 1828 fundet i Randers Fjord.

 

 

 

Den 8. oktober skulle man fjerne en lille holm i fjorden for at bedre sejladsen gennem sejlrenden. Til dette gravearbejde anvendtes en muddermaskine. Holmen beskrives som omtrent 6,5 m lang og 5 m bred, og ragede ca. 0,65 m op over daglig vande. Den lå omtrent midt i fjorden, “tæt østen for den store bro, som fører over fjorden til Randers by.” Her fandt man en metalfigur, “10 tommer høj” som blev hentet op fra godt to meters dybde.

 

 

 

Arbejdsfolkene havde forklaret, at der på samme sted og dybde, også blev fundet et sværd, ca. 95 cm langt og 5 cm bredt, samt en økse. Da de to sidstnævnte genstande imidlertid var så fortærede af rust, at de “ganske gik i stumper og stykker”, valgte man at kaste dem ud igen. Metalfiguren beholdt man heldigvis.

 

 

 

Jesusbarnet, som Madonna-figuren har holdt i venstre arm, er forsvundet, kun et naglehul antyder, hvor barnet har siddet. Ligeledes er æblet el. verdenskloden, som hun har holdt i højre arms opadvendte hånd forsvundet.

Det antages, at hun har været indpasset som midtfigur i et gyldent alter.

 

 

 

Hvor kom hun fra, da hun tilsyneladende forliste i Randers Fjord: Kom hun fra Frankrig, nærmere betegnet Burgund, og var hun på vej til en af kirkerne i Randers? Det kunne f.eks. være benediktinernonnernes klosterlirke (ved Rådhustorvet) fra første halvdel af 1100-årene eller gråbrødrenes (nu Slotspladsen) fra 1236, der begge var indviede til jomfru Maria.

 

 

 Men måske burde man snarere forestille sig andre muligheder – f.eks. at madonnaen havnede tilfældigt på Holmen som kasseret tyvekost for en af omegnens “gyldne altre” i 15-1600-årene. Vi får det aldrig at vide, og dog har præciseringen af fundstedet, gjort det mere sandsynligt, at figuren på et tidspunkt har været tiltænkt eller været faktisk hjemhørende i en kirke i eller uden for Randers by.

 

 

 

Teorierne om madonnaens herkomst er mange, lige fra dansk, nordisk og tysk, engelsk, fransk til burgundisk. Undersøgelser har dog vist, at nogle svenske madonnaer, udført i træ, er dem som kommer Randers-madonnaen nærmest.

 

 

Den gyldne madonna måler 27,5 cm.

Originalen med spor af forgyldning er på Nationalmuseet.

Museum Østjylland Randers udstiller nøjagtig kopi i bronze.

 

Tak til Lisa Hildegarth


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Andre Historier