Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

Hans Mørup var på fløjen

Februar 4, 2023

Hans Mørup var på fløjen

En modig mand med markante holdninger. Provokerede i Sydslesvig. KU-Aabenraa på kollisionskurs. Tilknyttet Dansk samling. I regionsledelsen. Præget af KZ – ophold. Med de Hvide busser- På fløjen – Inspireret af Italien og Tyskland. Mørup mente, at Stauning og Munch var farlige for Danmark. Han bender ideologisk kulør.

 

En modig mand med markante holdninger

Hans Mørup var en af de første, der gik mod tyskerne. Det var meget tidligt, at han startede det som skulle blive til ”Aabenraa – kredsen”. Ja det var allerede i august 1940. Derefter holdt man regelmæssige møder rundt om på hoteller i Aabenraa.

Han var en modig mand med stærke holdninger. Og selvfølgelig var inde ved Livgarden.  Han var nationalkonservativ til fingerspidserne. Og han var medlem af Konservativ Ungdom – først i Sønderborg og senere i Aabenraa.

Inde ved livgarden stiftede han bekendtskab med premierløjtnant Schalburg, der for Mørup var den ideelle officer.

 

Provokerede i Sydslesvig

Han blev grebet af udviklingen i Tyskland. Og selvfølgelig skulle Danmark ned til Ejderen. Det havde vi historisk ret til, mente han. Han provokerede da også flere gange, når han sammen med andre konservative gik syngende gennem et par sydslesvigske byer. Og det var naturligvis danske nationalsange, som de sang.

 

KU-Aabenraa på kollisionskurs

KU – Aabenraa kom i stigende grad på kollisionskurs med ungdomsorganisationens landsledelse. De gik efterhånden ind for Christmas Møllers linje. Denne var imod en aktivistisk Sydslesvig – politik. Han ønskede ikke nogen uro ved grænsen.

Det var lige modsat Hans Mørups ønske. Og det gav han sandelig også udtryk for. Da KU – ledelsen meddelte, at nu skulle KU – Aabenraa rette ind, meldte den 25 – årige Mørup kollektiv – afdelingen ud. Dette skete i 1938. Grupperingen fortsatte som en uafhængig nationalkonservativ ungdomsorganisation.

 

Tilknyttet Dansk Samling

Hans Mørup mente, at KU havde givet køb på sin visionære og kritiske retning var forfaldet til en ren kopi af moderpartiet. I stedet forsøgte han sig med Victor Purschels Nationalt Samvirke og trådte på ruinerne af dette forøg ind i dansk Samling.

Kredsen udviklede sig til at blive et diskret men effektivt netværk med en tæt tilknytning til Dansk Samling. Ja først to år efter begik de deres første egentlige illegale handling. De hjalp en flygtet norsk krigsfange videre til Sverige.

 

I regionsledelsen

Man brugte kræfterne på træning og åndelig oprustning. Aktiviteterne var propaganda og aktioner mod de danske nazister og mindretallet. Desuden fortsatte de med deres terrænsport.

Efterhånden gled han mere og mere over i decideret illegalt arbejde. I 1944 blev han medlem af regionsledelsen for modstandsbevægelsen i Syd – og Sønderjylland.

 

Præget af KZ-ophold

I juni 1944 blev han arresteret og nogle måneder senere deporteret til Neuengamme, hvor han sad til kort før krigsafslutningen, hvor han blev hentet af De Hvide Busser. Det vil sige at han på et tidspunkt også var i det berygtede Ausenlager Husum – Schwesing.

Livet igennem var han præget af dette ophold. Vi har tidligere her på siden berettet om denne forfærdelige lejr. Men hans åndsfriskhed bevarede han livet igennem. Fra den britiske hærs overkommando modtog Hans Mørup udmærkelse for sin tapperhed.

 

Med de hvide busser

Hans Mørup beretter om dengang han kom over grænsen med de hvide busser. Han skulle hjælpes ud af bussen og halvvejs bæres ud over i en barak, hvor han blev lagt på en madras. Han fik besøg af sin køre Ruth. Hun kiggede bekymret på ham. Han manglede cirka 40 pund i vægt, skrev han.

Afskeden med Ruth var vemodig. Han var så tæt ved hjemmet og skulle så fragtes helt til Sverige

 

På Fløjen

I år 2000 udgav han som 87-årig sine erindringer for perioden 1929 – 1945. Den hed meget passende ”På Fløjen”. Den er baseret på dagbogsnotater. Vi får et dybt indblik i ideologien på den yderste højrefløj dengang.

Denne ideologi mindede ofte om nazisme og fascisme, Men virkeligheden så anderledes ud i 1935. Spændingen mellem danske sønderjyder og hjemmetyskere var stærke. Det var dengang de unge vandrede i støvler.

 

Inspireret af Italien og Tyskland

”Den Gamle redaktør” har læst bogen. Og det er selvfølgelig et spændende tidsdokument. Men jeg savner nogle kritiske tilbageblik.

Vi får i bogen at vide, at KU ikke var fascistisk. Skaftestøvlerne var kun til praktisk brug. Volden blev kun anvendt fordi det var de ”Røde”, der startede volden. Og så var heil-hilsenen ikke en efterligning af de tyske nazisters hilsen men en gammel nordisk hilsen. Men det skinner dog igennem, at man var inspireret af Italien og Tyskland.

 

Han mente at Stauning og Munch var farlig for Danmark

Egentlig var Hans Mørup ikke hadefuld over for tyskerne. Han havde familie på den anden side. Gennem hans opvækst forsvarede han alt, hvad der var dansk. Han anså Stauning – Munch for at være farlig for Danmark. Især deres forsvarspolitik var skadelig, mente han.

 

Han bekender ideologisk kulør

Da jeg læste bogen, fik jeg en mærkelig fornemmelse. Det er et interessant tidsbillede. Men det er alt for meget patriotisme over skildringen. Åbenbart havde han i sin sene alder ikke ændret syn på denne indstilling. Men man må lade Hans Mørup, at i den grad bekender ideologisk kulør.

 

Kilde:

 • Vi har under udarbejdelse af de tre artikler – brugt følgende kilder
 • Modstand i Aabenraa
 • Erik Bondo Svane – en frihedskæmper fra Aabenraa
 • Hans Mørup – På fløjen
 • dk – diverse artikler
 • Sønderjyske Årbøger
 • Demuth: 25 år under Dannebrog
 • Inge Refslund Thomsen: Hjemme i Nordslesvig
 • Refslund: Liv og virke i vort Grænseland
 • Vilhelm la Cour: For dansk domstol under besættelsen
 • Bech: Befrielsesdage i Sønderjylland
 • Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede
 • Johan Hvidtfeldt, Peter Christian Iversen: Aabenraa Bys Historie 3 1864 – 1945
 • Oskar Bondo Svane: Beretning om dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane’ s illegale arbejde, fangenskab og død under tysk tvangsarbejde.
 • Hans Mørup: På fløjen
 • Niels Birger Danielsen: Modstand 1944-1945
 • natmus.dk
 • dk

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.928 artikler
 • Under Aabenraa finder du 192 artikler
 • Under Besættelsen (før/under/efter) finder du 393 artikler
 • Aabenraa under Besættelsestiden
 • Modstand i Aabenraa
 • Erik Bondo Svane – en frihedskæmper fra Aabenraa
 • Sorgen ramte Aabenraa 9. april 1945 1-2
 • En dobbeltagent fra Aabenraa
 • Aabenraa-maj 1945
 • Frits, nazister og et kartotek
 • Frits Clausen – lægen fra Aabenraa
 • Sabotage i Aabenraa
 • Modstandsbevægelsen i Aabenraa
 • Krigshelt med rødder til Aabenraa
 • Frits Clausen og danskheden
 • Dibbernhaus i Aabenraa
 • Da Frits Clausen kom til middag
 • Bovrup- kartoteket
 • En frihedskæmper fra Aabenraa
 • Anklaget for højforræderi
 • Frits Clausen – den tredje historie
 • Var konservativ Ungdom nazister?
 • Gadevold i 1930’erne
 • KZ-udelejr Husum-Schwesing (Svesing)

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden