Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Dengang – masser af boghandlere på Nørrebro

Juni 22, 2012

En branche er i krise. Der forsvinder flere og flere boglader i Danmark. Flere og flere kunder køber deres bøger på nettet og i supermarkeder. Hvor mange mon der er tilbage om fem år? Mange af de små boglader uden for kæderne får det svært. Se denne liste over alle de boglader der engang var på Nørrebro og Nordvest. Det var jo et sandt bog – mekka.

 

44 år i branchen

Kære læsere, det skal ikke fornægtes, at man har været i branchen i 44 år. Det er sandelig sket meget. Dengang klattede alle kuglepenne. De første lommeregnere kom. Og masser af nye modeller svømmede til. Først med de røde tal, så med grønne og så kom de med hukommelse og andre specialiteter. Og så kom computerne, som vi sandelig solgte mange af. Men også det, kunne boghandlerne ikke magte. Før min tid var det musikinstrumenter, kunst m.m. som boghandlerne ikke kunne fastholde.

 

Ingen solidaritet fra forlagene

Dengang jeg var redaktør af Bogormen, blev jeg kritiseret for, at tegne et negativt billede af bogbranchen. Jeg påstod, at de ikke var omstillingsparate.

Nu er bøgerne også ved at blive taget fra branchen. Og forlagene er lige glade med hvilke kanaler, der sælger deres bøger. Det er ikke derfra, at boghandlerne skal opleve solidaritet.

 

Færre og færre boglader

Der bliver et mindre og mindre antal af boghandlere i Danmark. Og hvordan ser det ud om fem år på Nørrebro og i Nordvest? Hvor mange er der da tilbage?

Jeg har tænkt på, at vi besøger de steder, hvor der i tidens løb, har været boglader. Vi når måske ikke lige at hilse på alle bogfolkene gennem årene.

 

Nørrebrogade 7:

Nørrebros Boghandel – A. Saxtorph – Beck – Fynboes Boghandel – Saxtorph – Becks Efterf.

 

I 1897 blev bogladen etableret af A. Saxtorph – Beck. Hans kone, Esther Saxtorph – Beck fører butikken videre efter hans død i 1901. Hendes bror, Carl Chr. Frølund Christensen bliver bestyrer, efter at være udlært i butikken. 12 efter dette overtager han butikken efter Esther Saxtorps død. I 1939 går sønnen Carl Frølund ind i firmaet.

 

I 1952 overtages butikken af en velkendt skikkelse inden for bogbranchen, Børge Jacobsen. Han havde netop solgt sin butik på Østerbro, Børges Boghandel i Willemosegade.

I 1957 er det ligeledes senere velkendt skikkelse inden for branchen, Benth Olsson, der overtog butikken.

 

I 1961 arvede Benth Ohlsson sin onkel, Hans Hammersteins Bog – og Papirhandel i Vejle. Bent Fynbo blev bestyrer af butikken på Nørrebrogade. I 1965 køber han butikken, som nu skiftede navn til Fynboes Boghandel.

 

I 1991 overtog Anna Margrethe Madsen butikken. Den skiftede nu navn til Nørrebros Boghandel.

Butikken har altid kun haft et vindue, men på et tidspunkt fik man lov til at låne naboernes vinduer til at udstille bøger. Og i nabobutikken solgte man hatte, men så blev butikken overtaget af det amerikanske Feffer and Seinors. Og det var så her man lånte vinduet.

 

Nørrebrogade 18 A:

Axel Andersens Boghandel og Forlag

 

Virksomheden blev stiftet i 1874 af Axel Andersen. I 1901 overtager man Emil Bergmanns Forlag, og i 1912 overtager man C.W. Stincks Forlag.

 

I 1931 overtages det hele af Stig Madsen. I 1934 er det Søren Meldgaard, der overtog. Firmaet hed da følgende, Axel Andersen Boghandel & Forlag S. Meldgaard. Dansk & Fremmed Litteratur. Musik. Papir

 

I 1963 blev datteren Vibeke Meldgaard medindehaver. Hun udtræder igen 5 år efter. I 1973 ophørte butikken efter 99 år.

 

Nørrebrogade 18 B:

Andr. Krøyers Efterf. – Chr. Henningsen

 

Butikken blev stiftet i 1884 af Andreas Krøyer. Efter dennes død i 1917 overtog Christian Henningsen butikken. Han døde i 1961. Året efter overtog Kurt Hartogsohn.

 

Den 1. december 1963 overtog Børge Jacobsen, Biblioteksboghandelen på Kultorvet butikken. Han havde også på et tidspunkt Nørrebros Boghandel.

Cirka en måned efter lukkedes butikken. Subskriptionerne blev overtaget af naboen.

 

Nørrebrogade 23:

Joh. Fr. Mohr

 

Butikken blev oprettet i 1862 af Joh. Fr. Mohr. Den ophørte igen i 1891.

 

Nørrebrogade 38:

Carl Fiebigs Boghandel, Carl Lund, Theodor Sinding, A.G. Andersen, Hernovs Boghandel

 

Butikken blev etableret i 1887 af J.J.T. Sinding. I 1889 overtog/reetableredes butikken af A.G. Andersen. I 1893 fortsatte Carl Lund. I 1908 blev butikken overtog Carl Fiebig butikken .

 

I 1942 blev butikken overtaget af Johs G. Hernov. Butikken skiftede navn til Hernovs Boghandel. Frede Peirup blev ansat som bestyrer. Han overtog butikken og drev den sammen med sin kone Esther.

 

Det var en meget lille butik med en lille omsætning. Den overlevede på postordresalg. Hernov blev forlægger på fuld tid.

I 1958 ophørte butikken, fordi Rørkjærs Magsiner overtog hele ejendommen. Frede Peirup etablerede en ny boghandel i Herlev.

 

Nørrebrogade 39

Tidens Bog – og Papir Handel APS – Tidens Bogudsalg (tidl. Dronningens Tværgade 3 og Bredgade 37)

 

Stiftet af Land og Folks Boghandel etableret af DKP.

 

I 1973 åbnede DKP Tidens Bogsalg  som en del af Tidens Forlag og i DKPs bygning i Dr. Tværgade. Bygningen blev solgt i 1990. Boghandelen blev solgt til Tidens Bog – og Papir Handel ApS. Man startede på Nørrebrogade med Jonna Hørning som faglig leder. I 1991 blev Steen Glyming faglig leder.

 

I 1992 lukkede bogladen og blev erklæret konkurs.

 

En måneds tid efter får bogladen en ny ejer, Finn Donsbæk. Han startede som kontantboghandel under navnet Tidens Bog og Papir.

Forretningen var meget aktiv med kulturelle aktiviteter, blandt andet i samarbejde med biografen. Der blev holdt løbende kunstudstillinger i butikken.

 

I 2002 ændrede man navn til Tidens Papirhandel og ophørte som boghandel. I dag eksistere papirhandelen heller ikke mere.

 

Nørrebrogade 51:

Christian Gedes Bog – og Papirhandel – Klewing Evers

 

I 1877 overtog Chr. Klewing Evers sammen med P.C. Hauberg Evers deres arbejdsplads Hoffensberg, Jespersen § Traps Sortiment. Det blev senere til P. Hauberg § Co.

 

I 1881 etablerede Chr. Klewing Evers sig som selvstændig. I 1908 overtog Christian Gedde butikken, og i 1910 blev Gede samhandelsberettiget.

 

Omkring 1961 ledes butikken af Anne Margrethe Madsen. Butikken er dog for længst ophørt.

 

Nørrebrogade 54

Fremad, Senere Frederikssundsvej 168 (Frederiksborggade 33)

 

I 1912 blev det oprindelige Fremad etableret af Fællesudvalget for Socialdemokratisk Forbund på initiativ af Th. Stauning. Martin Jensen bestyrede butikken på hjørnet af Frederiksborggade og Nansensgade.

Udbuddet omfattede forlag, kunst – og musikhandel.

 

I 1943 blev lokalerne for trange. Man flyttede med 10 medarbejdere til en nyerhvervet ejendom, Nørrebrogade 54, der kunne rumme såvel boghandelen som Forlaget Fremad.

I 1950 blev den nye leder af boghandelen, Lars M. Olsen.

 

I 1962 kunne firmaet fejre 50 års junilæum og beskæftigede nu 79 medarbejdere på forlag og i butik. Omkring 1965 hed lederen Ib Lindén.

 

I 1975 blev Rita Petersen ny faglig leder. Fire år senere sker der en navneforandring til Fremad af 1979 A/s.

 

I 1986 blev ejendommen på Nørrebrogade opgivet. Boghandelen flyttede til Frederikssundsvej 168, Brønshøj. Den ender som lokalboghandel uden tilknytning til fagbevægelsen.

Forlaget får til huse på skiftende adresser i Indre By.

 

Trods adskillelse havde boghandel og forlag fortsat fælles ledelse. Men i 1990 overtog Rita Petersen boghandelen som eneejer. Butikken hed nu Fremad Bog og Papirhandel.

 

I 1993 overtog Gyldendal Forlaget Fremad. Og i 2001 lukkede boghandelen.

 

Nørrebrogade 108

Poul Clausen

 

I 1926 etablerede Poul Clausen en boghandel. Den lukkede allerede fem år efter sin start.

 

Nørrebrogade 163

Steenberg Bog & Ide

 

Butikken startede i 1911 på Nørrebrogade 177

 

Dette er i dag Nørrebros ældste boghandel. I over hundrede år har den været i familien Steenbergs eje. Og butikken er blevet udvidet talrige gange.

 

Vi har i en artikel, der hedder En Boghandel på Nørrebro indgående fortalt historien. Ja og opmærksomme læsere har jo for længst opdaget, at det er i denne gamle boghandel, undertegnede arbejder.

 

Nørrebrogade 195

Filialer: Frederiksberg Bladcentral, B – Boghandel ”Uglen”, Richard Andersens Efterf. (Jagtvej 139) (Frederikssundsvej 9)

 

I 1911 blev butikken etableret af Richard Andersen (Jagtvej 139). I 1924 åbens en filial, der blev kaldt Frederiksberg Bladcentral. Fire år efter lukkes filialen. En ny filial åbnede på Nørrebrogade 195. Det var Uglen, en B – Boghandel. Den lukkede fire år efter.

 

I 1958 overtages butikken af Hans Peder Andersen. Adressen var nu Frederikssundsvej 9. I 1979 flyttede man til Jagtvej 139. I 1986 ophørte bogladen, men man fortsatte med kontorartikler. 

 

Nørrebrogade 215

Chr. Agerup

 

I 1907 blev her etableret en papirhandel af Martin Jensen. I 1912 blev butikken overtaget af Jens Chr. Agerup. I 1916 blev han antaget som samhandelsberettiget boghandler. I 1938 overtog Peter F. Jensen butikken. Den ophørte  før 1961.

 

Nørrebrogade 221 (tidl. 215)

M Jensen Papirhandel, Agerups Boghandel, Thyholts Boghandel

 

Se nr. 215. I 1946 blev butikken overtaget af Peter Frmodt Jensen. I 1956 ændrede boghandleren navn til Peter F. Thyholt. Navnet på boghandelen blev ændret til dette.

 

I 1978 ophørte butikken som boghandel. Thyholts søn fortsatte med papir – og kontorforsyning.

 

 

 

Nørrebrogade 226

Harders Boghandel, Harders Bog og Lotteri

 

I 2005 etablerede Poul Tonni Harder en ny boghandel på Frederiksberg, som en filial af hans boglade på Nørregade 27 i Odense.

 

Sønnen, Torben Harder blev daglig leder. Firmanavnet blev Harder Bog og Lotteri.

 

I 2006 flyttede boghandelen til Nørrebrogade 226, hvor Søren Melgaard tidligere havde adresse med dinboghandler.dk.

Denne butik var startet i 2004.

 

I 2007 skiftede man navn til Harders Boghandel. I 2011 tilsluttede man sig kæden Kon – tur. Og 1. juni drejede man nøglen om. Nu fortsætter man udelukkende som netboghandler.

 

Lygten 2 NV

Bog & ide, Nørrebro Bycenter

 

I 2003 startede der i Nørrebro Bycenter en ny boghandel. Ejeren hedder Gurshan Singh Sekhem. Han er ikke uddannet boghandler. Han driver blandt andet også tre DSB – kiosker . Den ny boghandel er på 169 kvadratmeter.

 

Frederikssundsvej 15, NV

Asger Koefod, Frederikssundsvejens Papirhandel

 

Butikken blev etableret i 1903 af Emil Petersen som Gyldendal – forhandler. I 1907 blev den overtaget af Asger Koefoed. I 1910 blev butikken samhandelsberettiget. I 1960 blev butikken overtaget af sønnen Cai A. Koefoed. Efter farens død.

 

Da sønnen døde videreførte Iris Koefoed butikken efter hendes mands død. I 1985 overtog Steenbergs Boghandel butikken med Iris Koefoed som faglig leder. Senere var det med Marianne Amandus som faglig leder.

 

I 2002 ophørte butikken, lageret kom op til Steenberg Nørrebrogade.

 

Frederikssundsvej 32 A

Wiegandts Boghandel

 

Butikken blev etableret i 1942 af Erik Wiegandt. Den ophører i 1982.

 

Frederikssundsvej 34 NV

(tidl. Vesterbrogade 61 – Flensborggade 25) Verners Boghandel

 

Butikken startede i 1981 på Vesterbro, etableret af Thorvald Petersen. I 1906 blev den overtaget af Emil Heilbuth. I 1910 overtages den af P.H. Fergo. Firmanavnet var: fhv. Thorvald Petersen Eftf. P.H. Fergo.

 

I 1920 blev butikken overtaget af J.W. Jacobsen. Året efter blev butikken overtaget af Holger Verner Jørgensen, der var Gyldendal – forhandler Vesterbrogade 61. I 1934 bliver man sammenberettiget som kontantboghandler.

 

I 1936 overgår man til rabatberettiget boghandler og flyttede til Flensborggade 25. Senere flyttede man til Frederikssundsvej 34.

 

I 1966 ophørte butikken.

 

Frederikssundsvej 57 NV

(tidl. Frederiksberg Allé 56) Knud Wienikes Boghandel

 

I 1921 etablerede Knud Chr. Wienike en boghandel på Frederiksberg Allé 56. I 1932 flyttede man til Frederikssundsvej.

 

I 1958 dør Knud Wienike. Butikken føres videre af hans enke Elvira Wienike med sønnen Henning Wienike som leder. Butikken ophører i 1971.

 

Frederikssundsvej 132 NV

H. Tholander Kjeldsen

 

I 1951 blev butikken etableret af H. Tholander Kjeldsen. Den lukker i 1969.

 

Frederiksborgvej 84 NV

Boghylden Bispebjerg A/S

 

Butikken blev i 1959 etableret af Sigmund Korsgaard og Stig Korsgaard. Stig udtræder kort tid after, og Bent Lykke Hansen blev faglig leder. I 1964 bliver den nye faglige leder Poul O. Nielsen. I 1969 ophørte boghandelen.

 

Frederiksborgvej 106 NV

Børge Worsøes Boghandel

 

Butikken etableredes i 1939 af Børge Worsøe. Den ophører i 1971.

 

Frederiksborgvej 148 B NV

senere Bispebjerg Torv 16

 

I 1936 etableres butikken af Heinrich Hörberg Den videreføres i 1954 af Tage Modal, Butikken ophører før 1969

 

Frederiksborgvej 179 NV

NV Bøger og papir

 

Butikken blev etableret i 1985 af Palle Schiør. Allerede i 1989 ophørte butikken.

 

Møllegade 5 A

Møllegadens Boghandel

 

Butikken blev etableret af Husets Forlag lige over for LitteraturHaus. Faglige ledere var Henrik Dalgaard og Astrid Dam Sinding.

I 2011 overtog foreningen Møllegades Boghandel efter at Husets Forlag havde meddelt, at de ville lukke i december 2011.

 

 

Fælledvej 23

Nørrebros Boghandel, Berg Poulsen, Fælledvejens Boghandel

 

I 1941blev Fælledvejens Boghandel overtaget af Christian Berg Poulsen. I 1944 løses grossistborgerskab ved oprettelse af en papir en gros – afd. I 1954 antages butikken som direkte grossistkunde hos De Forenede Papirfabrikker. Man har også et papirlager i Gothersgade 156.

 

I 1956 overtog Børge Jakobsen restlageret. Butikken blev overtaget/reetableret af Henry Bjørnskov, der drev butikken videre som Nørrebros Boghandel (der har været tre boglader med dette navn).

I 1960 opgav Bjørnskov og butikken lukkede.

 

Blågårdsgade 5

H. Grandsgaard – Christensen

 

Butikken blev etableret i 1911. Hvornår butikken ophørte, vides ikke.

 

Blågårdsgade 24

Bog – Hjørnet, Carl Fiebigs Boghandel

 

I 1922 blev butikken overtaget af Aage F. Petersen. I 1942 blev ejeren, Axel Tesch. I 1944 overtog Carl Fiebig butikken. Året efter blev han samhandelsberettiget. Omkring 1948 trådte en kompagnon til, det var O. Spang.

 

I 1950 blev butikken overtaget af Torben Westergaard. Firmanavnet blev ændret til Bog – Hjørnet. I 1955 blev boghandelen overtaget af J. Romer Larsen. Butikken lukkede i 1979.

 

Blågårds Plads 4

Pædagogisk Boghandel og Forlag

 

I 1980erne blev overstående etableret af Hanne Dot. Man startede på Blågårdsgade, for så senere at flytte til Blågårds Plads.

 

I 2008 ophørte butik og forlag. Varelageret blev overtaget af SL Fonden Frederiksberg. Kunderne til forlagets bøger kunne få dem hos Sl – Books Solbjerg Plads.

 

Ravnsborggade 23:

Petersen, Bauers Boghandel

 

I 1892 blev der etableret en boghandel i Sværtegade 4, af Louis C. Petersen. I 1895 flyttede boghandelen til Ravnsborggade. I 1910 blev den kontant – boghandel.

 

I 1935 overtages butikken af L. Bauer – Petersen, der havde boghandel på Vesterbrogade 163. De to forretninger fusionerer på Vesterbrogade. Senere flyttede man til Amagerbrogade 156. Her blev butikken overtaget af Emil Rønnow i 1939 (Bingo Bogladen)

 

 

 

 

Fensmarksgade 23

Margrethe Nielsens Boghandel

 

I 1927 blev boghandelen etableret af Margrethe Nielsen. Foruden bøger, papir og foto havde butikken specialiteter i form af Dennison – varer.

 

Butikken ophørte i 1935.

 

Ryesgade 40

Schultz`s Boghandel

 

I 1930 blev butikken overtaget af Svend Schultz.

 

Prinsesse Charlottesgade 38 (bygn. F) (tidl. Drejersvej 17)

SKT`s Boghandel

 

I 1968 blev Foreningen af Studerende ved Københavns Teknikum samhandelsberettiget. Sven Pakkenberg var faglig leder.

 

I 1970 blev Gudrund Wraae faglig leder. Hun afløstes i 1972 af Erik Lund. I 1976 flyttede man til den overstående adresse. I 1985 blev Mark Bentley faglig leder.

 

Hvad der siden skete med butikken, er det ikke helt klarhed over.

 

Prinsesse Charlottesgade 47 (28)

Teknikum Boghandelen

 

Butikken blev i 1961 etableret med Jørgen Dalgaard som faglig leder. To nye leder bliver ansat efter hinanden i 1961, Poul Leth Petersen og A. Brandholt.

 

I 1968 flyttede man fra nr. 28 til nr. 47. Fire måneder efter lukkede butikken.

 

Jagtvej 5

Arkiv – Bogladen

 

I 1924 blev Otto Louis Hein og F. Rasmussen rabatberettigede. I 1937 blev butikken overtaget af Ejnar Skaarup. Han var i begyndelsen Gyldendal – forhandler. I 1955 ophørte butikken. Og Børge Jakobsen overtog restlageret.

 

Jagtvej 52

Axel Madsen

 

Butikken blev etableret i 1928. I 1956 ophørte butikken.

 

Jagtvej 59

Henry Louis Løsekrug

 

I 1936 blev butikken etableret af Henry Louis Løsekrug. Den ophørte i 1969.

 

 

Jagtvej 68

Viuffs Boghandel – Wiuff leverer a.s.

 

I 1934 startede Holger Hanssen Wiuff som Gyldendal – forhandler. Året efter blev han samhandelsberettiget. Han drev bog -, papir – og musik – samt fotohandel samt antikvariat  og bogbinderi.

I 1970 blev sønnen Hans – Peter Wiuff medindehaver. Syv år efter er denne blevet eneindehaver.

 

Wiuff blev storleverandør af skolebøger til københavnske skoler og efterhånden også til skoler længere efter. I 1990 blev boghandler Søren Melgaard ansat.

I 1996 omdannedes firmaet til A/S. Man indgik partnerskab med et pensionsselskab på grund af likviditetsmangel i forbindelse med de store skolebogsordre med meget lav avance.

 

I 1998 blev bogladen udbygget med inddragelse af et tidligere posthus ved siden af. Der indrettes en stor bogcafé med plads til litterære arrangementer. Cafeen blev skamrost i de københavnske medier. De andre boglade ri nærheden blev beskyldt for at være inaktive.

 

I år 2000 afgik Hans – Peter Wiuff af helbredsmæssige grunde. Søren Meldgaard blev ny direktør. I 2002 blev Lars Sonnergaard daglig leder.

Pensionsselskabet trak sig ud af firmaet. Butikken fortsatte som kontantboghandel.

 

En ny ejer Boginvest ApS v/brødrende Hans og Søren Meldgaard blev ny ejer. I oktober 2003 gik virksomheden i betalingsstandsning. Alle medarbejdere blev opsagt. Men trods dette fortsatte man en kort overgang som kontantboghandel.

 

Jægersborggade 38 kld. tv.

Hees Bogcafé

 

Butikken blev etableret i 2005 af Majken Hee. Den lukker i 2008.

 

Borups Alle 119

Roy’s Bog – og Papirhandel

 

Butikken blev oprettet som Gyldendal – forhandler. I 1953 blev den overtaget af Ove le Fevre Roy. Den lukker i 1960 og indehaveren tager tilbage til sin tidligere lærerplads i Sorø.

 

Borups Allè 138

Carl Alkestrup, Slott Hansens Efterflg.

 

I 1938 blev butikken etableret af Fru Slott Hansen. I 1951 overtages butikken af Erik Sejr. Han moderniserede butikken og udvidede med en musikafdeling (noder). Firmaet hed på dengang, Slott Hansens Boghandel v/ E. Sejr.

 

I 1953 blev butikken overtaget af Carl Alkestrup. I 1961 ophørte butikken.

 

 

 

 

Borups Allé 213 NV

Chr. Lind Westh

 

Butikken hed egentlig Povl Priors Boghandel. I 1923 blev den overtaget af Christian Lind Westh. Den ophørte i 1967.

 

Åboulevarden 28

Nørrebros Boghandel – Levin & Munksgaard – Nørrebros Protokolfabrik

 

I 1917 etableres butikken af Otto Levin og Th. Wedell Andersen. Syv måneder efter udtræder Wedell Andersen.

En ny kompagnon, Ejnar Munksgaard indtræder. Firmaet kaldte sig: Nørrebros Boghandel – Levin & Munksgaard.

 

Man førte både dansk og udenlandsk sortiment. Man var desuden hoveddepot for Skandinavien for en række franske og engelske forlag.

Det var en gammel kunst – og forlagsvirksomhed. Og så producerde man prtokoller under navnet Nørrebro Protokolfabrik.

 

I tilknytning til butikken havde man også et lille eksklusivt antikvariat.

 

I 1924 flyttede man til Nørregade i forbindelse med overtagelse af M.P. Madsens Boghandel (Athenium).

 

Åboulevarden 48 (senere H.C. Ørstedsvej 73, Frb.)

Jørgen Buhl, Emil Sveistrups Boghandel

 

Butikken blev etableret i 1900 af Emil Sveistrup. Den blev etableret på Åboulevard, men flyttede inden 1917 til H.C. Ørstedsvej.

 

I 1918 blev butikken overtaget af Jørgen Buhl. Den ophører i 1948.

 

Tagensvej 41

Ove Jensens Boghandel, Folmer Christensen, Kollegie – Bogladen

 

Butikken blev etableret af Gyldendal – forhandler Folmer Christensen i 1931. Tre år efter blev han samhandelsberettiget . I 1938 blev butikken overtaget af Ove Jensen. I 1961 ændrede bogladen navn til Kollegie – Bogladen.

Den ophører i 1979.

 

Blandt medarbejderne kan jeg huske Ulla Koppel.

 

Tagensvej 89

G. Nordby Christensens Boghandel, M. Andersens Boghandel

 

Butikken blev oprettet af Frk. M. Andersen, der var Gyldendal – forhandler. I 1939 blev butikken overtaget af Gunnar Nordby Christensen. Fire år efter blev han samhandelsberettiget. Firmanavnet var dengang G. Nordby Christensens Boghandel.

 

I 1953 blev butikken overtaget af Henning Lyngkilde. Han havde været ansat i butikken gennem ti år. I 1954 blev butikken overtaget af Kaj Elmin. Lyngkilde fortsatte som prokurist.

I 1970 blev butikken overtaget af Carsten Brinth. Butikken ophørte i 1982.

 

Tagensvej 192 (tidligere nr. 165) NV

Th. Møller – Bispebjerg Boghandel

 

Butikken blev etableret af Th. Møller i 1937. I 1944 blev man samhandelsberettiget.

I 1977 blev butikken overtaget og reetableret af Klement Kalund Kirk Aps med Vagn Torup Kristensen som faglig leder.

 

Men halvanden år efter lukkede butikken.

 

Blegdamsvej 3 B /Nørre Alle 20

Odontologisk Boghandel

 

I 1966 blev bogladen etableret af Odontologisk Forening med Eigil Winther som faglig leder. I 1968 var det med Ole Munch som ny faglig leder.

 

I 1986 flyttede man fra Universitetsparken til Blegdamsvej. I 1998 blev Ann Mensa – Annan faglig leder. Hun afløstes året after af Martin Skole Svensson. Direktøren hed Arvin Vrejlev.

 

I 2008 hed den daglige leder Henrik Mortensen, han var samtidig direktør. I 2011 melder man sig ud af sammenslutningen Campus.

I 2012 flyttede man til andre lokaler på samme adresse på grund af ombygninger på Panuminstituttet.

 

Knap to måneder efter lukkede forretningen. Alle aktiviteter blev solgt til Academic Books,

der også drev boghandel på Panum.

 

Nørre Alle 20 (Tidl. Blegdamsvej 3 B)

Academic Books – Panum – Akademisk Boghandel – Panum – Universitetsbogladen

 

Ejer: SL – Fonden, tidl. Akademisk Boghandels Fond og Universitetsbogladens Fond

 

Omkring 1965 duplikerede Foreningen af Danske Lægstuderende forlæsningsnotaer på et lille forlag og sælger dem sammen med brugte lærerbøger fra en kasse i frokostpausen.

 

I 1968 ansatte foreningen Hans Jespersen sammen med læge Sten Brynitz til at gøre forlaget mere professionelt og til at åbne en rigtig boghandel. Det blev til Bogladet på Rigshospitalet i et kælderlokale under hospitalet.

 

Forlaget udskiltes som F.A.D.L’s Forlag.

 

Forskellige tiltag bevirkede, at bogladen nu var oppe på et par millioner i omsætning omkring 1970.

De studerende åbnede endnu en boghandel (Naturfagsbogladen – Akademisk Boghandel – Biotek). De to boglader blev organiseret i en selvejende institution.

10.000 bind fra Store Nordiske Videnskabsboghandel i Rømersgade 127 købes. Den gamle boghandel for medicinsk litteratur ophørte.

 

I 1976 blev Bogladen på Rigshospitalet til Panumbogladen. I 1978 overtog man Latinerbogladen i Njalsgade. Den ophørte tre år efter.

 

I 1987 blev Henrik Larsen direktør for Universitetsbogladen. En god bekendt, Knud Pilegaard Hansen blev faglig leder af Panumbogladen, Søren Nisted af Naturfagsbogladen. Forskellige omrokeringer finder sted de næste år.

 

I 2007 fusionerer Akademisk Boghandel med Universitetsbogladens Fond. Michael Topsøe – Jensen blev direktør, og en gammel bekendt Laura Wiedemann bogladechef for fem butikker.

 

I 2009 gik Akademisk Boghandel i betalingsstandsning. SL Fonden overtog aktiverne i alle Akademisk Boghandels fem butikker. Direktøren hed nu Mogens Eliasson.

 

Den 27.02.2012 flyttede man til en ny adresse på Panuminstituttet.

 

Kilde: Se

       Litteratur Nørrebro

       www.boghandlereidanmark.dk

 

Hvis du vil vide mere: Læs

       En boghandel på Nørrebro (Steenberg Bog & Ide)

       Boghandlere i Aabenraa

       Boghandlere i Tønder

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro