Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Bispens Borg Brink i Ballum

December 28, 2023

Bispens Borg Brink i Ballum

Unge studerende har knoklet. Under pløjelaget ligger flere rester af borgen. Skriftlige kilder fra 1379. Der befandt sig ca. 40 – 50 mennesker på borgen. Man kendte til forbruget af mad. En af de største borge i Danmark, Et fornemt byggeri. Voldgrave er fundet. Måske er borgen fra 1200-tallet. Borgen holdt op med at eksistere i 1562. Placeret mellem to kirker. Borgen bestod af mange bygninger. Stor interesse for udgravningen. Kendte fogeder på Brink Borg. Om udgravningerne skal fortsætte afhænger af finansieringen.

 

Unge studerende har knoklet

25 studerende fra Århus Universitet og Universitetet i Kiel har periodevis knoklet rundt. De var i fuld gang med at foretage en arkæologisk udgravning på det sted, hvor der i middelalderen lå en stor borg tilhørende biskoppen i Ribe. Når der pløjes, kommer der nu kun teglstensbrokker frem.

 

Under pløjelaget ligger mere af borgen

Indtil 1992 kendte Museum Sønderjylland kun Borg Brink fra skriftlige kilder. Man kendte ikke den nøjagtige beliggenhed.

Fra 1992 til 2002 fandt man ud af, at der under pløjelaget er mere bevaret efter borgen. De studerende skulle se, om de kunne finde mere.

 

Skriftlige kilder fra 1379

Gården Brink er omtalt flere steder. Første gang i 1379. Men man har såmænd også et regnskab fra perioden 1388-89. Den er skrevet af foged Kristian Jacobsen. Og det var under Ribe-biskoppen Johan Mikkelsøn.

Det fremgår af regnskabet, hvem der boede der og fik løn på gården. Man kunne også se, hvad beboerne fik at spise uge for uge.

 

Der befandt sig ca. 40 – 50 mennesker på borgen

Der var ansat en del personer– lige fra malkepige til skytter og mesterskytter – og at der blev købt, får og gedder. Ja man kan faktisk udpege de ansatte:

 • 12 personer i en væbnet styrke
 • 1 bøsseskytte
 • 3 vægtere
 • 6 væbnede svende
 • 2 bueskytter
 • 12 civile personer

Af de 12 civile personer kan vi se, hvilken funktion, som de havde:

 • 1 møller
 • 1 mælkedeje (ansvarlig for stalden)
 • 2 kimmere /en slags bødkere)
 • 1 bager
 • 1 bagersvend
 • 1 kældermester
 • 1 kok
 • 4 karle

Flere af gårdens ansatte havde også kone og børn med på gården. Så alt i alt har der været 40 – 50 mennesker på gården.

 

Man kender forbruget af mad

Ud fra regnskabet kan man også se, at forbruget steg betydeligt, når bispen var på besøg. Langfasten – de 40 dage før påsken – betød at der ikke blev spist får, lam, grise eller køer. Til gengæld steg forbruget af sild til otte gange normalen, i fasten spiste man en hel tønde sild om ugen. Ellers var det normale forbrug 1/8 tønde.

 

En af de største borge i Danmark

Den har med sine 2.700 kvadratmeter været blandt de største i Danmark – på størrelse med Hammershus hoved-borg og Nyborg Slot.

Og hvorfor nævnes borgen i 1379. Jo det var det år hvor Harrike Støt – foged på Brink bevidner at Trøjborgs ridder Henneke Limbæk skyldte Løgumkloster penge.

 

Et fornemt byggeri

Det var et fornemt teglstensbygget hus med overhvælvede rum og bemalede vinduer. I den udgravede del af bygningen er der konstateret to rum. Den ene har været køkken. Her har været køkken med opmuret ildsted og en bageovn. Rummet har været overhvælvet og der registreret flere gulvlag.

Det fremgår ikke så tydeligt, hvad det andet rum er brugt til. Måske har det været anvendt til opbevaring af forskellige ting, spisesal eller lignende. På bygningens sydside er fundamentet til et trappetårn afdækket, så bygningen har været i mindst to etager.

 

Voldgrave er også fundet

Det tyder dog på, at bygningen er blevet ombygget og måske udvidet, da der er rester efter midlertidige mure og vægge og en ældre mindre bygning med forsænket og stenbro belagt gulv. I 1992 blev der konstateret, at der også har været en voldgrav på borgen, som gik i nord – sydlig retning. Senere er der også fundet en voldgrav, der gik i øst – vestlig retning – ganske tæt forbi borgen.

Voldgravene har været omkring seks meter bred og to til to en halv meter dyb. Der er fundet cirka 500 objekter i jorden.

 

Måske er borgen fra 1200-tallet

Fra nordsiden af borgen er der fri udsigt til landevejen. Og dette går helt tilbage til Middelalderen. En af opgaverne har sikkert været at kontrollere vejene syd for Ribe.

Borgen er sikkert anlagt allerede i 1200-tallet, hvor biskoppen ejede meget jord og gods i Ballum – sogn og nabosognene, deriblandt Trøjborg og Møgeltønderhus.

 

Borgen holdt op med at eksistere i 1562

Kilderne fortæller ret præcis, hvornår gården holdt op med at eksistere. I 1562 overgiver Jørgen Hansens enke, fru Bege, gården til Ribes lensmand. Herefter forpagtede 48 bønder i Ballum sogn jorden og bygningerne blev revet ned.

Brink var i middelalderen et ret stort sted med en fornem hovedbygning opført, indrettet og udsmykket efter tidens byggeskik.

 

Placeret mellem to kirker

Brink Borg har ligget på kanten af det område af Vadehavet, der i dag er beskyttet bag diger. Men dengang har arealet mod nord været oversvømmet i store dele af året. Placeringen her på kanten mellem de to kirker i Ballum og Randerup har ikke været tilfældig. De havde nemlig allerede halvandet århundrede på bagen, da borgen blev bygget.

Fra kirkerne har man fra tårnene kunnet advare med signaler og bål. Heroppe fra er det et fantastisk udsyn. Man har med metaldetektorer har man fundet en masse mønter i perioden fra 1250 til 1350.

 

Borgen bestod af mange bygninger

Man har fundet rester efter jernfremstilling. Der er også tegn på en skorsten, der har haft forbindelse til ovnen

Inden for Borgens ringmur har der været et ”markant tårn. Det har været omkring 10 meter højt. For at komme højere op i terrænet har man lagt en god meter jord på.

Regnskabet indeholdt ikke meget om borgens udseende. Men der omtales dog en lade, som blev repareret med tegl. Da gården blev nedrevet 1562 nævnes det, at gården omfattede flere bygninger, heriblandt et stenhus og en møllegård. Stedet omtales flere gange i de skriftlige kilder som et ”castrum”. Det vil sige en borg, så man må gå ud fra, at der bortset fra de væbnede styrker, som opholdt sig på borgen, så må stedet og bygningerne også have været befæstet på en eller anden måde, når man i datiden opfattede det som en borg og ikke blot en almindelig gård.

Her blev der opdrættet heste og senere okser.

 

Stor interesse for udgravningerne

Det var derfor oplagt at starte arkæologiske udgravninger på stedet for at få svar på nogle af de mange spørgsmål om, hvordan stedet egentlig har set ud. Det kunne heldigvis lade sig gøre takket være ejerne af jorden.

Kursister fra Løgumkloster Højskole har gennem flere somre deltaget i udgravningen af borgen. Og de unge arkæologstuderende har været indkvarteret på den gamle kvindehøjskole i Visby.

Der bliver fulgt godt med fra områdets beboere, men også en flok pensionerede gymnasielærer fra Silkeborg har fulgt med i udgravningerne. De har boet på Klæager og er blevet grebet af områdets historie.

Lokale gårdbyggerier i området har brugt munkesten fra borgen. Om der skal graves videre på området i 2024, afhænger af finansieringen.

 

Kendte fogeder på Brink Borg

Vi kender nogle af fogederne på Brink:

1379: Harrike Støt

1388 Kristian Jacobsen

? – 1494 Oluf Staverskov

1533 Jørgen Hansen Juel

1536 (-1539) Ivar Munk – biskop i Ribe

1539 Kronen – Lagt under Riberhus – Jørgen Hansen Juel (igen engang)

1558 Bege Juel

1562 Nedlagt

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.095 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 257 artikler
 • Under Højer finder du 90 artikler

 

Ballum

 • Ballum for mange år siden
 • En Degn fra Ballum
 • Ballum for 191 år siden
 • Færgefart mellem Ballum og Rømø 1-2
 • Da Birthe fra Ballum forsøgte selvmord
 • Klager over præsten i Ballum
 • Agga – en sønderjysk pige (b)
 • Mellem Højer og Ballum
 • Ballum – dengang
 • Jagten på Mærsk – familien
 • Langs brede Å

 

Rømø

 • Rømø 1807
 • Anekdoter fra Rømø 1.3
 • Rømø under besættelsen
 • Borrebjerg på Rømø
 • Da Rømø fik et Nordsøbad
 • Rømø – den tredje tur
 • Rømø – en ø i Vadehavet
 • Rømø – endnu engang
 • Skibe og søfolk fra Rømø
 • Omkring Rømø – dæmningen

 

I nærheden

 • Pastor Jacobsen fra Skærbæk
 • Bredebro – dengang
 • Hvem ejede Brede Kirke
 • Brede – under besættelsen
 • Jordsand 1-2
 • Søfolk fra Emmerlev
 • Kogsbøl ved Emmerlev
 • Emmerlev Skole
 • Kniplinger – nord for Højer
 • I en kniplestue
 • Da Fanø, Rømø og Langli forsvandt
 • Stormflod i vadehavet 1-2
 • Er tredobbelt mord i Øster Gasse

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland