Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Et ”Faderhus” på Nørrebro

Januar 15, 2008

Der var en lighed mellem Ungdomshuset og Faderhuset. I begge tilfælde er det tale om et stærkt sammenhold indadtil, og dette sammenhold bygger i høj grad på, at man ser sig selv i klar opposition til verden udenfor.

 

Uønsket på Nørrebro

Men Ruth Evensen er ikke velkommen på Nørrebro.. På aktivisternes og Ungdomshusets myspace – profiler kan for eksempel læses:

 • Hvis Ruth mener, at vi komme fra helvede, så lad os give hende helvede!

Og det kan da godt være, at hun skal bede politiet om beskyttelse, hvis hun vil besigtige sin grund, Ground 69.

 

Politiet vil ikke fungere som vagtmandskab

De firmaer, hun fik overtalt til at foretage nedrivningen blev udsat for lidt af hvert.. Hvis hun ville påbegynde nyt byggeri på stedet, ville dette sikkert heller
ikke ske uden de unges opmærksomhed. Chefinspektør Per Larsen udtalte:

 • Som udgangspunkt er det ikke vores opgave at være fast vagtmandskab, og vi forventer, at man selv sikrer sig med hegn og anden beskyttelse

 

Præsterne siger ikke ”Velkommen”.

Ja, Faderhuset er bestemt ikke velkommen på Nørrebro. Urban har forespurgt en række præster. Ivan Larsen fra Stefans Kirken mener, at på Nørrebro plejer man at kunne trives side på side. Den holdning deler Ruth Evensen ikke. Per Ramsdal fra Brorsons Kirken giver udtryk for, at der ikke er plads til folk,
der bekæmper andre folk. Og Paul Friis fra Samuels Kirken mener, at problematikken giver et negativt indtryk af kristendommen og kristne i det hele taget.

 

Mystik ved salg

Det var kun få, der bød på ejendommen, Jagtvej 69, da den blev udbudt i salg. Man valgte, at tage imod et tilbud fra Human A/S. Det var et selskab under stiftelse., og man kendte ikke så meget til det. Faderhuset havde været inde i billedet, men blev af Københavns Kommune dømt som useriøst. Men pludselig overtog Faderhuset samtlige aktier i selskabet Human A/S. På den måde blev Københavns Kommunes tilbage-klausul undermineret. Klausulen gik nemlig
på, at hvis Human A/S ville sælge, skulle det ske til Københavns Kommune.

 

Sejrstale i Faderhuset

Fire RUC – studerende overværede Ruth Evensens sejrstale i Faderhuset. Og her fik menigheden at vide, at de unge på Nørrebro er dæmonbesatte. Desuden vil man bekæmpe praktiseret homoseksualitet, pædofili, pornografi, abort og satanistisk legetøj på Nørrebro.

Ruth Evensen takkede også menigheden fordi de i fem år havde finansieret huslejen i Ungdomshuset.

Gud havde pålagt menigheden om at købe Ungdomshuset. Man vil ikke sælge og høste gevindsten, lovede Ruth Evensen

 • Danmark har tilpasset sig tidsånden, og Folkekirken vier i dag homoseksuelle. Det er ikke naturligt for to mennesker af samme køn, at være sammen.
  Undskyld mig, men vi er bare ikke fysisk indrettet til det! Og hvad med lesbiske, som åbenbart skal kunne få kunstig befrugtning? To kvinder, der får børn? Det er ikke Guds vilje.

 

Ruth bestemmer

Ifølge Ekstra Bladet, bestemmer Ruth Evensen, hvem de unge kvinder og mænd hun har i sin magt, skal gifte sig med. Og ifølge sognepræst Niels Underbjerg, bliver de unge udsat for massiv djævleuddrivelse, hvis de ikke tager den partner, som er udset.

I årenes løb har Niels Underbjerg taget sig af hen ved 70 psykisk lemlæstede – ofte unge mennesker, der har været på flugt fra Faderhuset.

Det var også Faderhuset, der gav deres støtte til Moses Hansen, da han gik korstog mod muslimerne på Nørrebro.

 

Bryllupskjoler og militærstøvler

Kirkemusikken er kristen rockmusik, og gudstjenesterne er præget af vild dans og ekstase. Engang var kirkekoret iført bryllupskjoler og militærstøvler, da de skulle lovsynge Gud. Det var for at symbolisere, at de var Kristi brude og soldater for Herren.

 

Faderhuset startede i 1990

Man startede tilbage i 1990 som en hjemmegruppe under frikirken Kristent Center. De åndelige rødder stammer tilbage fra den hippieagtige Jesus – bevægelse i 70’erne. Det var en almindelig karismatisk frikirke, der var præget af socialt arbejde og omsorg for de svage i samfundet. De kom også i kontakt med skadede mennesker fra New Age – miljøet, og samarbejde bl.a. med Ole Skjerbæk Madsen, der var præst i Bethlem Kirken.

På et tidspunkt holdt man til i Skt. Johannesgården på Blegdamsvej. Senere flyttede kirken til Griffenfeldsgade 7A. I storhedstiden (1995 – 1998) havde Faderhuset 120 medlemmer. Nu skønnes dette tal at være nede på cirka 40.

 

Ruth afløser Knut

I 1998 meddelte Ruth sin menighed, at fra nu af skulle hun være pastor i stedet for Knut, hendes mand.. En ny stil skulle indføres. Der skulle gøres op med lunkenhed og terapisme. Fra nu af skulle det handle om vækkelse. Medlemmerne skulle omvende sig fra synd og leve et kompromisløst kristenliv.

Inden var budskaberne bygget på samtale, rådgivning og forståelse, nu var mottoet Det er ikke godt nok. Ruth var den, der fik beskeder direkte fra Helligånden.

Medlemskabet blev stillet på nul, man skulle skrive under på, at acceptere hendes lederskab. Det brød hovedparten sig ikke om, omtrent 2/3 forlod menigheden. Tilbage blev ca. 30 – 40 primært unge mennesker og nogle af deres forældre. De fleste kom til at bo i Faderhusets kollektiv i Hellerup – en stor
hvid herskabsvilla med en høj mur udenom og en massiv jernlåge.

Faderhuset ejer i dag 2 – 3 bofællesskaber, hvor medlemmerne bor sammen.

Der lægges meget vægt på lydighed og underordning. Menigheden er opbygget som et hierarki med Jesus i toppen, og Ruth Evensen som den, der modtager beskeder direkte fra Herren. Dernæst kommer de underordnede ledere, hvoraf kernen udgør Ruths egen familie. I bunden befinder de menige medlemmer sig.
Ruths erhvervs – eventyr

Ruth Evensen havde et rengøringsfirma Ruthemors Rengøring og Service, hvor medlemmerne af bofællesskabet arbejdede. Ifølge Selskabsstyrelsen har Ruthemor (også kaldet Human A/S) indtil fornyelig været under tvangsopløsning, fordi de ikke havde indleveret regnskaber siden 2003.

Ruth har tidligere ejet en kristen frisørsalon Kings Bride, hvor de ansatte alle var kristne kvinder. Hun måtte lukke salonen med et kæmpe underskud og fik gældssanering.

Familie-koncern

Faderhuset ligner mere en familie-koncern i dag. Knut Evensen er formand for kirkens friskole, Samuels-skolen. Denne skole blev lukket af Undervisningsministeriet i sommers.

Ruth Evensen overlod i 2004 ledelsen af Faderhuset til sin søn Simon Peter, og som nu er menighedens pastor. Niecen, Kristina Bøjstrup Djarling er gade – og ungdomspræst.

Det ser ud til, at Simon Peter er en lidt anden type end sin mor. Det betyder, at Faderhuset går en lidt roligere tid i møde. Ruth fortsætter som apostel, konsulent og supervisor for menighedens arbejde.

 

Frikirke eller sekt?

Faderhuset er en frikirke(sekt), der ikke holder sig til en bestemt teologisk tradition. Det er en meget eksalteret form for kristendom. Det er en karismatisk frikirke, som er stærkt inspireret af forskellige amerikanske vækkelsesbevægelser.

 • Tro giver fremgang, og det satanistiske skal uddrives.

Ja sådan er en af bevægelsens lærersætninger. Ingen af lederne har nogen nævneværdig teologisk uddannelse, men er selvlærte. Ruth har ingen uddannelse overhovedet, men som vi tidligere har været inde på forsøgt sig med diverse jobs i servicesektoren. Knut er udannet skolelærer, sønnen Simon Peter har gået på KBC’ s bibelskole.

Ruth Evensen har endog udgivet en bog En vækketrøst, som kristne kredse betegner som

 • et – sammensurium af alle de værste tendenser indenfor den karismatiske bevægelse.

Ikke alle mener, at Faderhuset er en sekt. Den kristne ugeavis Udfordringen har f.eks. skrevet, at Faderhuset blot er en ekstrem frikirke. Og man samarbejder
også med andre frikirker, blandt andet den meget omtalte Evangelist.

To ”lykkelige” medlemmer af Faderkirken siger til BT, at man godt kan sige, at de er blevet hjernevasket.

 • Gud har vasket det dårlige ud af vores hoveder, så nu er det kun det gode tilbage.

 

Man betaler tiende

Det har sin pris at dyrke sin tro i Faderhuset. Officielt skal du aflevere en tiendedel af din indtægt. Yderligere gaver er velkomne. I praksis betyder det, at medlemmerne afleverer alt, hvad det er tilbage, efter at husleje og andre regninger er betalt.

Men langt fra alle 60 medlemmer har arbejde. Men Gud sørger for, at der er penge nok. Til kæmpevillaen i Hellerup, kontorene i Griffenfeldsgade og køb af Ungdomshuset.

 

Den hævnende engel

Højreekstremisterne i Dansk Front lægger ikke skjul på, at de er glade for Faderhusets leder, Ruth Evensen. På en af deres hjemmesider kaldes Evensen for den hævende engel. En grafisk fremstilling viser sektlederen halshugge en aktivist fra Ungdomshuset.

 

Regnskabsfejl

Efter at være grebet i regnskabsfejl, viser den seneste opgørelse fra Human A/S et underskud på 812.000 kr. for 2005.

Selskabet regner stadig 1,7 millioner med, som Landsretten har fastslået, at de aldrig får i husleje fra de unge. Og så skylder Human A/S stadig over 2,5 millioner væk – et lån til købet af en bygning, der ikke er mere.

Rydningen af huset for inventar og asbest samt nedrivning, har også kostet adskillige hundrede tusinde kroner.

Faderhuset har flere ejendomme til salg, blandt andet et hotel på Lolland, og en Arne Jacobsen – villa i Hellerup, hvor Human A/S havde adresse, inden selskabet flyttede til Rødby.

Der gemmer sig sikkert også en del penge i Faderhuset, der egentlig er en forening, som ikke behøver, at vise sine regnskaber frem. Mange af aktiviteterne gemmer sig også i selskaber som Ejendomsselskabet Cyprus Development, spekulationsfirmaet Oktober Gruppen Holding og Mikael Djarlings Ark
og Byg samt Bandholm Hotel Aps.

Ekstra Bladet har afsløret, at den million formue, sekten har skrabet sammen, reelt ikke ejes og kontrolleres af Faderhuset, man af Ruth Evensen og hendes familie. Pastor Niels Underbjerg siger til avisen

 • I mine øjne minder Faderhusets økonomiske transaktion om Tvind. Som et godkendt trossamfund nyder Faderhuset skattefrihed for gaver fra medlemmer og andre. Men hvis pengene ender med at være Evensen – familiens private formue, er det efter min vurdering ulovligt. Det må være værd at undersøge for skattemyndighederne.

Ifølge Ruth Evensens søn, Asbjørn Evensen, skyldes det en advokat – fejl, at Evensen – familien står som ejere af Faderhusets formue.

Medlemmerne af Faderhuset betaler en tiendedel af deres indtægt, men det er også normalt at betale yderligere til forskellige projekter, for eksempel til købet af Jagtvej 69.

 

Det store forbillede: Dr. Phil

I en samtale med Politiken fortæller Ruth Evensen, at hun betragter sig selv mere som coach og supervisor end præst. Hun føler selv, at hun er god til at zoome
ind på folks problemer, og hjælpe dem.

Hun siger bl.a.

 • Enhver, der åbner sin Bibel og begynder at læse, vil se at Jesus er ikke sådan en sukkersød sødsuppe humanist, som mange vil gøre ham til i dag.
 • Jesus er hardcore. Kristendommen er fuldstændig som at opdrage børn. Børn føler sig trygge, når de er elsket og får sat grænser.

Hendes store forbillede er Dr. Phil (McGraw). Hun kan identificere sig med ham

 

Grunden er til salg

Det kan vel ikke undre, at Faderhuset har sat Ground 69 til salg. Men ingen tør at købe grunden. Beløb på 15 millioner kroner er nævnt. Et salg kan vel først ske, når de unge har fået et nyt hus. Spørgsmålet er så, om nogen tør, at bygge på den.

 

Hvad der bygges her, bliver
smadret

På en væg i nærheden af ”Ground 69” står følgende:

 • Hvad der bygges her, bliver smadret.

Det er ikke noget aktivisterne har diskuteret på deres mandagsmøder, men i miljøet er der en udbredt opfattelse, at ingen må bygge på grunden.

Imens har rotterne kronede dage. Faderhuset når ikke, at få ryddet ordentlig op. Københavns Kommune har tilbudt at rydde op mod betaling, men Faderhuset har endnu ikke, sagt ja til tilbuddet.

På nabogrunden har Finansgruppen store planer. Men det ser ud som om, at disse planer også omfatter Ground 69. Københavns Kommune har en part i denne gruppe. Men planerne går ud på at lave et kombineret erhvervs – og boligbyggeri.

Men også Faderhuset selv har nu pludselig planer. Københavns Kommune og frikirken har holdt møder om disse planer.

 • Vi skal lige for god ordens skyld gøre opmærksom på at denne artikel er fra januar 2008

Hvis du vil vide mere: 

 • www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler
 • Under Nørrebro finder du 305 artikler 

Redigeret 12. 04. 2022


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro