Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Kongeligt besøg i Tønder

Februar 13, 2007

Se artikel som HTML document

Kongeligt besøg i Tønder
De kongelige blev modtaget med prompt og pragt. Men ikke alle kongelige var lige begejstret for Tønders leflen for den Slesvig – Holstenske tanke. Fra 1850 til 1864 førtes der udpræget dansk politik i Sønderjylland, men ikke i Tønder.

Den 26. – 27. juni 1824 var det kongeligt besøg i Tønder. Byen var på den anden ende. Alle mand var udkommanderet.

Først var det Frederiksgardens Rytterkorps, der bestod af 18 mand. De 15 var dog hentet til til lejligheden. Skyttekorpset var der også, hele 40 mand. Til lejligheden havde man fået udleveret patron-tasker. Og så var det Borgerkorpset, på hele 240 mand. De fleste var klædt helt i sort.
På Slotsvolden var byens kanoner opstillet. Kongen skulle modtages med salut.

Frederiksgarden var redet kongen i møde, for at ledsage ham ind gennem Østerport. Her var der arrangeret en blomsterallé med guirlander.

Alt hvad der kunne krybe og gå af gejstlighed og magistrat var opstillet. På Østerports udvendige side stod følgende:

  • Alle Hertzen schlagen Dir entgegen.

Højtideligt kom delegationen gennem Østerport klokken 18.30. Over Torvet gennem Lillegade og Møllevejen til Amtshuset. Der fulgte en tur gennem byen. Kongen og følge beså Rådhuset, Sprøjteanstalterne, By-fængslerne, Seminariet, Hospitalet og Garn-fabrikken.

Efter hjemkomsten til Amtshuset gav Majestæten audiens. Det hedder sig, at Majestæten gik tidlig til ro. Der var lys i vinduerne og Tønder – borgerne festede videre, trods kongens tilbagetrækning. Minsandten om ikke borgerne strøede blomster på gader og stræder, selv om de ikke var blevet opfordrede til det.
Allerede klokken 5.30 næste morgen havde de kongelige embedsmænd foretræde for kongen. De medbragte tykke hovedbøger og protokoller.

Klokken 6.30 bragte Borgerkorpset kongen et leve og en delegation overrakte en rød atlask-pude. På denne pude havde overpræst Tychsen forfattet et digt.

Klokken 7.30 var der prædiken ved netop overpræst(rationalistiske hovedpræst)Tychsen.

Endelig kunne kongen få noget at spise ved en frokost på amtshuset sammen med byens spidser. Kongen forlod byen ved 9 – tiden på vej mod Schakenborg.

Mindet om den glade fest vil leve længe, stod der i protokollerne, selv om majestæten kun havde været i byen i knap 14 timer.

Die Lieb `in unserer Brust wird nie erkalten – für unseren König.
Digtet af Tychsen hylder i stærke vendinger Frederik den Sjette. Men digtet var ikke forgæves. Tychsen fik af Byen foræret en sukkerskål af sølv, en strøske og 12 sølv teskeer.

Die Jünglinge geloben haut auf neue – dem König und dem Vaterland, treue – Die Tonderns Bürger immer fest gehalten – Sie wandert nimmer.

Jo, Tychsen havde gjort det godt. Rent grammatisk skulle man jo mene, at det her var en fejl, men den kunstneriske frihed, må man ikke glemme.

Det skulle kun gå et halvt år, så var kongen på besøg igen. Det var i anledning af stormflodskatastrofen i 1825. I Juni 1826 fik Tønder besøg af tronfølgeren, Prins Christian Frederik (Christian den 8.). Så startede hele arrangementet forfra.

I 1840erne besøgte kongen flere gange Tønder på vej til og fra øen Föhr, hvor han ofte opholdt sig om sommeren.

I 1842 var der skilte opsat hvor der stod Inderlig elskede far.
Men hvor elskelig var han egentlig af Tønder – borgerne?

Kongen elskede nemlig ikke de Slesvig – Holstenske faner (de nye symboler på den nye Slesvig – Holstenske ånd).

Dagen før revolutionen i Kiel, 23. marts 1848 vedtog Tønder oprettelse af en ny borgergarde og geværer blev indkøbt i Aabenraa. Men disse geværer blev beslaglagt af en række Ribe – borgere, der senere var på togt i Tønder.

Selvom der i perioden 1850 til 1864 førtes en udpræget dansk politik i Sønderjylland, var dette ikke tilfældet i Tønder. Her var der stadig de Slesvig – Holstenske anskuelser, borgerskabet fulgte.

Men Frederik den 6. og Grevinde Danner besøgte dog byen den 3. – 4. oktober 1857.

Og det næste royale besøg skulle man derefter vente længe på. Det blev Christian den 9s sønnesøn. Men i mellem tiden var der løbet masser af vand i Vidåen.

Kilde: 

  • Litteratur Tønder
  • www.dengang.dk – diverse artikler 

Hvis du vil vide mere: 

  • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler 
  • Under Tønder finder du 283 artikler 
  • Under 1864 og De Slesvigske Krige finder du 43 artikler 

Redigeret 19. – 04 – 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder