Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Apotekeren fra Højer

Januar 30, 2013

De fleste på vestkysten kender sikkert apoteker Nagel fra Højer. Han var elsket af de dansksindede med hadet af de tysksindede. Han holdt ikke sin mund, til sin svigerfars store fortrydelse. Men da han blev kåret til Ridder af Dannebrog var svigerfar også stolt. Claus Pørksen har genudgivet denne underholdende bog. Det vil sige, at teksten er blevet fornyet, ligesom der en del forklarende tekst, det gør det lettere så også københavnere kan følge med. Læs denne: Apoteker H. Nagel – Mit Livs Erindringer, Højer i 1848 – 1850.

 

Genudgivelse

Claus Pørksen har genudgivet bogen Apoteker H. Nagel – Mit Livs Erindringer, Højer i 1848 – 1850. Allerede i 1910/11 blev under redaktion af K. Rosendahl bragt i 8 fortløbende numre i Nordslesvigsk Søndagsblad. Senere blev bogen udgivet i bogform, men har i mange år været udsolgt.

 

Tilpasset til nutiden

Claus Pørksen har tilpasset teksten til nutiden, desuden har han tilføjet illustrationer og uddybende noter. Desuden har han tilføjet en fakta – liste over tre års krigen. Det er blevet til en værdifuld historisk bog om de vanskelige forhold i Højer, dengang. Og som vi kan læse, var Herman Nagel bestemt ikke en helt almindelig apoteker.

 

Apotekervirksomhed til 1890

For sin kamp for danskheden opnåede Nagel, at blive udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1851. Han fortsatte sin apotekervirksomhed i Højer indtil 1890, da sønnen Jens overtog virksomheden.

 

Svigerfars erindringer

Som Claus Pørksen siger i sit forord, så er der ingen grund til at tvivle på, at de beskrevne begivenheder har fundet sted, men måske har Nagel pyntet lidt på det. Svigerfar Jens Wulff  bekræftiger  mange af begivenhederne. Kigger man i Jens Wulff’s erindringer ser man mange samstemmende begivenheder

 

Nagels planer blev forpurret

I Altona traf Nagel Dr. Saxild fra Højer. De spillede skak sammen. Her opstod tanken om et apotek i Højer. Og som så sagt, så gjort. Nagel tog til Højer, som var en tur, der tog tre
dage. I byen blev han godt modtaget. Han mødte pastor Sönnichsen, der præsenterede ham for alle præster i området. I Tønder derimod, gjorde de to apotekere alt mulig for at forpurre Nagels planer. Og det gjorde fysikus dr. Dircks også. Hans holdning var, at der kom der et apotek til Højer, kom der også læger dertil. Og det kunne berøve hans praksis. Første gang Nagel søgte, blev det derfor et nej, men det lykkedes fire år efter i 1838.

 

Apoteket åbnede i 1841

Takket være onklen, havnekontrollør Muus’s hjælp blev et hus bygget og et apotek indrettet i Højer. Apoteket åbnede i 1841, og det nye hus var klar til indflytning ved nytårstid 1843. Han
ville kæmpe for den danske sag.  Dengang var alt dansk i Højer. Men præster, advokater, ja selv skolelærere begyndte at fortælle om den nye Slesvig – Holstenske lære.

I Tønder var det anderledes, her var det efterhånden tysk. Nagel følte sig tirret. Man opfattede ham som en fjende, der ville kæmpe for den danske sag.

 

Bankede løs på folket

Herman Nagel blev beskrevet som en høj kraftig skikkelse. Han var født i København, og som ung var det en sand fornøjelse for ham og hans brødre, at tage ud for at hjælpe det københavnske politi at banke løs på folk i Frederik den Sjettes tid.

 

Det værste pak væltede herind

Da den provisoriske regering blev dannet, og da kongen blev afsat i Hertugdømmerne, nåede rygterne også Højer. I Tønder tog man oprøret alvorligt, man det varede lidt længere, inden det nåede til Højer. En masse frygtelige rygter opstod, og som Nagel beskrev det:

 • Thi store skarer af det værste pak væltede herind for at danne friskarer.

 

Fare på færde i Tønder

Fra Ballum kom der ca. 200 husmænd og bønder. De gjorde ophold i Højer og fortsatte mod Tønder. Tidligere var nogen draget helt fra Ribe via Løgumkloster til Tønder. Herredsfogeden udsendte ordre om, at alle mellem 16 og 60 år om bevæbnet skulle ile til Tønder for at bistå militæret. Det gik rygter om, at også friserne i hobetal ville komme til Tønder. En kommissær fra Den Kongelige Regering havde fået til opgave at beslaglægge alle offentlige kasser. Men Tønder havde allerede sendt kasserne til Rendsborg.

 

Nederlag ved Slesvig

Søndag den 9. april led Slesvig – Holstenerne et afgørende nederlag ved Bov. Men ved Slesvig den 23. april måtte danskerne vige. I Højer var begejstringen blandt de tysksindede stor.

 

Alt var væk i Nagels hus

En morgen gik rygterne, at et frikorps kunne ventes til Højer. Nagel kørte sine børn og kone i sikkerhed. Svigerfar mente, at Nagel skulle blive hos dem i Brede. Men friskarer var også på
vej dertil. Så Nagel fortsatte mod Ribe. Men snart var fjenden også på vej hertil, og modsat, hvad man havde sagt, så ville Ribe modtage tyskerne uden modstand. Nagel tog nu via Fanø og Rømø til Ballum. Derfra kørte en god ven ham til Højer. Hans hus var blevet rippet for mad og drikkevare. Alt hvad der havde værdi, var blevet plyndret. Alt tøj var ligeledes blevet plyndret.

 

En kanonbåd i Højer Kanal

Krigen bølgede frem og tilbage. Snart var der danske, snart var der tyske tropper på vestkysten. På Fanø lå kommadør Ellbrecht. Nagel havde lovet ham, at komme med efterretninger. Og da der til vands ikke var fjender i sigte, havde Ellbrecht planer om at tage syd på til Før. Han havde samlet nogle krigsfartøjer. I Højer vakte det stor bestyrtelse, at se et armeret krydsfartøj i Højer Kanal.

Og ikke mindre forbavset blev Nagel, da to matroser fra en af bådene bankede på, og bad ham sørge for at en række breve blev sendt videre til kongeriget. Det var meget dristig gjort. Og Nagel var bange for at blive sendt til Rendsborg.

 

10 dages fængsel i Tønder

Den lille flåde sejlede videre mod syd. Og fra Tønder blev der sendt en masse vogne mod Før, hvor man ville tage imod skibene. Fra Højer sejlede man nu mod de danske skibe. Men de måtte tage hjem igen med uforrettet sag. En dag vrimlede det med soldater i Nagels have. De gennemsøgte huset, og tog apotekeren med til Tønder til videre afhøring. Men der kunne ikke føres beviser, så Nagel kunne igen tage til Højer.

Men kort tid efter blev Nagel igen anholdt. Dragoner var denne gang ankommet. På vej mod Tønder, red de forud for at undersøge situation i Møgeltønder. Man var bange for, at befolkningen her ville befri apotekeren. I ti dage var Nagel fængslet. Han fik serveret fordærvet mad, og ovenover cellen festede tyskerne.

 

Skriv under – så er du fri

Nagel blev sammen med en skolelærer fra Rørkær ført til Bredsted. Her skulle han afhøres af birkefoged Carstens, som var Ridder af Dannebrog, men som var gået over til oprørerne.

Hver uge skrev apotekeren til Amtshuset i Tønder og bad om en forklaring på, hvorfor han blev arresteret. Men der kom aldrig svar. Svigerfar kom forbi med hemmelige breve fra konen. Han havde en del handel med uld i Husum.

Efter tre ugers tid kom der endelig et brev fra amtmanden i Tønder. Nagel skulle bare underskrive et brev, så var han en fri mand. Men da han havde gennemlæst brevet rev han det i stykker. Man ville have, at han skulle underskrive, at han godkendte den provisoriske regering.

 

Tre måneder i Bredstedt

Tre måneder tilbragte apotekeren denne gang i fængsel. Han blev løsladt grundet våbenhvile. Men så forlangte man, at Nagel nu skulle betale for den kost han havde fået i perioden. Men det ville apotekeren aldeles ikke.

 

Sammenstød i Ballum og Bredstedt

I syv måneder var alle fjendtligheder nu indstillet. Men ved vestkysten var der ikke fred. Mange nægtede at betale skat. Alle indtægter gik til den oprørske regering. Og enhver dansk mand
blev forfulgt af rettens vej. Dette førte til en del sammenstød, blandt andet i Ballum og Brøns. En dragon og tre bønder blev dræbt under sammenstød.

 

Et fragtskib angrebet ved Ballum

Slesvig – Holstenerne havde fået bygget en flåde af kanonbåde. En afdeling kom til Før og Sild. Undertiden kom de også til Højer. Ved List lå den danske korvet Valkyrien, og på List var der en lille afdeling dansk militær. Et fragtskib ved Ballum blev angrebet af tyskerne. Varerne ombord var beregnet til Island, men de blev til stor forbitrelse for danskerne solgt i Højer. Kanonbådene lå nu i en tid fast i Højer Kanal.

 

Sammenstød i Nagels have

I apotekerens have var der to kugler, der var malet rød/hvide. De havde været der før krigens tid. Men tyskerne ville have, at Nagel fjernede dem. Hvis det ikke skete, ville de smadre hans vinduer. Der var ingen hjælp at hente fra sognefogeden. Han svarede bare Nagel, at han kunne lade være med at være så dansk. Nagel fik sammen med sin medarbejder, Møller fat i nogle gamle jagtgeværer og naboen, Henrik Ran stod parat med en stor fork. Det varede ikke længe før en hel horde af folk kom marcherende syngende Schleswig – Holstein meerumschlungen. Det kunne have endt grueligt galt.

 

Danskerne vandt ved Fredericia

En morgen, da Nagel stod i sit apotek, fik han efterretning fra en dyrlæge Haagensen, fra Tønder, at Slesvig – Holstenerne havde fået klø ved Fredericia. Ja det blev endda påstået at en søn til dr. Dircks var løbet direkte fra Fredericia til Tønder med denne besked.

 

Endelig kom der svenskere til Højer

Snart var det igen våbenstilstand. Det blev besluttet, at et svensk korps skulle besætte den nordlige og preusserne den sydlige del af Slesvig. Tønder skulle have preussisk og Højer svensk – norsk besætning. Men der kom ingen. Og rejste man Dannebrog, ja så kom der et retsligt efterspil. Nagel ville ikke finde sig i de retsløse tilstande og tog til Flensborg for at klage sin nød.

I Flensborg fik Nagel at vide, at den svenske general ikke ville komme til Højer på grund af den udsatte stilling. Nagel mente så, at hvis han overladt 10 svenske husarer, så skulle han nok opretholde den lovlige orden, forudsat at han fik kommandoen. Og besøget hjalp, der kom sandelig svenske husarer til Højer.

 

Dyrlægen trillede ned ad diget

Der kom dog til forskellige småepisoder. Det Slesvig – Holstenske oprørsflag blev med de svenske husarers hjælp pillet ned på Torvet. Og ude ved slusen ville Slesvig – Holstenerne hindre losningen af et skib. En Kommando blev sendt ud til slusen. Her stod en tysksindet dyrlæge og sigtede på toldkontrollør Hinrichsen med et gevær. Men en korporal red stille og rolig hen til dyrlægen og holdt en pistol hen til hovedet på dyrlægen. Og denne blev så chokeret, at han trillede ned af diget.

 

Hammer kommer til Højer

Svenskerne fik pludselig at vide, at de skulle drage bort fra Tønder. Nu var Nagel og dansksindede embedsmænd prisgivet. Men løjtnant Hammer, der med to skibe patruljerede mellem Rømø og List, dukkede nu op i Højer. Hammer havde sammen med Nagel planlagt en besættelse af Højer. Når svenskerne forlod Højer skulle Nagel få sin familie i sikkerhed,
og tage til Rømø, og skulle gå ombord på Hammers skib.

 

De tysksindede var glade

Nagel fik overrakt den riffel, som Hammers far havde brugt i 1807 i kampen mod briterne i Classens Have. Den var oprindelig blevet taget fra en falden engelsk soldat. På  vej mod Højer, samlede man en spion op. Han fortalte, at tyskerne i Højer var glade efter, at svenskerne havde forladt byen. Nu stod den på druk.

 

Et falsk rygte skabte panik

Man sejlede nu om natten videre igennem kanalen til Højer losse – og ladeplads. Ved solopgang blev man nu delt i tre forskellige angrebsformationer. Den ene gruppe skulle afbryde broen, som førte over Sejersbækken. Det var den vej, der førte mod Tønder. Hammer tog med sin deling tværs igennem byen, besatte kirketårnet og tog opstilling på Torvet. Den tredje gruppe skulle holde øje med, hvad der skete syd på og i søen.

På  vejen mødte Nagel en dansk dragon, der var på vej mod Tønder. Han bildte ham en nødløgn ind, at 400 mand om kort tid ville komme til Højer, og at man også ville overrumple Tønder. Nagel bad ham holde tæt, men inderst inde vidste han godt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det var også hensigten. Om eftermiddagen hørte Nagel så at alle tyske embedsmænd
flygtede ud af Tønder.

 

Højer i undtagelsestilstand

Hammer erklærede Højer i undtagelsestilstand. Han havde tilsagt alle byens repræsentanter til at give møde nede på kroen ved kirken. Men forstærkningen udeblev. Hammer holdt dog skansen.

 

Gift med fjendens datter

Men nu kom der meldinger, at nogle Slesvig Holstenske jægere og dragoner var på vej fra Bredsted til Højer. Og ude fra kanalen var en fjendtlig kanonbåd på vej. Den førtes af løjtnant Kier. I 1882 blev en søn af Herman Nagel gift med en datter af den gamle fjende Ernst Kier.

 

Skud mod hinanden

Hammer og Nagels styrke var gået ned på stranden for at forhindre, at nogen gik i land fra den tyske kanonbåd. Fra kanonbåden blev der affyret en salve. Men fra dansk side blev der affyret to. Dette fik kanonbåden til at vende. Fra kirketårnet blev der holdt udkig, og glad blev man, da der endelig kom forstærkning. Det var tredje reservejægerkorps, som under kraftige hurraråb fra de dansksindede rullede ind i byen.

 

Ransagninger i Højer

Der blev nu befalet, at man skulle rette sig efter embedsmand Dethlefsen som herredsfoged og Hinrichsen som toldforvalter og Nagel som postmester. Endvidere blev det befalet at alle oprørsflag og oprørsemblemer skulle afleveres inden for to timer. Bagefter blev der gennemført ransagninger i Højer. Næste dag drog matroser og jægere afsted i hele Viddingherred for at afvæbne befolkningen. Om aftenen vente de tilbage med en ordentlig omgang våben. Ved Rosenkrans Kro blev man nødt til at affyre et skud ud til nogle flygtende. Skuddet ramte en købmand Jakobsen fra Tønder i enden.

 

En division kanonbåde til Højer

Slaget ved Isted havde renset luften, og løjtnant Hammer blev bordret til at tage syd på for at bemægtige sig Vesterhavs – øerne. Hammer besatte øerne Nordstrand og Pellworm. Desuden deltog han i Frederiksstads forsvar. Det lykkedes at forsvare byen og angrebet var slået tilbage. Det lille antal soldater, der var i Højer blev kommanderet syd på. Men det varede ikke længe inden der kom en division kanonbåde til Højer. De skulle forhindre, at de Slesvig – Holstenske tropper ikke blev landsat.

 

Besøg af overgeneralen

I Tønder var Reventlow blevet indsat som amtmand. Sejrherren overgeneral Krogh besøgte sammen med den nye amtmand, Nagel, og besigtigede lokaliteterne omkring Højer. Nytårsdag
1851 blev Nagel udnævnt til Ridder af Dannebrog. Svigerfar, der ikke var enige i Nagels ytringer var dog stolt af denne udnævnelse.

 

En spændende bog, som afsluttes med Treårskrigens 6 faser. Bogen kan varmt anbefales, også for københavner. For det som sønderjyderne oplevede dengang,  er ikke altid nævnt korrekt i diverse historiebøger. Især er de forklarende tekster et stort plus ved bogen. Claus Pørksens bog kan købes i butikken ved Højer Mølle. Men kan du ikke vente, kan du købe den for 80,- kr. plus forsendelse hos claus@perksen-consulting.dk

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.783 artikler 

 

 

Under Sønderjylland (207 artikler): Begik Kongen Højforræderi?

 • Et Apotek i Haderslev
 • Istedløven brøler stadig
 • Rendsborg 1848
 • Sønderjylland til Ejderen

 

Under Padborg/Kruså/Bov (63 artikler): 

 • Kampen ved Bov – og de slesvigske krige
 • Sejren ved Bov

 

Under Tønder (283 artikler): 

 • Tønder – Egnen 1814 – 1848 (1)
 • Tønder – Egnen 1848 – 1858 (2)
 • Dagbog fra Møgeltønder
 • Peter Dircks – den glemte fysikus
 • Tønder – mellem  dansk og tysk

 

Under Højer (77 artikler) :

 • Heltene i Vadehavet
 • Hvem boede på Kiers Gård?
 • En familie fra Højer og mange flere artikler 

Redigeret 13.10.2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer