Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro

Automobilen fra Nørrebrogade 38

Maj 3, 2019

Automobilen fra Nørrebrogade 38

Dette var en af de af artikler, der var beregnet til NørrebroLIV. Hvem skulle tro, at Danmarks første automobil blev fremstillet i en baggård på Nørrebro. Det var den berømte Hammel – vogn, som stadig kan køre. Og på en af de første ture mødte man sandelig ”Hans Kongelige Højhed”. Så glemte man bilen. Men den blev fundet frem igen. Den deltog i et veteranbilløb i England. Det var den ældste bil, og den kom ind på sidstepladsen. Ja tænk engang BBC afbrød deres program, da den kom ind over målstregen. Som en bonusinfo kan vi oplyse, at ”mekanikus” var Peter Mygind’ s tipoldefar.

Hvem skulle tro det? Danmarks første automobil blev fremstillet i en baggård på Nørrebro. En af mændene bag var fynboen Hans Urban Johansen. Allerede tidligere havde han konstrueret en indviklet maskine, der kunne spinde snørebånd af hestehår. Han var en rigtig ”Ole Opfinder”.

Han blev smed og kom til København og så blev han ansat hos en rigtig ”mekanikus” Albert F. Hammel. Denne havde ideerne og Johansen havde fingerfærdighederne.

I foråret 1889 rullede ”Hammel-vognen” ud af gården, Nørrebrogade 38. Jo det var en af verdens første benzinbiler og verdens ældst kørende benzinbil. Ja for den kan sandelig køre endnu. Nu er det dog hvis ikke helt enighed om, hvornår bilen kørte ud af baggården.

Bag rattet sad Johansen. På passagersædet sad ”mekanikus” – fabrikant Hammel. Hastigheden på prøveturen nåede op på de vanvittige 7 kilometer i timen. Det gik ned ad den grøft- og voldkantede Nørre Alle mod Strandvejen.

Men det var lige ved at gå helt galt. Johansen kom på kollisionskurs med selve majestæten, Christian den Niende. Johansen fortæller senere om episoden:

  • Farten var lig med den kongelige hestevogn. Jeg klemtede tappert med klokken. Vi havde den ære at møde kong Christian den Niende til hest. Vi måtte dreje skarpt af, ned i en grøft så smal var pladsen. Og kongen så noget forbavset efter os.

Johansen fortsatte sin beretning:

  • Nå op ad grøften kom vi og mødte bl.a. senere en bondemand med sin vogn. Hesten var ved at få ”ligfald” ved synet af vor vogn. Men bonden holdt an, drejede hesten med front mod bilen, idet han sagde ”Stå stille – og væn dig til fremtidens køretøj”. Han må have været en fremsynet mand.

Kongen var ikke alene om sin underen. I dagspressen kunne man for eksempel læse:

  • Vi har i dag set et mærkeligt køretøj ovre i Hammes Gård. I bagbygningen ligger Hammels Maskinfabrik, og her har hans værkfører Urban Johansen lavet vognen, som kan køre uden heste.

Hammelvognen blev i flere år brugt til – i gangtempo – at transportere fabrikanten fra hjemmet i Skovshoved til Nørrebrogade med Johansen ved rettet. Det skete i hvert fald i en periode af mindst to år – hver dag.

Det var en åben grønmalet jagtvogn med fire høje hjul og et højt forstykke. Nu var det, som vi hørte godt nok en klokke på bilen, men det var ganske unødvendig. Den et ton tunge bil blev drevet af en eksplosionsmotor, der larmede, spruttede og hvæsede faretruende.

Til samtidens store forundring styrede chaufføren ved hjælp af et lille håndhjul. Drejede håndhjulet til venstre kørte vognen til højre.

Det var ikke verdens første automobil, men blandt de meget tidlige. Gotlieb Daimlers og karl Benz fra 1885 – 86 betragtes således som den første.

Fabrikant Hammel var født i København i kredsen omkring den tyske menighed og Skt. Petri Kirke. Han studerede i Tyskland og Schweiz. Her stiftede han bekendtskab med den nye forbrændingsmotor. I 1882 forelå hans første ansøgning om anerkendelse af den gasmotor, som han senere fik diplom og medalje for på industriudstillingen i København i 1888.

Hammel var søn af en klejnsmed. Han kom efter skoletiden i lære som gas – og vandmester i København. Han var udlært i 1866. På sin maskinfabrik producerede han gasmotorer. Gennem årene opnåede han patent og eneret på adskillige maskinkonstruktioner. Fra 1881 nævnes han som maskinfabrikant.

Men selve vognen gik hurtigt i glemmebogen og stod årevis ubrugt under et halvtag på Nørrebrogade. I en senere boopgørelse figurerer den som ”ubrugelig motorvogn” værdisat til 25 kr.

Da Jacob Ellehammer, manden der senere skulle stå bag den første flyvning i Europa, ville indlede samarbejde med Hammel om udvikling af en fly – motor, svarede denne:

  • Nej, luften er Vorherres fugle. Jeg bliver ved jorden.

Hammel ligger i dag som mange andre kreative mennesker begravet på Assistens Kirkegård.

Den nybagte smedesvend, der kom til Nørrebro i 1872, Hans Urban Johansen var baptist. Han tilså Gefions – springvandet lige som han løste andre tekniske konstruktionsopgaver på bestilling. Åbenbart var det den elegante hestevognstype ”Dogearten”, der dannede forbillede for den verdensberømte ”Hammelvogn”.

Hans Urban Johansen var på valsen i Tyskland i sine unge år. Og her beretter han om at have sat sig ind i mekanikken i de nye stationære motorer, som man eksperimenterede med, og som brugte ”Gasolin” eller benzin som brændstof.

Hjemme på Fyn eksperimenterede han selv med held med disse gasolin-motorer. Han udviklede en karburator, som hans arbejdsgiver senere udtog eneretsbevilling på.

Hverken Johansen eller Hammel så mulighederne for deres konstruktion. Ingen af dem drømte tilsyneladende om at sætte bilen i serieproduktion. I 1892 nævnes det, at bilen bliver placeret under et halvtag i værkstedets gård.

Børnene, og dem var der mange af, Johansen havde selv otte, legede respektløs op og ned i bilen, og det har sikkert været med Johansens billigelse.

Og så kan vi da lige tilføje som en spøjs sidebemærkning, at Hans Urban Johansen er Peter Myginds tip – oldefar.

Det var i 1925, at den blev genfundet. KDAK ville have den med på den første Forum-udstilling i 1926 og efterlyste den.

I et brev fra Sydamerika oplyste en mand, at man skulle søge i en bestemt baggård på Nørrebro. Og her var Hammel – bilen sandelig. Senere skænkede KDAK den til DTM. I 1954 blev bilen restaureret af dansk Karosserifabrik og bilfirmaet Bülow.

Hammel-vognen deltog i 1954 i det berømte veteranbil – rally London – Brighton. Den var som årgang 1887 den ældst deltagende vogn. Den gennemførte turen (90,9 kilometer) på 12 timer og 47 minutter. Dette svarer til en gennemsnitshastighed på 7,1 kilometer i timen.

Hen mod aftenen måtte chaufføren tænde stearinlygterne i forlygten og petroleumsvægen i baglygten. Dens startnummer var nummer et. Men den ankom som nummer sjok af de 223 deltagende biler. Men den blev hyldet som den store vinder. Ja BBC afbrød deres program og fortalte, at den danske bil var kommet i mål.

Ja i dag befinder Hammel – bilen produceret i en baggård på Nørrebro sig på Danmarks Tekniske Museum.

  • www.dengang.dk kan du finde 1.398 artikler heraf er næsten 300 fra Det gamle Nørrebro.

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Nørrebro