Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar

Handelsforening – i konflikt

April 25, 2011

Resten af 2007 var Nørrebro Handelsforening i konflikt med politikerne. På den ene side gik man ind for et nyt Ungdomshus. På den anden side var man uenige i planerne om Nørrebrogade. Vej og Park havde selv tidligere lavet en undersøgelse, der viste, at 80 pct. af bilisterne på Nørrebrogade havde et ærinde. I har ikke
ændret mening i 15 år fik foreningen at vide af embedsmænd. I går jo ind for forurening. Stik piben ind, sådan lød en af kommentarerne fra vrede politibetjente
til Nørrebro Handelsforening.

 

Foreslog opløsning af sammenslutning

I gennemgangen af Nørrebro Handelsforenings nyere historie blev vi ikke færdig med 2007. Nede i EU var Nørrebro Handelsforening blevet positiv omtalt omkring Projekt Lærerpladser.
Frafaldet på dette projekt var på hele 66 pct. Nørrebro Handelsforening ville stille forslag om, at SSH (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger) blev lukket. Hvis dette forslag ikke blev efterkommet, ville man selv melde sig ud. Flere handelsforeninger havde allerede udmeldt sig.

På grund af arbejdspres var undertegnede gået ud af Styregruppen i Nørrebro Park Kvarterløft et år før afslutningen.

 

I har ikke ændret synspunkt i 15 år 

Socialdemokratiet havde stillet forslag om, at Nørrebrogade skulle spærres for al biltrafik. Kun cykler og kollektiv trafik skulle fremover køre på gaden. Der var godt nok indkaldt til diverse borgermøder, men det så ud som om, at den politiske afgørelse allerede var taget.  Busserne kørte kun med 12 km gennem gaden. Og overborgmesteren mente, at kommunen kunne spare penge, såfremt hastigheden blev øget.

Man ville ikke undersøge konsekvenserne for detailhandelen. Man mente at hensynet til den kollektive trafik og miljøet havde forrang.

Et flertal af politikere anså bilismen for en forurenende ting. De tog ikke hensyn til at bilismen også gav mad på bordet, og at det var afgørende for erhvervslivet på Nørrebro at være åben for den nødvendige trafik. Biltrafikken var et negativladet ord i Kvarter – og Områdeløft, og blev det også snart i det nye Lokalråd.

Hvis man fjernede bilerne, så fjernede man rammevilkårene for byens udvikling, mente man i Nørrebro Handelsforening. Desuden mente man i Handelsforeningen at en så massiv begrænsning af trafikken ville få konkurrencemæssige problemer.  Men et flertal af politikere ville ikke lytte. Snart kom Nørrebro Handelsforening atter i konflikt med et flertal af politikere.

 • I har ikke ændret synspunkt de sidste 15 år
 • I går jo ind for forurening
 • I tænker slet ikke på lokalbefolkningen

 

80 pct. havde et ærinde på Nørrebrogade

Det var nogle af de bemærkninger, Handelsforeningen blev mødt med, da man påpegede konsekvenserne for trafikreguleringerne på Nørrebrogade. Københavns Kommune havde sendt embedsmænd, der kunne argumentere for ideen.

Handelsforeningen mente, at nogle af de 30 millioner kroner, der var afsat til forsøget på Nørrebrogade, skulle bruges til en konsekvensberegning for detailhandelen.

Hvorfor dog ikke se det hele i helikopter – perspektiv, argumenterede Handelsforeningen. Man mente heller ikke, at Nørrebro tiltrak kunder fra andre bydele. Det kunne en undersøgelse jo afsløre.

 

Byen egner sig bedst til fodgængere og cyklister

Man forsøgte med skrækkampagner at overbevise Nørrebros befolkning om, at bilerne bare susede gennem Nørrebrogade. Men på Vej og Parks hjemmeside var der en analyse af trafikken på Nørrebrogade. Den fastslog, at 80 pct. af bilisterne havde et ærinde enten på Nørrebrogade eller i sidegaderne. Klaus Bondam udtalte, at byen egner sig bedst til fodgængere og cyklister.

 

Penge blev skovlet ind

Inden for 10 år var der i København kommet 71 pct. flere varebiler. Samtidig var der fjernet 11.000 p – pladser. Erhvervslivet også på Nørrebro fik mange p – bøder. Københavns Kommune
skovlede penge inde. På 5 år var indtjeningen i Parkering København steget med 105 pct. I Nørrebro Handelsforening mente man, at disse penge skulle bruges til at forbedre infrastrukturen.

 

Ny turistmagnet  – med rotter

Nørrebro havde fået et ny turistmagnet. Det var Ground 69. Her myldrede turister til. I flere lokale ugeaviser landet blev der arrangeret ture til stedet. Man solgte turen med fotos af bål og brand i gaderne. På grunden kunne man se pizza – retter, afbrændte bildæk, diverse madrester, flasker og meget mere. Her vrimlede der også med rotter.

Traditionelle bål i gaden var blevet antændt, og de unge fortsatte deres torsdags – demonstrationer. Nogle af disse endte i sammenstød med politiet. En aktionsgruppe G 13 havde bebudet besættelse af en bygning, Grøndalsvænge Allé 13.

 

Nørrebro – atter i brand

Den 2. september 2007 udsendte Nørrebro Handelsforening atter engang en presseinfo – Nørrebro atter i brand. Vi bringer et uddrag:

 • Søndag vågnede beboerne på Nørrebro op til synet af glasskår, brosten og afbrændte containere. Butiksindehavere måtte atter engang feje glasskår. Glarmestrene havde atter engang kronede dage. Natten var et inferno af flyvende brosten, flasker og molotovcocktails. Mange butikker er blevet smadret og plyndret. Cafeer har fået smidt deres inventar ud af vinduet.
 • Rene optøjer, der ikke har noget med en demonstration at gøre, prægede Nørrebro. Barrikader og bål er igen i mediernes søgelys. Gaderne i størstedelen af Nørrebro tilhørte sympatisørerne af Ungdomshuset samt deres tilløbere. Skaderne ser ud til at være ret omfattende. En ellers fredelig bydel blev atter engang omdannet til krigszone.
 • Butikkernes varelager og inventar samt Nørrebro – borgernes cykler blev brugt til barrikader og bål.
 • Beboere og butikker er på vej væk fra Nørrebro. De kan ikke holde til mere. Selv de borgere, der mener, at de unge skal have et nyt hus, er ved at få nok. Selv om bevægelsen bag et nyt Ungdomshus vokser, så har de unge ”brændt mange broer” med deres aktion i nat.
 • De unge viser foragt over for politikere ved at smadre og plyndre butikker. Butiksindehaverne bliver igen taget som gidsler. Igen skal de punge ud af egen lomme. Man kan ikke forsikre sig mod manglende omsætning.
 • Johnny Beyer opfordrer de unge til at indstille urolighederne samtidig med at han atter engang opfordrer til at indlede forhandlinger om et nyt ungdomshus.

 

Kapitalistforretninger var også  dyrehandel

De såkaldte Kapitalistforretninger var også den lille frisør og dyrehandleren samt de 43 andre butikker det gik ud over, efter at formanden og undertegnede havde lavet en optælling
Nørrebro efter en af de talrige aktioner.

I oktober tørnede aktivister og politi atter sammen. 436 blev anholdt. Et par hundrede blev anbragt i en kælder, også mindreårige under devisen Så kan de lære det. De unge kunne samle et imponerede antal. Der blev brugt masser af knippelsuppe og gas.  Tv 2 `s nyhedshelikopter fik det hele med.

 

Efterlysning af politisk løsning

Man kunne godt forstå at politiinspektør  Per Larsen efterlyste en politisk løsning. Ganske rigtig sagde han:

  • Vi bruger en hulens masse ressourcer, som vi gerne ville have brugt andre steder.

 

Han fik politisk hug for disse udtalelser. Men efterhånden havde aktionerne bevirket, at

 

  • det havde kostet samfundet 125 – 15o millioner kroner
  • cirka 1.200 anholdte

 

Stik piben ind

Blandt de mange mails, som Handelsforeningen fik, var også et par fra nogle politibetjente:

 • Tror du ikke, at det er på tide, at du stikker piben ind?
 • Hvad fanden har du gang i?
 • Er du klar over, hvor mange politibetjente, der arbejder i døgndrift for at begrænse skaderne for almindelige borgere på Nørrebro?
 • Og så vil du have endnu et sted, hvorfra deres hærværk og terrorisering kan finde sted. Hvad tænker du på?

 

Artikelserien fortsættes med år 2008.

Kilde: www.norrebro.dk

 • diverse protokoller og avisudklip  fra Nørrebro Handelsforening

Hvis du vide mere:

 • arkivet på
  www,norrebro.dk – Her finder du også en masse artikler om Ungdomshuset 
 • På www.dengang.dk finder du 1.783 artikler 
 • Fra Urtekræmmer til Shawarmabar – Nørrebro handelsforenings Historie finder du 29 artikler 
 • Under Nørrebro finder du 302 artikler 
 • Under Industri på Nørrebro Nordvest finder du 37 artikler 

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Fra Urtekræmmer til Shawarmabar