Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

Norrebro Handelsforening i 1990

November 14, 2007

Gadeforening kaldte sig stadig handelsforening

Man henstillede til, at foreningerne gik sammen, og at Nørrebro City fremover markedsførte sig som Gadeforening, ellers ville de blive retsforfulgt. I begyndelsen af 1991 var farvehandler Johnny Beyer blevet valgt som formand for Nørrebro City. Han fastholdt, at man ville fortsætte med at markedsføre sig som handelsforening. Samtidig var Nørrebro City velkommen i Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger (SSH).

 • En forening med handlende må godt kalde sig handelsforening. City – foreningen er folk på samme plan som medlemmer i Nørrebro Handelsforening(Johnny Beyer).

 Nørrebro City fik valgt et bestyrelsesmedlem ind i Nørrebro på tværs. Denne gruppe havde en god kontakt til ungdomsgrupperne og græsrødderne. Samtidig startede de lokalavisen Paagaden.

Man håbede og troede på at gruppen fremover kunne undgå nogle af de misforståelser der opstod mellem visse grupper af beboere på Nørrebro og handelslivet.

 

100 års jubilæum

På generalforsamlingen i 1995 havde Nørrebro Handelsforening besøg af Peter Duetoft. Emnet var Lukkeloven. 100 års jubilæet foregik på Nørrebro Teater med en reception. Bagefter så man forestillingen Gøgereden.

 

Tag nu og vågn op – kære handlende

En sag omkring huslejestigning fik foreningen til at lave en undersøgelse over, hvor meget hver enkelt betalte i husleje. En beboer havde klaget angående en døgnkiosk i Rantzausgade, der solgte øl efter lukketid. Politiet bad beboeren om at henvende sig til handelsforeningen.

Tag nu og vågn op – kære handlende. Sådan lød opfordringen på en stor annoncekampagne. Nørrebro Avis ville give 25 % og Nørrebro Handelsforening ville ligeledes give 25 %. Tilslutningen var dog lille.

Der blev besluttet, at afsætte 250.000 kroner til vedligeholdelse af foreningens bygning.

 

Nørrebro i CNN

1993 var året, hvor hele verden fik kendskab til Nørrebro gennem CNN. Baggrunden var den anden EU – afstemning inden for et år. Bydelen eksploderede i gadekampe. Gadefesten på Blågårdsplads havde udviklet sig. Politiet affyrede 113 skud, og demonstranter kastede byger af brosten. Mange af disse gik gennem butiksruder. Både aktivister, politibetjente og tilskuere blev såret. ( På www.dengang.dk kan du læse 3 artikler om dette tema).

 

Ny farmand i Handelsforeningen

Albert Bodenhoff havde afløst Knud Schou på formandsposten. Han ville gå af på generalforsamlingen i februar 1995. I 10 år havde han været formand. I december 1994 havde Nørrebro Avis en samtale med ham, om hans 10 år i Nørrebro Handelsforening. (Du kan læse en artikel om Knus Schou på vores hemmeside).

 • Det er nødvendigt at deltage solidarisk med andre foreninger, hvis man vil opnå resultat

Sådan sagde Bodenhoff, Da han tiltrådte var der 500 medlemmer. Nu var medlemskabet dalet til 100.

 • Det skyldes først og fremmest butiksdøden. Her er mistet utrolig mange medlemmer, fordi folks indkøbsvaner
  har ændret sig. Centrene rundt omkring byen havde virket som magneter.
  Københavns Kommune interesserer sig kun for det handelsliv, som findes bag voldene. Gadeforeninger kan ikke erstatte handelsforeninger. De profilerer kun et begrænset område. En ny formand skal ikke forvente, at få mange roser for det, han laver. Men han vil virke for en sag, som er det hele værd.

Ja sådan sagde Bodenhoff

 

En bedre Nørrebrogade

Arbejdsgruppen En bedre Nørrebrogade sluttede efter tre års arbejde. De havde rosende omtale til Bananrepublikken, Natur og Skønhed, Indian Corner, Indoor, Ingeborg Larsens Modemagasin og Liz Mode.

I alt 24 butikker og 2 andelsboligforeninger var blevet fremhævet for at have forbedret deres facader. Hvordan det har påvirket helhedsindtrykket, er svært at vurdere. Kampganen havde ganske givet sat en proces i gang. Konklusionen fra Arbejdsgruppen:

 • Nørrebrogade må ikke miste sit særpræg. Gaden skal hverken være pæn som strøget eller antikvarisk som Den Gamle By i Århus, men sig selv på en tiltalende og spændene måde.

Handelsforeningen valgte at støtte Sjakket til køb af en fabrik, hvor der skulle oprettes bilværksted, t – shirt trykkeri, smedeværksted, sleep in, keramik – og træværksted.

 

Tre Handelsforeninger bliver til en

Forhandlingerne mellem de tre handelsforeninger endte lykkelig i december 1995. Formanden for City Foreningen, Johnny Beyer fungerede sammen med Hans Thomsen som formænd for
Erhvervs – og Handelsforeningen for Nørrebro og Nordvest frem til den ordinære generalforsamling. På denne generalforsamling blev Johnny Beyer valgt som formand. Også den tidligere
formand for Nørrebros hjerte, Benny Granstrøm kom med i den ny bestyrelse.

Den ny bestyrelse var enig om at foreningen, skulle have sit gamle navn tilbage. En konkurrence om et nyt logo blev afholdt. Hele 60 forslag var der at vælge imellem. Vinder blev Torben Lundsted, der modtog en check på 5.000 kroner.

 

Samarbejde med Rabarberlandet

I 1996 fik foreningen to fuldtidsansatte i sekretariatet. De var formidlet af Jobbørsen under det boligsociale projekt Rabarberlandet. Med to fuldtidsansatte øgedes foreningens aktiviteter betragteligt. Tanken med Jobbørsen var at give motiverede arbejdsledige mulighed for at komme ud i erhvervslivet, samtidig med, at man udfyldte et reelt behov. Handelsforeningen deltog aktivt i dette projekt.

 

Møde med ministeren

Et stormøde blev afholdt med Mimi Stilling Jacobsen. Emnet var De mindre butikkers fremtid. Nogle af de spørgsmål, der blev besvaret var

 • Bliver vi kvalt af detailhandlerkæder?
 • Hvad ønsker befolkningen?
 • Hvad ønsker kunderne

Mødet samlede 150 deltagere.

 

Ændring af Stiftelses – og Understøttelsesfonden

Nørrebro Handelsforenings Stiftelses- og Understøttelsesfond blev revideret. Formålet er

At støtte ældre medlemmer af Handelsforeningen, som på
grund af sygdom, ulykkestilfælde eller af andre tænkelige årsager er kommet i
trang

 • At støtte andre medlemmer af Handelsforeningen i trang
 • At støtte unge handelsfolk på Nørrebro under uddannelse
 • At støtte aktiviteter eller personer, som gør eller har gjort en indsats for handelslivet på Nørrebro.
 • At støtte Nørrebro Handelsforenings virke og drift.

 

Billeder gennem muren

Sammen med Nørrebro Kulturbyråd, Assistens Kirkegårds Formidlingscenter og Ung i Parken arrangerede man Billeder gennem Muren, en kunstudstilling på Assistens Kirkegårds mur. Arrangementet var for at markere bydelen og styrke ungdommen. 50 kunstnere var inviteret til at male hver et maleri til udstillingen. 50 temaer var valgt af Formidlingscentret.

 

Den store bussemand

Den hetz HK havde kørt på Den lille Købmand som Den store bussemand gjorde det bestemt ikke nemmere for den enkelte butiksindehaver at få elever, og på sigt ville det give problemer for detailhandelen Et år senere lykkedes det for formanden, Johnny Beyer, at afkræfte at alle butiksindehavere var bussemænd. Det skete såmænd i et HK – medlemsblad.

Atter engang var der problemer med huslejestigninger. Et medlem havde fået bebudet en kæmpe lejeforhøjelse. Denne forhøjelse holdt dog ikke i retten, efter at Nørrebro Handelsforening havde foretaget en undersøgelse. Foreningen deltog aktivt og støttede en udstilling i Kvicklys vinduer Håndværk gennem 100 år. Blandt andet var foreningens første to protokoller udstillet.

Efter at foreningen havde haft to mand ansat i sekretariatet, måtte bestyrelsen nu igen påtage sig alt arbejde. Det gik mest ud over formanden og sekretæren.

 

Gammel formand melder sig ud – i protest

Ikke alle var begejstret over bestyrelsens arbejde. Den tidligere formand Albert Bodenhoff meldte sig ud af foreningen i protest mod en artikel i Nørrebro Avis. Han mente, at den nuværende formand nedvurderede samtlige handlende. Han skulle efter Bodenhoffs mening have kaldt dem ungdomsfjendtlige og kulturfjendske, og for ikke at have en horisont.

 

Hvad skal foreningen beskæftige sig med?

Hvad skulle Nørrebro Handelsforening beskæftige sig med. En undersøgelse blev gennemført i 1996

 • Opfølgning og indflydelse på lokalplan
 • Forøge og koordinere samarbejdet mellem medlemmer
 • Styrke dette samarbejde med interne og sociale arrangementer.
 • Fælles reklame, herunder gode og interessante gadeaktiviteter
 • Samarbejde med myndigheder, samt drive lobbyvirksomhed
 • Forskønnelse af gadebilledet, både facade og almindelig skiltning
 • Standse vold og tyveri
 • Forbyde øl på Runddelen
 • Fælles åbningstider
 • Vejlede og rådgive den enkelte
 • Flere medlemmer
 • Reduktion af mindre erhvervsdrivendes administrationsudgifter
 • Opprioritering af miljøinteresser
 • Forholdet til Storcentre
 • Integration af forretninger med etniske indehavere
 • Forbedre trafikpolitiske forhold

 

Politiet gjorde ikke noget ved rude-knuseri

En episode vakte forargelse i Handelsforeningen. To brosten blev i åbningstiden smidt ind i McDonalds ruder på Runddelen. Personalet fulgte rudeknuseren, der forsvandt ind i Ungdomshuset på Jagtvejen. Politiet blev tilkaldt, og var der få minutter efter. De blev gjort opmærksom på observationen, noterede det ned på en blok, og forsvandt lige så hurtig, som
de kom. Der blev aldrig foretaget en sigtelse.

Indehaveren har senere klaget over hændelsen, men har aldrig fået en forklaring. De chokerede kunder, som var få centimeter fra, at blive ramt, fik heller ikke nogen forklaring.

 

Politisk indflydelse

Bestyrelsesmedlem, låsesmed Hans Mejlshede havde accepteret, at stille op på en erhvervsliste på vegne af Nørrebro Handelsforening til Bydelsrådet. Under hele valgkampen var Hans Mejlshede meget aktiv i medierne. Desværre var der ikke stemmer nok til en plads.

I 1997 støttede foreningen to kandidater til Kommunevalget. De to kandidater var Hans Thomsen fra Socialdemokratiet og Knud Schou fra Det Konservative Folkeparti. To tidligere meget aktive medlemmer fra Handelsforeningen. Deres fælles mærkesager var

 • Styrke nærmiljøet
 • Forbedre den kollektive trafik
 • Styrke nærbutikkerne
 • Bedre parkeringsforholdene

Socialdemokratiet var dog ikke så tilfreds med den gratis reklame, der var i strid med interne partiregler.

 

Nørrebro – på kogepunktet

Om sommeren kogte det atter på Blågårdsgade. Flere mente, at erhvervslivet burde påtage sig et socialt ansvar. Nørrebro Handelsforening gik dog også aktivt ind i dette arbejde.

Sammen med Østerbro Handelsforening afholdtes et møde om erhvervslejeloven. Foreningen var især bekymret over et forslag fra Lejelovskommissionen om, at alle erhvervslejemål skulle tidsbegrænses i fem år.

 

Trafik og handel på Nørrebro

Et medlemsmøde blev afholdt i september. Emnet var Trafik og Handel på Nørrebro. Her kom nogle interessante tal på bordet. Ikke alle troede på de tal, der blev frembragt. Fra 1970 til 1996 var udviklingen:

 • 33 % færre biler på Nørrebro
 • 16 % flere biler på Åboulevarden
 • 21 % færre biler på Jagtvej
 • 90 % færre biler i Stengade

Foreningen havde en kritisk dialog med Tele Danmark om deres måde, at sælge annoncer på de gule sider til erhvervslivet. Foreningen erfarede, at man kunne risikere, at betale for dyre annoncer på grund af passiv accept.

 

Godt samarbejde med Bydelsrådet

PLS – Consult foretog en evaluering af Bydelsforsøget. Her kunne læses, at repræsentanter fra Nørrebro Handelsforening, Lokalrådet og Bydelsrådet en gang om måneden udvekslede erfaringer. På trods af holdnings – og meningsforskelle var det opfattelsen i Handelsforeningen, at der var en god dialog og et godt samarbejde omkring konkrete projekter og tiltag.

Dog mente Handelsforeningen at bydelen i forbindelse med folkemøder var for ensidige med hensyn til, hvem de inviterede. Det gode samarbejde fortsatte gennem årene. I år 2000 gik Nørrebro Handelsforening ind for at bevare nærdemokratiet og dermed Bydelsrådet.

 

Stort tab på distributionsselskab

Bydelsrådet har aktivt støttet NH Distribution. Dette distributionsselskab blev senere til Handelsstandens Indkøbsforening, og var en stor succes med levering af varer til de ældre. Indtil Københavns Kommune lavede et kontraktbrud. Nørrebro Handelsforening mistede 5 – 6 millioner kroner på dette eventyr. Vi har en særskilt artikel om denne indkøbsordning.

 

Bydelsrådet – på minussiden

Selvfølgelig har der været ting, som Nørrebro Handelsforening slet ikke kunne acceptere i samarbejdet med Bydelsrådet, og det var

 • Nedlæggelse af parkeringspladser
 • Udnævnelse af dødsdømt amerikansk straffefange som æresborger på Nørrebro
 • Bydelsrådets holdning til Ungdomshuset
 • Lukning af Stengade

 

Projektkompagniet

Forretningen deltog i et lokalt netværk på Nørrebro og i Nordvest kaldet Projektkompagniet. Et tæt samarbejde ville kunne medvirke til, at der blev lettere adgang for de ledige. Desværre
fik projektet ikke støtte fra Socialministeriets Virksomhedspulje.  En produktionsskole til bydelen med plads til 50 elever, var også noget der optog bestyrelsen meget. En arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Askovgården, Recounsult og Nørrebro Handelsforening. Det var desværre skønne spildte kræfter. Københavns Kommunes 10. kontor ville ikke støtte projektet.

 

Igen ballade

McDonalds fik atter smadret vinduer. Brandbomber og brosten blev kastet mod Nærpolitistationen. En tyrkisk klub får brosten gennem vinduerne. Indgangspartiet på Helligkors Skole blev smadret. Flere ruder i Hans Tavsens gade blev ødelagt, og flere gader mørklagt.

 

Brug gaden

Formanden og næstformanden i foreningen havde været på gåtur i bydelen på udkig efter flere parkeringspladser. De fandt flere muligheder som de sammenfattede i et brev til politikerne. Indtil dags dato er der ikke sket mere i sagen.

Brug Gaden. Sådan lød Nørrebro Handelsforenings slogan i 1998. Her medvirkede blandt andet Jytte Abilstrøm og Pjerrot. Der var Westernshow, danseundervisning, Street Basket og meget mere.

 

Knud Schou forlader Nørrebro

Knud Schou startede som slagter på Runddelen. Gennem 32 år havde han drevet sin forretning. Han var formand for Nørrebro Handelsforening i 12 år og formand for arbejdsløshedskassen Dana i 20 år. Han startede som selvstændig med en butik på Frederikssundsvej i 1956. Han er aktiv i Ældre Sagen, oldermand i Slagterlavet og æresmedlem i Nørrebro Handelsforening. Og De konservative har i mange år haft glæde af ham i Borgerrepræsentationen.

 • Han havde altid mad til os, der ikke havde ret mange penge,
 • udtalte en Nørrebro – borger under research til dette.

 

Erhvervsforum

I forbindelse med Bydelsforsøget håbede Nørrebro Handelsforening i samarbejde med Bydelsrådet, at kunne skabe grobund for et bæredygtigt erhvervsliv. Man startede i fællesskab Erhvervsforum. Tanken var, at der firegange om året, skulle afholdes møder. En gang årligt skulle der afholdes en hverdags-konference.

Møderækken indledtes med Niels Villemoes, der holdt en ordentlig gang peptalk om, hvordan man skulle begå sig i virksomhederne.

Et stormøde blev afholdt på Arbejdermuseet omkring Trafik i København. Med navne som overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, Søren Pind, John Winther og Gunvor Auken.

 

God infrastruktur efterlyses

I en pressemeddelelse fra foreningen bliver det pointeret, at butikslukninger også kan være fremkaldt af politikernes manglende forståelse for sammenhængen mellem byplanlægning og drift af detailhandelen.

 • Kun de bydele og de butikscentre, der har en optimal infrastruktur og med gode tilkørsels – og parkeringsmuligheder vil overleve på længere sigt.

 

Ros til Jytte Andersen

Regeringen planlagde at genfremsætte sit forslag omkring erhvervslejeloven fra sidste samling. Forslaget gav ifølge Nørrebro Handelsforening udlejerne alle kortene på hånden i de fremtidige forhandlinger mellem lejere og udlejere. Bestyrelsen ville arbejde på dette misfoster af en lov ikke blev gennemført. Om det var foreningens pres, der fik boligminister Jytte Andersen til at nedsætte et udvalg bestående af erhvervslejere og erhvervsudlejere, vides ikke. Loven blev efter dette mere spiselig. Nørrebro Handelsforening roste Jytte Andersen.
Formanden skrev blandt andet:

 • Jeg synes, det er rosværdigt og helt i demokratiets ånd, den måde på en meget visionær og pragmatisk måde, du har taklet denne sag.

 

Ny hjemmeside

På Internetcafeen Månebase Alpha i Elmegade præsenterede Nørrebro Handelsforening deres nye hjemmeside www.norrebro.dk . Samtidig fik medlemmerne en indføring i Nettet og dens betydning.

 

 • Hvad er e – mail?
 • Hvad er www?
 • Hvad skal jeg med en hjemmeside? 

Det var nogle af de spørgsmål, reklamebureauet Adventure svarede på. I dag bliver hjemmesiden redigeret af foreningens sekretær, og bliver opdateret cirka hver 14. dag. Efterhånden har siden 21.000 besøgende hver måned. Medierne citerer ofte fra den.

 

Familie-dag

En kæmpe familie-dag blev afholdt den 28. august. Hele familien kunne more sig med Go – Cars, Beach – surfing, klatrevæg, trampolinspring, trafikskole med minbiler, søløver og klovne. Jo der skete noget på Nørrebro.

 

Tåbelige afgifter

Borgerrepræsentationen besluttede, at der skulle lægges skat på reklameskilte og udstillinger foran butikkerne. En urimelig ekstra beskatning, mente man i foreningen. Særlig i dag hvor kommunen har besluttet at bruge det åbne rum, kan disse afgifter synes tåbelige.

 • En bøsning til en flagstang 1.050 kr. pr. år
 • Reklameskilte pr. stk. 350,- kr. pr. år
 • Vareudstillinger pr. meter pr. år 375 kroner
 • Udstillingsskabe / automater under 1 meter 500 kroner pr. stk.
 • Udstillingsskabe / automater over 1 meter 1.000 kroner pr. stk.

Kilde: 

 • www.norrebro.dk
 • Uwe Brodersen: Nørrebro Handelsforening gennem 110 år
 • Dokumenter og protokoller fra Nørrebro Handelsforening

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dkindeholder1.783artikler
 • Under Nørrebro finder du 304 artikler 
 • Under Fra Urtekræmmer til Shawarmabar (Nørrebro Handelsforenings Historie) finder du 29 artikler 
 • Under Industri på Nørrebro og Nordvest finder du 37 artikler 

Redigeret 25,-10. 2021

 

 

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar